Εργαστήριο βιοποικιλότητας – γεωποικιλότητας 

Ημερομηνία : Δευτέρα 3/10/2022 

Διάρκεια: 12:00 – 15:00

Τόπος : ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Εργαστήριο στοιχείων πολιτισμού 

Ημερομηνία: Πέμπτη 6/10/2022

Διάρκεια 11:00 – 14:00

Τόπος:  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Τα εργαστήρια διεξάγεται  στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου για το Γεωπάρκο Ψηλορείτη» που υλοποιεί το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και άλλων αξιόλογων στοιχείων του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (π.χ. πολιτισμικά στοιχεία), μιας περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO.

Στόχος είναι η αποτύπωση και ψηφιακή απόδοση χρήσιμων δεδομένων και στοιχείων σχετικά με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Σκοπός είναι να συγκεντρωθεί, να τεκμηριωθεί και να οργανωθεί κατάλληλα υφιστάμενο επιστημονικό και αρχειακό υλικό που αποτελεί τεκμήριο για την περιοχή, το οποίο θα μπορεί αφενός να διαμοιράζεται εύκολα με τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αφετέρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του νέου τουριστικού προϊόντος που δημιουργείται σε περιφερειακό επίπεδο και σχετίζεται με το brand της UNESCO (Λαϊκή τέχνη, τοπικά προϊόντα, ήθη έθιμα).

Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για την ασφαλή διαφύλαξη, διάσωση, τεκμηριωμένη απόθεση, οργάνωση και διάθεση πολύτιμου αρχειακού υλικού, σχετικού με τη γεωποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα και άλλων αξιόλογων τοπικών στοιχείων που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό της UNESCO (π.χ Λαϊκή τέχνη, τοπικά προϊόντα).

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να κρατούν μαζί τους φωτογραφίες, εικόνες, τεύχη, αρχεία ήχου και βίντεο σε ψηφιακή μορφή ή έντυπα αρχεία (φωτογραφίες, εικόνες, τεύχη κ.λπ.) μεγέθους έως Α4 ώστε να ψηφιοποιηθούν εκείνη τη στιγμή.

 

Μοιραστείτε το

-

-->