Ο Δήμος Ανωγείων προχωράει στην δημιουργία Πολιτιστικού Οργανισμού, με στόχο την έκθεση και διαχείριση του δωρηθέντος υλικού, της συλλογής του τέως Δημάρχου και εκπαιδευτικού κου Σμπώκου Γεωργίου. (Την Προσωπική Βιβλιοθήκη με 1.500 περίπου βιβλία, Την παραχώρηση 14 εκδοθέντων συγγραμμάτων  και 6 υπό έκδοση, Υλικό για την πλήρη συγκρότηση του Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού, Υλικό για την πλήρη συγκρότηση Λαογραφικού Μουσείου Ανωγείων, Υλικό για τη συγκρότηση Ιστορικού και προσωπικού Αρχείου κ.α.). H Επωνυμία θα είναι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΣΜΠΩΚΟΥ»

Θα γίνουν παρεμβάσεις στο παλαιό Σχολείο στο Περαχώρι και μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού και δραστηριοτήτων ενώ θα έχουμε και την Προσθήκη κτιρίου του παλαιού Ανωγειανού Σπιτιού.

Σκοπός του Φορέα:

Σκοποί του νομικού προσώπου μεταξύ άλλων είναι:

-Η αξιοποίηση της δωρεάς του τέως Δημάρχου και εκπαιδευτικού κ. Γεωργίου Ιωάννου Σμπώκου όπως αυτή αποτυπώνεται στην απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ανωγείων με αριθμό 177/2016. Η εν λόγω δωρεά αποτελεί και την περιουσία του ιδρυθέντος Πολιτιστικού Οργανισμού.

-Η τήρηση και ο εμπλουτισμός του αρχείου λαογραφικής και ιστορικής κληρονομιάς βάσει της δωρεάς του κου Σμπώκου, Η συνέχιση της συγκέντρωσης και η ανάδειξη των ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων των Ανωγείων και τη μελλοντική ολοκλήρωση και συγγραφή της ιστορίας των Ανωγείων, Την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των Ανωγείων.

-Η  ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

-Η προβολή της λαογραφικής κληρονομιάς των Ανωγείων με εκδόσεις πολιτιστικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, Η λειτουργία εργαστηρίων που σχετίζονται με την λαογραφία και την ιστορία της περιοχής των Ανωγείων, Η συνεργασία με σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάδειξη και παροχή γνώσης στα παιδιά για την ιστορία και τη  λαογραφία της περιοχής των Ανωγείων, Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που οι στόχοι τους συνάδουν με τους στόχους του Πολιτιστικού Οργανισμού, Η χορήγηση υποτροφιών σε άτομα από τα Ανώγεια οι οποίοι εκπονούν εργασίες ή ασχολούνται με τη λαογραφία και τον πολιτισμό των Ανωγείων.

Διοίκηση:

Το ΝΠΔΔ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

  1. Παρεμβάσεις στο παλαιό Σχολείο στο Περαχώρι και μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού και δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο της ανάγκης στέγασης του Πολιτιστικού Οργανισμού αλλά και την πρόθεση μας να αντιμετωπίσουμε το σύνολο του χώρου του παλαιού Σχολείου στο περαχώρι, ώστε να μετατραπεί σε πολιτιστικό/ εκθεσιακό κέντρο, όπου θα προάγονται τα σημαντικά στοιχεία Φύσης και Πολιτισμού και της λαογραφίας της περιοχής, προχωρήσαμε στην εκπόνηση συνολικής μελέτης του χώρου και την υποβάλλαμε σε πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος για χρηματοδότηση.

Βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση κτιριακών εργασιών (αρχιτεκτονικών, Η/Μ) που θα βελτιώσουν την αισθητική του χώρου, συνεισφέροντας στην αξιοποίηση/ ανάδειξή του, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Το κτίριο αποτελείται από τρεις ορόφους (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος), με επιφάνεια ο καθένας περίπου 450 τμ. Η πρόταση αφορά στο ισόγειο και στο δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο, υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξη με τίτλο: «Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη». Εκτός των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για το εσωτερικό του κτιρίου (ισόγειο και 2ος όροφος) και τις παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση της όψης του, αντικείμενο της πρότασης μας  είναι η μελέτη και η αναβάθμιση και του περιβάλλοντος αύλειου χώρου.

