Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, αν και δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ενεργή πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα,θα προβεί άμεσα σε ενέργειες ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής του για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει.

Η ΟΤΔ σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού της προγράμματος, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος απo τους αγρότες Μία από τις υπο-δράσεις του Τοπικού Προγράμματος η οποία συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η 19.2.2.6 με τίτλο : «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Καθώς θεωρούμε ότι η ενημέρωση σε αυτό το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση, σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση ενός θεματικού εργαστηρίου δύο ημερών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί (εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον ) το αμέσως επόμενοχρονικό διάστημα σε περιοχή του Ψηλορείτη.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες (10-12 άτομα), πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες (γεωργοί/κτηνοτρόφοι). Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότερα του παραπάνω αριθμού άτομα, τότε θα γίνει επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στην ιστοσελίδα www.leader-clld.akomm.gr είναι αναρτημένο σχετικό υλικό που περιλαμβάνει τα εξής:

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος /Ερωτηματολόγιο
  • Κριτήρια επιλογής / Δικαιολογητικά (δεν θα υποβληθούν τώρα)
  • Λίγα λόγια για την Οικοτεχνία και τα Πολυλειτουργικά αγροκτήματα, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
  • Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 13 Ιουλίου 2018, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο/ερωτηματολόγιο με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικά, φαξ, email).

Πρέπει να επισημανθεί ότι έπειτα από τον καθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου πραγματοποίησης της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και όσοι εξακολουθούν να επιθυμούν την συμμετοχή τους θα συμπληρώσουν σχετικήαίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09.00 έως τις 15.30 στα στελέχη της ΟΤΔ κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας : Ταχ. Διεύθυνση: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 740 51 Ανώγεια

Τηλ. 2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email:  [email protected]

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->