Α: «Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου θεάτρου “Νίκος Ξυλούρης” στα Ανώγεια»

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου θεάτρου “Νίκος Ξυλούρης” στα Ανώγεια» στο Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.61) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.1168/06-03-2012.

Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 212.437,38 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ανωγείων.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια όλο του απαραίτητου εξοπλισμού που

απαιτείται για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο υπαίθριο θέατρο “Νίκος

Ξυλούρης” στα Ανώγεια, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του

Δήμου Ανωγείων και τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει :

  • Πύργος ανάρτησης τράσας ,Τράσα τετράγωνη αλουμινίου, σύνδεσμοι, βάση ανύψωσης φωτισμού βαρέως τύπου(τζίνι)
  • Εξέδρα αλουμινίου, Πόδι τηλεσκοπικό για εξέδρα αλουμινίου, σύνδεσμοι εξέδρας, σκάλα για εξέδρα
  • Προβολείς θεάτρου, Βάση στήριξης προβολέα παρακολούθησης , Τετράφωτο ( audience blinder ) Dimmer, κονσόλα φωτισμού
  • Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου, Ηχείο 2 δρόμων,Αυτοενισχυόμενο ηχείο 2 δρόμων, Ηχείο subwoofer, Ενισχυτής, Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου speaker controller Stage box, Καλώδια
  • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κλειστού τύπου (Γεννήτρια)
  • Σύστημα ψηφιακού κινηματογράφου

Β: «Προβολή -Σήμανση Ανωγείων»

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Προβολή-Σήμανση Ανωγείων» στο Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.61) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.1168/06-03-2012.

Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 175.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ανωγείων.

 

Το έργο αφορά στη προβολή και σήμανση διαφόρων μνημείων, τουριστικών υποδομών

και αξιοθέατων του δήμου Ανωγείων. Στο πλαίσιο του έργου «Προβολή-Σήμανση Ανωγείων» θα υλοποιηθούν δράσεις σχεδιασμού Σήμανσης και δημιουργίας υλικού προβολής της περιοχής Ανωγείων. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα εξής :

Α) Δημιουργία ενιαίου Δικτύου Σήμανσης που περιλαμβάνει πινακίδες σήμανσης,

πληροφόρησης & προβολής.

Β) Δημιουργία πακέτου έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής που θα περιλαμβάνει:

Β1) Έντυπη Πληροφόρηση

• Δημιουργία Τουριστικού Οδηγού Ανωγείων.

• Δημιουργία Βιβλίου-Λευκώματος για το Ιδαίον Άντρον, το σημαντικότερο λατρευτικό

σπήλαιο της Κρήτης.

• Δημιουργία Λευκώματος-Βιβλίου για τα Θολωτά Μητάτα του Ψηλορείτη, τις

μοναδικές ξερολιθικές κατασκευές στις οποίες επιβιώνει η πανάρχαια

κατασκευαστική παράδοση των εκφορικών ξερολιθικών κατασκευών που έχει τις

ρίζες της στους θολωτούς τάφους της μινωικής περιόδου.

• Δημιουργία Τουριστικού Χάρτη Πολιτιστικών και Φυσιολατρικών Διαδρομών της

ευρύτερης περιοχής του δήμου Ανωγείων.

• Δημιουργία Θεματικών Τετράπτυχων.

Β2) Ηλεκτρονική Πληροφόρηση

• Κατασκευή ιστοσελίδας

• Ψηφιακή Εφαρμογή για mobile

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->