Ο χώρος διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς – χώρο προβολής του πολιτιστικού, φυσικού και παραγωγικού αποθέματος της περιοχής. Όλα μαζί αποτελούν τη βάση ενός συνολικού σχεδιασμού προτάσεων ολοκληρωμένης αξιοποίησης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί εμβληματική επένδυση για το Δήμο Ανωγείων, συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Δήμου και παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού αποθέματος, την προσέλκυση επισκεπτών και την αύξηση της επισκεψιμότητας. Συγκεκριμένα συμβάλει στην α) την προβολή και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και παραγωγικού αποθέματος της περιοχής., β) την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής (ιστορία, αρχιτεκτονική, έθιμα και παραδόσεις, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο), γ) Την προσέλκυση επισκεπτών κάθε ηλικίας και την ενημέρωση/ ευαισθητοποίησή τους σε θέματα φύσης και πολιτισμού, δ) την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και τη σύνδεσή του με τον τόπο, ε) την πολιτιστική εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής, στ) τη διασύνδεση των οικονομικών λειτουργιών με το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και την παραγωγική ταυτότητα, ζ) την προαγωγή της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η) τη συνεισφορά στην τοπική/ περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ενδυνάμωση, θ) τη διασφάλιση και τη διασύνδεση με τον οικισμό των Ανωγείων, τις δραστηριότητες και την επιχειρηματικότητα που επιτελείται σε αυτόν.

Το έργο περιλαμβάνει:

Α) Λειτουργία των χώρων του ισογείου του Κτιρίου Α από τον Πολιτιστικό Οργανισμό, το  ΚΠΕ Ανωγείων και άλλους φορείς διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος των Ανωγείων

Β) Λειτουργία των χώρου του 2ου ορόφου του Κτιρίου Α ως εκθεσιακός χώρος για την στέγαση λαογραφικής έκθεσης του Πολιτιστικού Οργανισμού

Γ) Χρήση του Κτιρίου Β ως συμπληρωματική υποδομή για τις δράσεις των Υπαιθρίων δραστηριοτήτων

Δ) Λειτουργία του προαύλιου ως χώρου Θερινού κινηματογράφου, θεατρικής σκηνής.  εκπαίδευσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών

Ε) Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων Κτιρίου Α

Οι παραπάνω προτάσεις εναρμονίζονται με τη προβλεπόμενη χρήση του 1ου ορόφου του Κτιρίου Α, που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται οι σχετικές δράσεις προκειμένου να εγκατασταθεί Έκθεση ερμηνείας Περιβάλλοντος και να λειτουργήσει ως «Κέντρο Προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη».

Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και μιας ενιαίας ταυτότητας για το σύνολο του συγκροτήματος.

Οι προτεινόμενες χρήσεις παρουσιάζονται, για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση, στον κάτωθι πίνακα.

Πίνακας 1: Προτεινόμενες χρήσεις συγκροτήματος  

 

Α/Α

Χρήση

Περιγραφή

Κτίριο Α

Ισόγειο

1.

Αίθουσα σεμιναρίων

Αφορά σε αίθουσα χωρητικότητας περίπου εκατόν είκοσι (120) θέσεων

καθήμενων, με δυνατότητα διαίρεσης της σε δύο αυτόνομα τμήματα. Συνολικό εμβαδό 146,10 τμ.

2.

Αίθουσα

εργαστηρίου

Αφορά σε αίθουσα χωρητικότητας είκοσι μίας (21) θέσεων εργασίας,

εμβαδού 32,55 τμ.

3.

Βιβλιοθήκη –

αναγνωστήριο

Αφορά σε αίθουσα χωρητικότητας τριάντα (30) θέσεων, εμβαδού

περίπου 65 τμ.

4.

Γραφεία

Αφορά σε δύο (2) χώρους γραφείων για το προσωπικό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ανωγείων, χωρητικότητας τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας (2 ανά χώρο), συνολικού εμβαδού 34

τμ.).

5.

Χώρος υποδοχής

Αφορά σε χώρο που θα αποτελεί την κύρια είσοδο των επισκεπτών του

κτιρίου, μέσω του ισογείου, εμβαδού 24,48 τμ.

6.

Αποθήκη

Εμβαδόν 5,97 τμ.

7.

Αίθουσα διακομιστή

(Server Room)

Αφορά σε χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη τοπική ενσύρματη δικτύωση των επιμέρους χώρων και θέσεων

εργασίας, εμβαδού περίπου 7 τμ.

8.

Αποχωρητήρια (W.C)

Ανδρών – γυναικών με προθάλαμο και για ΑΜΕΑ

2ος όροφος

9.

Εκθεσιακός χώρος

Εμβαδόν 294,60 τμ.

10.

Χώρος υποδοχής

Αφορά σε χώρο που θα αποτελεί την κύρια είσοδο των επισκεπτών του

κτιρίου, μέσω του 2ου ορόφου, εμβαδού 22 τμ.

