Επιστροφή στις ρίζες...μέσω δημοσίου

Ευκαιρία επιστροφής στον τόπο τους έχουν αρκετοί υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα  τώρα με τις μετατάξεις.  Στ΄Ανώγεια αρκετές υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση,  όπως τα ΕΛΤΑ, το Κτηνιατρείο κ.α.  Στο Δήμο υπάρχει ενδιαφέρον για θέσεις όπως: πολιτικού μηχανικού (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), κτηνιάτρου, γεωπόνου, αρχιτέκτονα, δασολόγου.

Μεγάλη ευκαιρία αδέλφια, εν μέσω οικονομικής θύελλας, για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες…

Μοιραστείτε το

-

-->