Archive for Φεβρουαρίου 2013

Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στην βλάβη της λιμνοδεξαμενής του Γωνομιού  και είναι πλέον στην φάση της  ανατροφοδότησης της με νερό. Συγκεκριμένα η αποκατάσταση έχει φτάσει στο ποσοστό του 85% και απομένουν οι αγκυρώσεις  των ευαίσθητων σημείων και η αποκατάσταση του χώρου.

Με τις εργασίες που έγιναν απομονώθηκε η έξοδος του αγωγού τροφοδοσίας από την οποία αρχικά είχε παρατηρηθεί και στη συνέχεια διαπιστωθεί η απώλεια των μεγάλων ποσοτήτων νερού. Στη συνέχεια έγινε by pass  για την τροφοδοσία από πάνω της δεξαμενής νερού κάτι που επετεύχθη με την χρήση τεσσάρων αγωγών Φ225 συνολικής χωρητικότητας  μεγαλύτερης από την  Φ400 του κεντρικού αγωγού.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ .Σωκράτης Κεφαλογιάννης  εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για την ομαλή λειτουργία ύδρευσης και άρδευσης το καλοκαίρι ενώ εύχεται να είναι το τελευταίο πρόβλημα που προκύπτει με την λιμνοδεξαμενή. Παράλληλα ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν στις εργασίες αποκατάστασης. Η δήλωση του Δημάρχου Ανωγείων στην ΑΝΩΓΗ έχει ως εξής:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εδώ και λίγες μέρες την επαναλειτουργία της τροφοδοσίας της λιμνοδεξαμενής του Γωνομιού.  Ευχόμαστε και ελπίζουμε οι διαπιστώσεις του καλοκαιριού για την ζημιά να ήταν οι πλέον σωστές.

Μετά από γρήγορες , όσο αυτό και να φαίνεται παράδοξο αναφορικά με την σπουδαιότητα του έργου, διαδικασίες και εργασίες με την βοήθεια και του εργολάβου καταφέραμε να έχουμε την αποκατάσταση της τροφοδοσίας της λίμνης.

Με βάση τις ποσότητες που εισάγονται είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης το καλοκαίρι.

Σημαντική παράμετρος στην όλη προσπάθεια αποτέλεσε και η έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 50.000€ που χωρίς αυτά ο κίνδυνος περαιτέρω καθυστερήσεων ήταν ορατός.  Θα παρακολουθήσουμε και το επόμενο διάστημα την συμπεριφορά της επισκευής και τροφοδοσίας και ελπίζουμε να κυλίσουν όλα καλά και με την βοήθεια του Θεού να μην αντιμετωπίσουμε άλλο πρόβλημα.

Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της ζημιάς που τόσο μας ταλαιπώρησε πέρυσι” καταλήγει ο κ.Κεφαλογιάννης.

Να ευχηθούμε και εμείς να μην παρουσιαστεί στο μέλλον άλλο πρόβλημα στο πολύπαθο αυτό  αλλά ζωτικής σημασίας  έργο και να λειτουργεί η λιμνοδεξαμενή κανονικά υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής μας με νερό τόσο για την ύδρευση όσο και για την άρδευση.»

 

Η ΑΝΩΓΗ σας παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εργασία των μαθητών του Α2 του Σταυράκειου Γενικού Λυκείου Ανωγείων και στην οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής τα τελευταία χρόνια. Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτυπώνεται και το γεγονός ότι η οικονομική κρίση πλήττει και την επαρχία και όχι μόνο τα αστικά κέντρα με τον πληθυσμό να έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μείωση στο εισόδημα του και ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας τους. Η εργασία έχει ως:

ΜΙΑ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:ΤΑΞΗ  Α2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας  οι μαθητές αποφάσισαν να ασχοληθούν με τα οικονομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής τους. Στόχος της έρευνας  είναι οι μαθητές να εμπεδώσουν και να δουλέψουν πάνω σε βασικές οικονομικές έννοιες όπως το εθνικό εισόδημα ,το εργατικό δυναμικό, την ανεργία ,το φορολογικό συντελεστή κ.τ.λ.