11.

Αποθήκη

Εμβαδόν 18 τμ.

12.

Αποχωρητήρια (W.C)

Ανδρών – γυναικών με προθάλαμο και για ΑΜΕΑ

Κτίριο Β

13.

Αίθουσα πολλαπλών

δραστηριοτήτων

Εμβαδόν 36,10 τμ.

14.

Αποθήκη

Εμβαδόν 10,45 τμ.

15.

Αποχωρητήρια (W.C)

Ανδρών – γυναικών με προθάλαμο

Κτίριο Γ

16.

Βοηθητικοί χώροι

Μηχανοστάσιο (εμβαδό 4,94 τμ.) – Χώρος δεξαμενών νερού (εμβαδό

36,85 τμ.)

 

Α/Α

Χρήση

Περιγραφή

Περιβάλλων χώρος

17.

Υπαίθριοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών

Χώρος Ι: Αμφιθέατρο στο βορειοδυτικό τμήμα του συγκροτήματος χωρητικότητας τριακοσίων (300) θέσεων.

Χώρος ΙΙ: Έκταση στο δυτικό τμήμα του συγκροτήματος εμβαδού περίπου 150 τμ. με δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων.

Χώρος ΙΙΙ: Αφορά σε μόνιμη διαμόρφωση του δαπέδου (περιβαλλοντικό

παιχνίδι) στο νότιο τμήμα του συγκροτήματος

18.

Χώρος στάθμευσης

(Parking)

Δυναμικότητας δώδεκα (12) ΙΧ αυτοκινήτων, εκ των οποίων μια (1) θέση

για ΑΜΕΑ, τριών (3) θέσεων μοτοσυκλετών και ενός (1) λεωφορείου.

 

Για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και ώστε να είναι δυνατές οι παραπάνω χρήσεις, προτείνεται η κατά τμήματα πλακόστρωση, ασφαλτόστρωση, διαμόρφωση χώρων πρασίνου (δενδροφυτεύσεις κλπ.).

Στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη», Υποέργο 1, που προαναφέρθηκε, το οποίο αφορά στο σύνολο του 1ου ορόφου, πρόκειται να παραχθούν και να εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος, υπαίθρια μέσα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες) και υπαίθρια παιχνίδια (π.χ. κουτσό).

Αναφορικά με το θέμα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, στο σύνολο του συγκροτήματος, προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις – αναβαθμίσεις ανά τμήματα αυτού.

Στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος προτείνεται η κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ όπου απαιτείται για την κίνηση των επισκεπτών και την πρόσβασή τους στα κτίρια. Στους εσωτερικούς χώρους του Κτιρίου Α προτείνεται η εγκατάσταση αναβατορίου (από το επίπεδο του ισογείου μέχρι τον 1ο όροφο), η εγκατάσταση ανελκυστήρα σε όλα τα επίπεδα και η διαμόρφωση διαδρόμων, πορτών και τουαλετών με τις προβλεπόμενες διαστάσεις και προδιαγραφές.

Για το Κτίριο Β δεν προβλέπεται κάποια σχετική δράση εφόσον πρόκειται για ισόγειο κτίσμα. Η προσβασιμότητα σε αυτό εξασφαλίζεται από τις ράμπες του εξωτερικού χώρου που προαναφέρθηκαν. Τέλος για το Κτίριο Γ δεν προβλέπεται κάποια σχετική δράση εφόσον δεν θα είναι προσβάσιμο από επισκέπτες.

Αναλυτικά οι δεσμεύσεις που ελήφθησαν υπόψη αναφέρονται στο κεφ. 4.2 που ακολουθεί.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται πως το συγκρότημα δύναται να φιλοξενήσει εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, ενημερωτικές κ.ά.) στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του καλύπτοντας πολλαπλές ανάγκες διοργανωτών και επισκεπτών.

 

 

  1. Προσθήκη κτιρίου παλαιού Ανωγειανού Σπιτιού

 

Σύμφωνα με τον Δήμο Ανωγείων: “Μετά την ολοκλήρωση όλων των μελετών είμαστε στην διαδικασία για την υποβολή και έκδοση οικοδομικής άδειας ώστε το έργο να είναι πλήρως ώριμο.

Το έργο αυτό εντάσσεται στην ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία που θα έχει ο επισκέπτης για την λαογραφικής παράδοση των Ανωγείων και θα αποτελέσει το σημείο συνολικής έκθεσης του υλικού απο την συλλογή του Γ. Σμπώκου.

Είμαστε στην διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης.” 

 

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->