Στις 18 Ιουνίου 2016 “έφυγε” από τη ζωή ο Ανδρέας Αεράκης του Κωνσταντίνου (Αεροκωστή). Στην μνήμη του ο αγαπημένος του κουνιάδος Εμμανουήλ Πασπαράκης (Δάσκαλος) προσέφερε στην Ανωγή το ποσό των 50 ευρώ για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής μας έκδοσης. Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να είναι αιωνία η μνήμη του εκλιπόντος.Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που τον σκεπάζει.

Μοιραστείτε το

-

-->