Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου Ανωγείων:

Θέμα : ” Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 1.540.000,00 € “

Μετά την θετική αξιολόγηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο κ. Ζερβός Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ αποφάσισε την Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» συνολικού Π/Υ 1.540.000,00€

Αντικείμενο της πράξης:

Η σχεδιαζόμενη πράξη αποσκοπεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του χώρου του παλιού σχολείου, στη θέση Περαχώρι Ανωγείων, ώστε να μετατραπεί σε πολιτιστικό/ εκθεσιακό κέντρο, όπου θα προάγονται τα σημαντικά στοιχεία Φύσης και Πολιτισμού  της  περιοχής.  Μιας  περιοχής  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  (γεωγραφικά,  φυσικά  και  πολιτιστικά),  ορισμένα  εκ  των  οποίων διατηρούνται ζωντανά και αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Και ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν και δύναται να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της.

Βασικό  αντικείμενο  της  προτεινόμενης  πράξης  είναι  η  υλοποίηση  κτιριακών  εργασιών  (αρχιτεκτονικών,  Η/Μ)  που  θα  βελτιώσουν  την αισθητική του χώρου, συνεισφέροντας στην αξιοποίηση/ ανάδειξή του, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Το κτίριο αποτελείται από τρεις ορόφους (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος), με επιφάνεια ο καθένας περίπου 450 τμ. Εκτός των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για το εσωτερικό του κτιρίου (ισόγειο και 2ος όροφος) και τις παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση της όψης του, αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη και η αναβάθμιση και του περιβάλλοντος αύλειου χώρου.

Παραδοτέα πράξης:

α) Κτιριακή αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση (έργα υποδομής, μονώσεις – στεγανώσεις, επενδύσεις τοίχων, ψύξη – θέρμανση, ανελκυστήρα κ.α.) συνολικής έκτασης 900τμ περίπου.

β) εκπόνηση της απαιτούμενης οριστικής μελέτης αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση/ διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

γ) εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως έχουν περιγραφεί στη σχετική προμελέτη και θα οριστικοποιηθούν με την υλοποίηση του παραπάνω σταδίου.

Για το σύνολο των παρεμβάσεων έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις και έχει εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια.

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη

« Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου Ανωγείων για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής του Ψηλορείτη.

Η περιοχή των Ανωγείων, αλλά και συνολικά η Κρήτη έχει ως ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα, που σχετίζεται άμεσα με την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και τη φύση. Συνδυάζεται δε με το δεύτερο σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης που είναι ο τουρισμός με όλες τις μορφές του, που επίσης στηρίζεται στο φυσικό περιβάλλον και ενισχύεται από το πολιτιστικό απόθεμα και την παραγωγή.

Η δημιουργία ενός χώρου προβολής των ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής αποτελεί απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες.

Αποτελεί εμβληματική επένδυση για το Δήμο Ανωγείων, συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Δήμου και παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού αποθέματος, την προσέλκυση επισκεπτών και την αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ευρύτερης γεωγραφικά περιοχής.

Με το έργο αυτό στοχεύουμε στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής (ιστορία, αρχιτεκτονική, έθιμα και παραδόσεις, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο), την προσέλκυση επισκεπτών κάθε ηλικίας και την ενημέρωση/ ευαισθητοποίησή τους σε θέματα φύσης και πολιτισμού, τη διασύνδεση των οικονομικών λειτουργιών με το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και την παραγωγική ταυτότητα, την προαγωγή της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και τη διασφάλιση και τη διασύνδεση με τον οικισμό των Ανωγείων, τις δραστηριότητες και την επιχειρηματικότητα που επιτελείται σε αυτόν.

Στόχος είναι ο συγκεκριμένος χώρος για τη Φύση, τον Πολιτισμό και την Παραγωγή να συνδεθεί με το χώρο ενημέρωσης για το Γεωπάρκο και τις σχετικές διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και να στεγάσει το νεοσύστατο Πολιτιστικό Οργανισμό «Γεωργίου και Αμαλίας Σμπώκου», το υπό κατασκευή  «Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» που υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, το Ανωγειανό Σπίτι και άλλους φορείς Πολιτιστικής Διαχείρισης.

 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα, τον π. Υφυπουργό και Βουλευτή Ρεθύμνου Γ. Κεφαλογιάννη, τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γ. Ζερβό και τα υπηρεσιακά στελέχη της μονάδας διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και όλους όσους συνεργάστηκαν από την πλευρά του Δήμου Ανωγείων  γι’ αυτή την σημαντική εξέλιξη της νέας χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς Πόρους.»

Μοιραστείτε το

-

-->