Στην πρώτη φάση της έρευνας οι μαθητές συνέταξαν μια επιστολή προς τους γονείς και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνταν να συμπληρώσουν. Έπειτα επεξεργάστηκαν τα δεδομένα ανά ομάδες και στο τέλος έβγαλαν τα συνολικά οικονομικά μεγέθη.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δε μπορούν να χαρακτηρίσουν την οικονομική κατάσταση της περιοχής κυρίως λόγω του μικρού δείγματος ερωτηματολογίων. Όμως  είναι μια προσέγγιση και μια πρώτη ματιά για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Άλλωστε ο στόχος ήταν οι μαθητές να εξασκηθούν στη διαδικασία της έρευνας ,στην επεξεργασία των δεδομένων και στην εμπέδωση βασικών οικονομικών εννοιών.

Η επιστολή προς τους γονείς:

Αγαπητοί γονείς,

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές της τάξης Α2 του Γενικού Λυκείου Ανωγείων ,αποφάσισαν να ασχοληθούν και να ερευνήσουν τα οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής τους.

Σκοπός της έρευνας είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές μας βασικές οικονομικές έννοιες όπως το Εθνικό εισόδημα, εργατικό δυναμικό, ανεργία, ποσοστό ανεργίας κ.τ.λ.

Γι’ αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σας επισυνάπτουμε. Όλα τα  ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των απαντήσεων σας αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το εσωκλείσετε στο φάκελο που σας επισυνάπτουμε. Οι φάκελοι  θα ανοιχτούν αφού συγκεντρωθούν όλοι μαζί.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εκ μέρους των μαθητών του Α2:Ο Πρόεδρος της τάξης  Πατελάρος  Βασίλης

Η υπεύθυνη καθηγήτρια: Μακρή Ελένη

Η Διευθύντρια: Πρίμπου  Δέσποινα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1.Από πόσα μέλη αποτελείται η οικογένεια σας ;(Πληθυσμός)

2.Πόσα από τα μέλη της οικογένειας σας θέλουν και μπορούν να εργαστούν; (Εργατικό δυναμικό).

3.Πόσα από τα μέλη της οικογένειας που θέλουν και μπορούν να εργαστούν, εργάζονται; (Απασχολούμενοι)

4.Πόσα από τα μέλη της οικογένειας που θέλουν και μπορούν να εργαστούν δεν βρίσκουν δουλειά; (Άνεργοι)

α. Πόσα από τα άνεργα μέλη της οικογένειας σας είναι άντρες και πόσα γυναίκες;

β. Σε τι ηλικία και πόσα είναι τα άνεργα μέλη της οικογένειας σας ;

15-30 ετών

30-40 ετών

40-50 ετών

50-60 ετών

60 ετών και πάνω

5.Πόσο το εισόδημα που δηλώσατε στη φορολογική δήλωση.

α. το έτος 2010

β. το έτος 2011

γ. Πόσο εισόδημα υπολογίζεται ότι θα δηλώσετε το 2012;

6.Πόσος ο φόρος εισοδήματος που πληρώσατε;

α. το έτος 2010

β. το έτος 2011

7. Πόση ήταν η τυχόν επιστροφή φόρου που είχατε;

α. το έτος 2010

β. το έτος 2011

8.Με ποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα ασχολούνται τα μέλη της οικογένειας σας;

α. Αγρότης

β. Κτηνοτρόφος

γ. Δημόσιος Υπάλληλος

δ. Ιδιωτικός  Υπάλληλος

ε. Ελεύθερος  Επαγγελματίας

στ. Συνταξιούχος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ:

  1. Αριθμός ερωτηματολογίων- αριθμός οικογενειών : 52

Σύνολο πληθυσμού :287

  1. Εργατικό δυναμικό:123
  2. Απασχολούμενοι:86
  3. Αριθμός ανέργων:37. Ποσοστό ανεργίας 30%
  4. Δηλωθέν εισόδημα (ΑΕΠ) 2010 :861.324 ευρώ

