Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Βρέντζου Σταύρου του Σπυρίδωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε συνεδρίαση  την 24η  του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα  07:00 μ.μ και αφού έλαβε υπόψη του :

  1. Την καταγωγή του , την αγάπη του για τα Ανώγεια και την ισχυρή θέλησή του για προσφορά στο τόπο του μέσα από την συμμετοχή του στα κοινά,
  2. Το γεγονός ότι με την καθοριστική σεβαστή παρουσία του καθώς και με την επαγγελματική του ιδιότητα ως Ιατρού βοήθησε και  τίμησε την Ανωγειανή  κοινωνία  και
  3. Την ιδιότητά του εκλιπόντος ως  Βουλευτή  επί  τετραετία,

Αποφάσισε

  1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους οικείους του.
  2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του.
  3. Να καταθέσει στη μνήμη του, αντί στεφάνου το ποσό 100,00 € στις  Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ανωγείων.
  4. Το ψήφισμα να δοθεί στους οικείους του και να δημοσιευτεί στον τύπο.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων

Η  Πρόεδρος

Μπαγκέρη Σταυρακάκη Μαρία

Μοιραστείτε το

-

-->