Η ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, έχει δημοσιεύσει  την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 1.572.200 €.

Έπειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 4/20.06.2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του άρθρου 5.3 της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ των προτάσεων είναι η Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, ενώ ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  έως  τηνΤρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 16.00

Τα αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τοπικού Προγράμματος www.leader-clld.akomm.gr, και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr ενώ για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  καθημερινά από τις 09.00 έως στις 15.30 στα στελέχη της εταιρίας κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email: [email protected][email protected]

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Εμμανουήλ Καλλέργης

Πρόεδρος της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->