ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΣΙΣΑΡΧΑ (Χ.Θ. 13+100 ΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Χ.Θ. 15+300)”, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: 7.800.000,00 € με Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

https://www.crete.gov.gr/competitions/prokiryxi-dimosias-symvasis-toy-ergoy-me-titlo-quot-veltiosi-odoy-irakleio-tylissos-anogeia-sto-tmima-apo-komvo-sisarcha-ch-th-13-100-eos-anatoliki-eisodo-anogeion-ch-th-15-300-quot/

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή του τμήματος από κόμβο Σίσαρχα (Χ.Θ.13+100) έως Ανατολική Είσοδο Ανωγείων (Χ.Θ. 15+300) της οδού Ηράκλειο – Τύλισσσος – Ανώγεια και των συνοδών του έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Για ορισμένα από τα προς κατασκευή αντικείμενα θα εκπονηθούν μελέτες εφαρμογής από τον Ανάδοχο του έργου , βασιζόμενο στα στοιχεία της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης. Τα επιμέρους αντικείμενα προς κατασκευή είναι τα ακόλουθα:

Κατασκευή του οδικού τμήματος και αποκαταστάσεις υφισταμένων τοπικών οδών. 

Κατασκευή ισόπεδου κόμβου για τον οικισμό Σίσαρχα

Έργα αποχέτευσης ομβρίων της οδού 

Σήμανση – ασφάλιση της οδού και του ισόπεδου κόμβου Ηλεκτροφωτισμός του ισόπεδου κόμβου 

 

Μοιραστείτε το

-

-->