Υπογράφτηκε η Σύμβαση Κατασκευής του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ». το έργο είναι στα πλαίσια αναβάθμισης της βατότητας της Κτηνοτροφικής οδοποιίας.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 309.283,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 71.135.23 € (Φ.Π.Α. 23%)  Σύνολο:  380.418,85 €

Η πίστωση προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->