ΣΥΜΒΑΣΗ  για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ»  Π/Υ  569.204,57 με ΦΠΑ υπέγραψε ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ και η ανάδοχος εταιρεία  ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.

Στα Ανώγεια σήμερα  29-09- 2022 ημέρα Πέμπτη ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη και ο Ανάδοχος του έργου ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κο Λουλάκη Νικήτα, υπέγραψαν συμφωνητικό για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ».

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την σύμβαση την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ» έργου που  υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών  σύμφωνα με τους οικονομικούς πόρους  της προσφοράς  του   και τα τεύχη της μελέτης  του έργου.

Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών ξεκινά από την ανάρτηση της παρούσας με συνολική  προθεσμία  δεκαοκτώ (18)  μήνες.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου.

Η επίβλεψη θα πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Ανωγείων με τον αναπτυξιακό Οργανισμό «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το πρόγραμμα «Ά. Τρίτσης» και έχει την έγκριση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 

Αναμένεται η δημοπράτηση του θόλου.

Φωτογραφία : Σωκράτης Κεφαλογιάννης (Δήμαρχος), Μανώλης Βρέντζος (Αντιδήμαρχος), Ζαχαρένια Σκουλά (Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας), Μιχάλης Δραμουντάνης (Πρόεδρος ΔΣ) και Νικήτας Λουλάκης (Ανάδοχος)

AστεροΣχολείο:

Ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην Κρήτη με στόχο την ενδυνάμωση δράσεων εκπαίδευσης, προβολής, πολιτισμού, και θεματικού τουρισμού στον Δήμο Ανωγείων και σε όλη την Κρήτη.

Το νέο κτίριο πολλαπλών χρήσεων, επιφάνειας περίπου 360 τετραγωνικών μέτρων, θα περιλαμβάνει αμφιθέατρο 80 θέσεων. Θα χρησιμοποιηθεί από κοινού από τον Δήμο Ανωγείων και το προσωπικό του Σκίνακα για τις τακτικές ανοιχτές νύχτες του Σκίνακα, για εκπαιδευτικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων επισκέψεων από σχολεία από όλη την Κρήτη, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για την καλλιέργεια συνεργιών μεταξύ των επιστημόνων του Σκίνακα και της πολιτιστικής κοινότητας των Ανωγείων, και για την ανάπτυξη δράσεων αστρο-τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού στην περιοχή των Ανωγείων.

 

Μοιραστείτε το

-

-->