Δηλωθέν εισόδημα (ΑΕΠ) 2011: 722.507 ευρώ

Προσδοκώμενο Δηλωθέν εισόδημα (ΑΕΠ)2012:721.502 ευρώ

% Μεταβαλλόμενο εισόδημα 2010-2011 =  -16.12%

%Μεταβαλλόμενο εισόδημα 2011-2012 = -0.12%

6.Φόρος εισοδήματος 2010: 26.177 ευρώ

Φόρος εισοδήματος 2011: 37.281 ευρώ

7.Επιστροφή φόρου 2010: 13.218 ευρώ

Επιστροφή φόρου 2011: 24.057 ευρώ

Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος 2010: 3.03 %

Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος 2011: 5.1 %

Σύνολο αγροτών:13

Σύνολο κτηνοτρόφων:28

Σύνολο Δημοσίων υπαλλήλων:13

Σύνολο Ιδιωτικών υπαλήλων:15

Σύνολο ελεύθερων επαγγελματιών:11

Σύνολο συνταξιούχων:7

ΣΥΝΟΛΟ

% ΑΓΡΟΤΩΝ 15.11%

%ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 32.5%

%ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.11%

%ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17.44%

%ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 12.79%

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

 

Από την έρευνα που κάναμε για την οικονομική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου συγκεντρώσαμε  52 ερωτηματολόγια με σύνολο πληθυσμού 287 άτομα. Το  εργατικό δυναμικό ανέρχεται σε 123 άτομα. Από αυτά 86 άτομα είναι  απασχολούμενοι και 37 άνεργοι. Παρατηρούμαι ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 30%.

Το εισόδημα που δήλωσαν οι κάτοικοι της περιοχής το έτος 2010 ήταν 861.324 ευρώ και το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται περίπου στα 3.000 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν ήταν 26.177 ευρώ δηλαδή το ποσοστό εισοδήματος που πλήρωσαν σε φόρους ήταν 3,03%.

Ενώ το 2011 το δηλωθέν εισόδημα ήταν 722.407 ευρώ και το κατά κεφαλήν εισόδημα 2.517 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που κλήθηκαν οι κάτοικοι να πληρώσουν ήταν 37.281 ευρώ, δηλαδή πλήρωσαν 5.1% του εισοδήματος τους σε φόρο. Συγκρίνοντας τα δυο έτη 2010 και 2011 παρατηρούμε ότι το εισόδημα μειώθηκε κατά  16.12% ενώ ταυτόχρονα ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε.

Συμπεραίνουμε ότι οι πολίτες έχουν υποστεί μια μείωση του εισοδήματος ενώ επιβαρύνονται με υψηλότερους φόρους.  Τα πράγματα δεν φαίνονται να πηγαίνουν καλύτερα για το 2012 αφού το εισόδημα που πρόκειται να δηλώσουν οι κάτοικοι είναι και αυτό μειωμένο σε σχέση με το 2011 και υπολογίζεται στα 721.502 ευρώ δηλαδή μειωμένο κατά 0.12%.

Όσο αφορά τη σύνθεση πληθυσμού το μεγαλύτερο ποσοστό το αποτελούν οι κτηνοτρόφοι με 32.55%, έπονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι  με 17.44%. οι αγρότες και οι δημόσιοι υπάλληλοι με 15.1% και τέλος οι ελεύθεροι  επαγγελματίες με 12.79.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση δεν έχει πλήξει μόνο τα αστικά κέντρα αλλά και την ύπαιθρο όπου ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός σε ότι αφορά την καθημερινότητα και τον τρόπο επιβίωσης των ανθρώπων. Η αύξηση των φόρων ,η μείωση των εισοδημάτων και η ανεργία είναι τα φαινόμενα που μαστίζουν την περιοχή όπως και την υπόλοιπη Χώρα.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:

ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

 

 

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων, το Α.Κ.ΟΜ-Μ Ψηλορείτης Α.Ε., το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σεισάρχων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων και τον Αγροτικό – Κτηνοτροφικό  Συνεταιρισμό Ανωγείων και τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο  διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενηλίκων  για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία του ορεινού όγκου Ψηλορείτη την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων. Η ημερίδα υλοποιείται  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Θέμα της Ημερίδας:

«Αειφορικές Εναλλακτικές Δράσεις Παραγωγής και Διαχείρισης για Ομάδες Παραγωγών στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγροτικής Τράπεζας, στ’ Ανώγεια απευθύνεται σε ομάδες ενηλίκων-πολιτών της τοπικής και ευρύτερης περιοχής.

