Κουτσουρεμένες, όπως σε όλους τους Δήμους, οι θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις από το Κρατικό κορβανά.

2009
2010
Διαφορά
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 1.171.405,80 €
965.075,67 €
-206.330,13 €
ΣΑΤΑ (Έργα για μικρές επενδύσεις) 281.581,75 €
185.632,50 €
-95.949,25 €
Σύνολο -302.279,38 €
Σχολεία 41.620,34 €
21.984,15 €
Μοιραστείτε το

-

-->