“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2018-2020”  –

Ιστοσελίδα ενημέρωσης για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο : https://supportworker.hmu.gr

Η παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα.

 Η παρενόχληση μπορεί να πάρει πολλές μορφές μεταξύ των εργαζόμενων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον.

Ως παρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς τον εργαζόμενο  ή μια ομάδα εργαζομένων ,που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του.

Η παρενόχληση μπορεί να είναι σεξουαλικής, σωματικής ή ψυχολογικής μορφής. Μπορεί επίσης να εκφράζεται με επαναλαμβανόμενα  πειράγματα, εκφοβισμό, επιθετικότητα, υποτίμηση ,με διάφορες μορφές κατάχρησης και βίας.

Η παρενόχληση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα θύματα που αφορούν τη σωματική ,ψυχική και ψυχοσωματική υγεία όπως άγχος ,κατάθλιψη ,μειωμένη αυτοεκτίμηση, ενοχές ,φοβίες  ,διαταραχές στον ύπνο, τάσεις αυτοκτονίας κ.α. Προκαλεί σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, την οικογένεια και το κοινωνικό τους περιβάλλον ενώ παράλληλα μειώνει την επαγγελματική τους απόδοση.

Για την αντιμετώπιση της εργασιακής παρενόχλησης σε όλες τις μορφές της, χρειάζεται διαφώτιση όλων για το ζήτημα, αύξηση της ενημέρωσης των εργαζομένων και διαπαιδαγώγηση για τους τρόπους διαχείρισης του προβλήματος τόσο από τα θύματα όσο και από αρμόδια άτομα ή όργανα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Στο πλαίσιο του έργου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2018-2020” που σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα https://supportworker.hmu.gr  που εμπεριέχει ενημερωτικό υλικό καθώς και τον οδηγό σε ζητήματα παρενόχλησης στο χώρο εργασίας με στόχο να ενημερώσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις, σχετικά με την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.    

Μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες σχετικά με

-Τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος μόλις βιώσει την παρενόχληση

-Τους φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια

-Το νομικό πλαίσιο για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων

-Τους μύθους που επικρατούν γύρω από το θέμα

Δράσε τώρα!

Μοιραστείτε το

-

-->