Επειδή συχνά με ρωτούν για το τι σημαίνει ο όρος «Γ′ Ελληνική Δημοκρατία», σκέφτηκα πως είναι χρήσιμο για όλους, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο ιστορικό μας παρελθόν και να εξετάσουμε την ύπαρξη του πολιτεύματος της Δημοκρατίας στη χώρα μας από την περίοδο των επαναστατικών χρόνων έως και σήμερα.

«Πρώτη Ελληνική Δημοκρατία» θεωρούμε το διάστημα (1821 -1832), που αναφέρεται στο προσωρινό ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης  ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνδέει αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας με το μεταγενέστερο της Δεύτερης (1924-1935) και της «Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας» (1974-σήμερα).

Όταν ξέσπασε η επανάσταση του 1821, διάφορες περιοχές εξέλεξαν τα δικά τους περιφερειακά συμβούλια, τα οποία υποκαταστάθηκαν από την κεντρική διοίκηση στην Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, στις αρχές του 1822, όπου δημιουργήθηκε το πρώτοΕλληνικό Σύνταγμα και γεννήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Το 1827, στην τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ιδρύθηκε το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Πολιτεία), ενώ επιλέχθηκε ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας ως Κυβερνήτης της Ελλάδας. Μετά την άφιξη του στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828, ο Καποδίστριας προσπάθησε να δημιουργήσει ένα λειτουργικό κράτος, αλλά σύντομα ενεπλάκη σε σύγκρουση με ισχυρούς τοπικούς άρχοντες και οπλαρχηγούς. Δολοφονήθηκε από τους πολιτικούς αντιπάλους του το 1831, βυθίζοντας τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο. Εν μέσω πολιτικής αταξίας ο Όθωνας έφτασε στο Ναύπλιο το 1833 υποστηριζόμενος από τις “προστάτιδες” δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Είχε ανακηρυχθεί “ελέω Θεού βασιλεύς της Ελλάδος”, και το Ελληνικό κράτος μοναρχικό και ανεξάρτητο “Βασίλειον της Ελλάδος”.

Η δεύτερη Δημοκρατία ανακηρύχθηκε στις 25 Μαρτίου 1924, μετά την ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ύπαρξής της, η δεύτερη Δημοκρατία αποδείχτηκε ασταθής. Η ελληνική κοινωνία συνέχισε να διαιρείται από τον Εθνικό Διχασμό, μεταξύ των υπέρ-δημοκρατικών Βενιζελικών και των μοναρχικών που αντιπροσωπεύθηκαν από το Λαϊκό κόμμα, το οποίο αρνήθηκε να αναγνωρίσει ακόμη και τη νομιμότητα της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή των στρατιωτικών στην πολιτική οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της πολιτικής ζωής. Η οικονομία είχε καταρρεύσει μετά από μια δεκαετία εχθροπραξίας και ήταν ανίκανη να υποστηρίξει τους 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από την ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες της μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1928-1932, η Μεγάλη Ύφεση των Η.Π.Α επηρέασε καταστροφικά την Ελληνική οικονομία.

