Υπογράφτηκε η Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» . το έργο είναι στα πλαίσια αναβάθμισης της βατότητας της Αγροτικής οδοποιίας και του δρόμου προσπέλασης του διυλιστηρίου νερού.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 212.779,86€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 48.939.37 € (Φ.Π.Α. 23%)  Σύνολο:  261.719,23 €

Η πίστωση προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Μοιραστείτε το

-

-->