Οικονομία

Στα πλαίσια του εορτασμού της  Παγκόσμιας  ημέρας των ηλικιωμένων που είναι η 1η Οκτωβρίου αλλά και του  Παγκόσμιου μήνα Alzheimer που ήταν ο Σεπτέμβριος την Δευτέρα 1/10/2018  πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας εκπαίδευση των  επαγγελματιών  υγείας της υπηρεσίας  .

Η εκπαίδευση  έγινε σε  συνεργασία  με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  του ΤΕΙ  Ηρακλείου Κρήτης και με το καινούριο εργαστήριο Ποιότητα Ζωής του τμήματος και πραγματοποιήθηκε  από την    Δρ. Παττακού- Παρασύρη Βασιλική  Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών διαταραχών  .

Συγκεκριμένα  αφορούσε την εκπαίδευση και εφαρμογή σε εργαλεία ανίχνευσης νοητικών διαταραχών σε άτομα άνω των 60 ετών, με στόχο την πρόληψη στην άνοια.

Είναι σημαντικό νέα πληροφόρηση να φθάνει σε απομακρυσμένες από τα κέντρα πληροφόρησης περιοχές.

Για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο μόνο το διαδίκτυο δεν φτάνει και η βιωματική διδασκαλία γίνεται απαραίτητη.

Παράλληλα  τον μήνα Σεπτέμβριο, ομάδα φοιτητών εκπαιδευμένων από την Δρ Παττακού-Παρασύρη, σε συνεργασία με το Δήμο μας πραγματοποίησαν έρευνα για την “επίπτωση της άνοιας 10 χρόνια μετά”.

Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα με τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων μας για αυτήν την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, τους γονείς μας ή τους παππούδες και γιαγιάδες μας που ειδικά τους δύσκολους μήνες του χειμώνα ο δήμος παραμένει δίπλα τους, κοντά τους και τους αφουγκράζεται πάντα με διάθεση ελάχιστης ανταπόδοσης  για τη ζωή που εκείνοι μας έδωσαν.

 

Την 31η Αυγούστου 2018 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτου Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για έργα δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων αλλά και του ποσού της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης αποτυπώνουν των υψηλό ενδιαφέρον των φορέων της περιοχής του Ψηλορείτη για έργα που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και θα ανταποκριθούν στους στόχους που τέθηκαν (γενικούς και ειδικούς) κατά τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού προγράμματος.

Η πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό ποσό 1.572.200,00 €, και συνολικά υπεβλήθηκαν 36 αιτήσειςστήριξης ύψους 4.620.267,42 €, ποσό τρεις φορές περίπου παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε.

Αναλυτικά ανά υποδράση το πλήθος των αιτήσεων στήριξης με τα συνολικά ποσά που υποβλήθηκαν είναι όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός Υποδράσης Περιγραφή Υποδράσης Πλήθος Αιτήσεων Στήριξης Συνολικό αιτούμενο ποσό
Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. Ύδρευση,αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κ.λπ.),συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σεχρησιμοποιούμενα κτίρια 1 71.284,00
Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικώνβασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και τωνσχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία,κ.λπ.) 1 210.000,00
Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες καιυποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες καιτουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 8 1.022.845,19
Υποδράση 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 4 179.868,43
Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονταιμε τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση καιαναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τωνχωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλήφυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικώνκοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικώνχαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.). 22 3.136.269,80
Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικέςεκμεταλλεύσεις 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 36,00 4.620.267,42

Από τις 36 υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης 23 προέρχονται από τους Δήμουςτης περιοχής εφαρμογής του τοπικούς προγράμματος και αντιστοιχούν στο 75,5% περίπου της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.), 5 από Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες με Δ.Δ. που αντιστοιχεί στο 6% της συνολικής αιτούμενης και 8 από Συλλόγους  με Δ.Δ. που αντιστοιχεί στο 18,5% της συνολικής. Να σημειωθεί ότι 4 από τις 6 προκηρυσσόμενες υποδράσεις είχανως δυνητικούς δικαιούχους αποκλειστικά Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας και σε έντυπη μορφή (7/9/2018 και ώρα 16:00) η Ο.Τ.Δ. θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αξιολόγησης η οποία θα ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξηςθα ήθελενα ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία της ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού όσο και αυτούς που ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας αίτηση στήριξης.

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Εμμανουήλ Καλλέργης

Πρόεδρος της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος

 

 

 

ΠΛΟΗΓΟΣ Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ανωγείων και το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. διοργανώνουν Εκδήλωση για την Οικοτεχνία την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 06:30’μ.μ., στο Δημαρχείο Ανωγείων (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για την στήριξη, την ανάπτυξη και την οργάνωση της Οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Κρήτης επαναπροσδιορίζοντας «από τα κάτω» ένα νέο τοπικό παραγωγικό μοντέλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