 

Μετά την ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία (“Μικρασιατική Καταστροφή”) το 1922, ο νικημένος στρατός επαναστάτησε ενάντια στη βασιλική κυβέρνηση. Ο βασιλιάςΚωνσταντίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και πέθανε εξόριστος το 1923. Τότε, το Κοινοβούλιο ζήτησε από τον μεγαλύτερο γιο και διάδοχό του, βασιλιά Γεώργιο Β′, να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Το έθνος θα μπορούσε να αποφασίσει ποια μορφή κυβέρνησης πρέπει να υιοθετήσει, επιλέγοντας τελικά μια Δημοκρατία. Αυτά τα γεγονότα χαρακτήρισαν το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας που είχε αρχίσει το 1915 μεταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πολιτικού αντιπάλου του, του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ο πρώτος Πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος και υποστηρικτής του Βενιζέλου, ο οποίος παραιτήθηκε μετά το 1925. Τον διαδέχθηκε ο αρχηγός του στρατιωτικού κινήματος Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος καθαιρέθηκε από στρατιωτικό κίνημα. Ο Κουντουριώτης

επανεξελέγη στο αξίωμα το 1929, αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας λίγο αργότερα. Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης τον διαδέχτηκε και υπηρέτησε μέχρι την αποκατάσταση της μοναρχίας το 1935.

Παρά την περίοδο σταθερότητας και την αίσθηση της ευημερίας που γνώρισε η χώρα κάτω από την τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932), τα αποτελέσματα της Μεγάλης Ύφεσης των Η.Π.Α επηρέασαν σοβαρά τη χώρα μας και η πολιτική αστάθεια επέστρεψε. Με την προοπτική της επιστροφής της μοναρχίας, οι ανώτεροι αξιωματικοί των Βενιζελικών προώθησαν ένα κίνημα το Μάρτιο του 1935, το οποίο κατεστάλη από το στρατηγό Γεώργιο Κονδύλη. Στις 10 Οκτωβρίου 1935, οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ένοπλων Δυνάμεων έριξαν την κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη και ο Κονδύλης αυτοανακηρύχθηκε αντιβασιλέας. Κατάργησε τη Δημοκρατία και διοργάνωσε δημοψήφισμα(κάτω από συνθήκες νοθείας), το οποίο στις 11 Νοεμβρίου οδήγησε στην επιστροφή της μοναρχίας, στο πρόσωπο του βασιλιά Γεωργίου Β′. Τον Αύγουστο του 1936 ο κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς κήρυξε δικτατορία, καθεστώς που διατηρήθηκε μέχρι την κατάληψη του ελληνικού εδάφους από τις γερμανικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1941.

Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία ονομάζεται η περίοδος διακυβέρνησης του Ελληνικού κράτους από τη μεταπολίτευση (1974)μέχρι σήμερα και διαχωρίζεται ιστορικά από τη περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974).Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα τον Ιούλιο του 1974 η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή

έθεσε ως πρώτο στόχο την εδραίωση της δημοκρατίας και την εξάλειψη των τραυματικών εμπειριών του εμφυλίου. Οι πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές έγιναν στις 17 Νοεμβρίου 1974, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους διεξήχθη δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος. Το εκλογικό σώμα, με ποσοστό 69,18% εξέφρασε την εναντίον της βασιλευόμενης δημοκρατίας βούλησή του, γεγονός που έκλεισε οριστικά το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα. Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει έναν ευρύ κατάλογο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών. Εισάγει το πολίτευμα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου όμως ο αρχηγός του κράτους διατηρεί την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή. Το κράτος δικαίου προστατεύεται αποτελεσματικά, ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και – εμμέσως – στην τότε ΕΟΚ..

 

Με την αναθεώρηση του 1986, οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας περιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό. Την άνοιξη του

2001 ψηφίστηκε μία νέα, πολύ πιο εκτεταμένη αυτή τη φορά, αναθεώρηση του Συντάγματος και μάλιστα σε ένα κατά κανόνα

συναινετικό κλίμα. Από τον Μάιο του 2008, με την τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος, η Ελλάδα έχει ένα Σύνταγμα που διαθέτει και

πολιτική και ιστορική νομιμοποίηση, είναι σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις διεθνείς εξελίξεις και παρά τις όποιες επιφυλάξεις, που θα

μπορούσαν να διατυπωθούν σε επί μέρους ζητήματα, στηρίζει ικανοποιητικά το θεσμικό πλαίσιο της σύγχρονης Ελλάδας.