  Εισηγήσεις – Θεματικές Εκδήλωσης
6:30’ μμ Προσέλευση κοινού
6:40’ μμ Σύντομος χαιρετισμός Εκπροσώπων Φορέων
6:50’ μμ  «Πρόγραμμα Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Κρήτης», Ειρήνη Πατσιαλή  -Υπεύθυνη Δομής, Αγρο – Οικονομολόγος MSc
7:00’ μμ «Οικοτεχνία: Πλεονεκτήματα και Αδύνατα Σημεία », Κωνσταντίνος Φωτάκης – Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης
7:10’ μμ «Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το Κρητικό Οικοτεχνικό Προϊόν», Δημήτριος Ψαρράς  – Ειδικός Συνεργάτης
7:20’ μμ «Δυνατότητες χρηματοδότησης για επενδύσεις σε Οικοτεχνικές Μονάδες μέσω του LEADERCLLD»,  Δημήτριος Παττακός  – Διευθυντής ΑΚΟΜΜ  Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.   
7:30’ μμ Συζήτηση – Συμπεράσματα
8:00’ μμ Τέλος Εκδήλωσης

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, αν και δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ενεργή πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα,θα προβεί άμεσα σε ενέργειες ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής του για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει.

Η ΟΤΔ σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού της προγράμματος, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος απo τους αγρότες Μία από τις υπο-δράσεις του Τοπικού Προγράμματος η οποία συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η 19.2.2.6 με τίτλο : «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Καθώς θεωρούμε ότι η ενημέρωση σε αυτό το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση, σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση ενός θεματικού εργαστηρίου δύο ημερών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί (εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον ) το αμέσως επόμενοχρονικό διάστημα σε περιοχή του Ψηλορείτη.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες (10-12 άτομα), πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες (γεωργοί/κτηνοτρόφοι). Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότερα του παραπάνω αριθμού άτομα, τότε θα γίνει επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στην ιστοσελίδα www.leader-clld.akomm.gr είναι αναρτημένο σχετικό υλικό που περιλαμβάνει τα εξής:

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος /Ερωτηματολόγιο
  • Κριτήρια επιλογής / Δικαιολογητικά (δεν θα υποβληθούν τώρα)
  • Λίγα λόγια για την Οικοτεχνία και τα Πολυλειτουργικά αγροκτήματα, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
  • Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 13 Ιουλίου 2018, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο/ερωτηματολόγιο με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικά, φαξ, email).

Πρέπει να επισημανθεί ότι έπειτα από τον καθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου πραγματοποίησης της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και όσοι εξακολουθούν να επιθυμούν την συμμετοχή τους θα συμπληρώσουν σχετικήαίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09.00 έως τις 15.30 στα στελέχη της ΟΤΔ κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας : Ταχ. Διεύθυνση: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 740 51 Ανώγεια

Τηλ. 2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email:  [email protected]

 

Η ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, έχει δημοσιεύσει  την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 1.572.200 €.

Έπειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 4/20.06.2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του άρθρου 5.3 της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ των προτάσεων είναι η Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, ενώ ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  έως  τηνΤρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 16.00

Τα αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τοπικού Προγράμματος www.leader-clld.akomm.gr, και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr ενώ για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  καθημερινά από τις 09.00 έως στις 15.30 στα στελέχη της εταιρίας κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email: [email protected][email protected]

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Εμμανουήλ Καλλέργης

Πρόεδρος της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή τις σημαντικές μειώσεις της τιμής πώλησης του γάλακτος που απειλούν τη βιωσιμότητα των Ελλήνων κτηνοτρόφων κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαική Επιτροπή.

 Αναλυτικά η ερώτηση:  «Στην Ελλάδα η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγροτικές δραστηριότητες αφού συμμετέχει κατά 45% στη συνολική ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής και κατά 15% στη συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής, ενώ μαζί με το τον κλάδο μεταποίησης των προϊόντων της απασχολεί περισσότερους από 500.000 εργαζομένους.

Δυστυχώς η φετινή σημαντική μείωση της τιμής πώλησης του γάλακτος έχει δημιουργήσει τεράστια ανησυχία καθώς πολλοί αιγοπροβατοτρόφοι έχουν φτάσει σε οικονομικό αδιέξοδο. Η καθαρή απώλεια για κάθε λίτρο αιγοπρόβειου γάλακτος υπολογίζεται στο 25%. Η μεγάλη αυτή μεταβλητότητα των τιμών εις βάρος του παραγωγού αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε στρεβλώσεις της εγχώριας αγοράς γάλακτος. Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι οι βιομηχανίες προχωρούν σε εισαγωγές φθηνού γάλακτος από άλλες χώρες της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, όπως καταγγέλλουν πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων  και αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να αναγκάζονται να πωλούν το δικό τους αιγοπρόβειο γάλα σε τιμές κάτω του κόστους.

 Κατόπιν τούτων ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 –          Μπορεί να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών πώλησης και κόστους παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος;

–          Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη όπως η Γαλλία για την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από τις στρεβλώσεις της αγοράς;

–          Πως θα μπορούσε να ενισχυθεί ο εγχώριος κλάδος παραγωγής ζωοτροφών καθώς σήμερα οι εισαγωγές επιβαρύνουν ως επί το πλείστον τους Έλληνες κτηνοτρόφους;»

 

-->