 

Ιωάννα Μπισκιτζή

λέκτορας κλασικής φιλολογίας

 

 

Πηγές: 1)Μαυρογένης, Γιώργος (2008). Πολιτική Επικοινωνία & ΜΜΕ (Κεφάλαιο 17: Πολιτική Επικοινωνία στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία). Εκδόσεις Σταμούλη.

2)Συνταγματική Ιστορία, Από την επανάσταση έως την καθιέρωση της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας (1821-1864). Η Βουλή των Ελλήνων.

 

Ένας εντυπωσιακός Αετός  Ανωγείων μετά από καταπληκτική εμφάνιση επικράτησε δίκαια με 3-1 επί του Αστέρα Περάματος και ”φτερούγισε” πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού σκορπώντας χαμόγελα στους φίλους του.

Με μόλις 12 παίχτες στην αποστολή αλλά με ψυχή, πάθος και θέληση ο Αετός υπέταξε τον Αστέρα που με νίκη θα βρισκόταν στην δεύτερη θέση. Οι παίχτες στα δύσκολα παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους και την ανεβάζουν πλέον βαθμολογικά και ψυχολογικά. Ο Αετός φτάνει πλέον στους 9 βαθμούς αφήνοντας πίσω Μαργαρίτες και Επισκοπή με 8.

Η ομάδα μπήκε δυνατά από το πρώτο λεπτό και είχε ευκαιρίες στο 5′ σε φάουλ του Παπαδομιχελάκη και στο 34′ με σουτ του Σπαχή. Στο 40′ ο Μανόλης Σπαχής πέτυχε γκολ που ακυρώθηκε ως οφ-σάιντ αλλά τελικά στο 44′ ο Γιώργος Ξυλούρης με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-1.Το Πέραμα ισοφάρισε σε 1-1 με κεφαλιά του Χαριτάκη αλλά έμεινε με 10 παίχτες από το 54′ με την αποβολή του Σταρά. Ο Αετός τα έδωσε όλα για τη νίκη. Στο 55′ ο Ξυλούρης αστοχεί σε τετ α τετ και στο 63′ ο Παπαδομιχελάκης με πέναλτι που κέρδισε ο Σπαχής έβαλε και πάλι μπροστά τον Αετό με 2-1.Στο 68′ ο Αεράκης και στο 70′ ο Σπαχής και ο Δραμουντάνης χάνουν ανεπανάληπτες ευκαιρίες αλλά το 3-1 που σφράγισε την νίκη ήρθε τελικά στο 74′ όταν ο μικρός και πολύ ελπιδοφόρος Μίνως Χαλκιαδάκης ευστόχησε σε κοντινό πλασέ.

Η ομάδα μας πήρε μια τεράστια νίκη και έδωσε ηχηρό μήνυμα σε όλους όσοι την θεωρούσαν ξεγραμμένη και ατενίζει πλέον το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία.

Επόμενη αναμέτρηση και πάλι στα Ανώγεια με αντίπαλο το Μελιδόνι την ερχόμενη Κυριακή όπου ευελπιστούμε ο Αετός να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να ”καθαρίσει” γρήγορα την υπόθεση παραμονή.

Η σύνθεση της ομάδας μας:

Μπροκάκης- Ε.Κεφαλογιάννης-Καλομοίρης-Φ.Ξυλούρης-Πασπαράκης-Παπαδομιχελάκης-Γ.Ξυλούρης(62’λ.τΧαλκιαδάκης) Σουλτάτος-Δραμουντάνης-Σπαχής-Αεράκης

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών πλήττει την χώρα μας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και οι εποχές πλέον απαιτούν δράσεις από κοινωνικές ομάδες για να περισώσουν ότι περισσότερο μπορούν εν όψη της  δύσκολης συνέχειας.

Σε αυτό το σκεπτικό κινείται και η εσπερίδα που θα διοργανωθεί στα Ανώγεια την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αγροτικής Τράπεζας με θέμα: “Ομάδες Παραγωγών. Δράσεις και προγράμματα που τις υποστηρίζουν.”

Η εσπερίδα που θα γίνει με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού συλλόγου Σεισάρχων με στόχο την ενημέρωση των παραγωγών και την γνώση που θα δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα για τις δράσεις που θα προκύψουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν θα είναι ”σπόρος που ίσως σήμερα ή αύριο βλαστήσει.”. Μεταξύ των ομιλητών της εσπερίδας θα είναι ο κτηνίατρος κ.Στεφανάκης, οι γεωπόνοι κ.Βρέντζος και κ. Μαλούπα,ο χημικός κ. Μαρκάκης,η εκπαιδευτικός κ. .Κεφαλογιάννη και ο Γιάννης Χαραλαμπάκης που συμμετέχει και ο ίδιος σε ομάδα παραγωγών στο Τυμπάκι Ηρακλείου.

Στην ανακοίνωση τους οι οργανωτές της εσπερίδας αναφέρουν σχετικά:

”Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει βίαια κατά τα τελευταία χρόνια την συντριπτική πλειοψηφία των στρωμάτων της Ελληνικής κοινωνίας έχει διαμορφώσει  ένα νέο, πρωτόγνωρο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο με εντελώς νέα χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία των παραγωγών και των παραγωγικών οργανώσεων βιώνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο.

Τίποτα σήμερα αλλά ούτε και αύριο δεν θα είναι όμοιο με αυτό που υπήρχε χθες.

Παλαιές πολιτικές ,οικονομικές, επιχειρηματικές και οργανωτικές δομές συρρικνώνονται ή διαλύονται και νέες μορφές οργάνωσης και διαχείρισης εμφανίζονται σε όλους τους τομείς και φυσικά και στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Μέσα σ’ αυτό το νέο σκηνικό, βασική προϋπόθεση παραμένει  η πάλη των εργαζομένων και των οργανώσεων τους για να αποτρέψουν τα χειρότερα και να περισώσουν ότι είναι δυνατό να περισωθεί αλλά και για να ανατρέψουν τις επαχθείς πολιτικές.

Ταυτόχρονα όμως είναι και καθήκον των κοινωνικών φορέων να συνδράμουν με δράσεις τους στην ενημέρωση των παραγωγικών δυνάμεων και να αναδεικνύουν κάθε δυνατότητα που υπάρχει τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την δημιουργία νέων και βιώσιμων παραγωγικών δομών που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς και ιδιαίτερα τους νέους να ορθοποδήσουν.

Με αυτές τις σκέψεις οι οργανωτές προχώρησαν στην διεξαγωγή αυτής της εσπερίδας με την πίστη ότι η σωστή και ολόπλευρη ενημέρωση δημιουργεί ερεθίσματα και βάζει σε κίνηση τη σκέψη.Σε κάθε περίπτωση είναι σπόρος που ίσως, σήμερα ή αύριο βλαστήσει…”.

Το πρόγραμμα της εσπερίδας έχει ως εξής:

18:00 Προσέλευση-Καφές

18:30 Σωκράτης Βρέντζος ,γεωπόνος φυτικής παραγωγής,”Ομάδες παραγωγών-Δράσεις και προγράμματα που τις υποστηρίζουν”.

18:45 Αλέκος Στεφανάκης ,κτηνίατρος,Δρ. Κτηνιατρικής,πρόεδρος ΓΕΩΤΕ Κρήτης ,”Η νέα ΚΑΠ και οι δυνατότητες για την οργάνωση της παραγωγής και των παραγωγών..”.

19:05 Ελένη Μαλούπα ,γεωπόνος ,ερευνήτρια ,Διευθύντρια Ινστιτούτων Φυτικής παραγωγής Βόρειας Ελλάδας-Ελληνικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ,Επιστημονική υπεύθυνη Βαλκανικού Βοτανικού κήπου Κρουσσίων,”Αξιοποίηση των Ελληνικών αυτοφυών αρωματικών ειδών”.

19:20 Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη ,εκπαιδευτικός ,υπεύθυνη κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων,”Αειφορικές δράσεις και πρακτικές στο φυσικό πάρκο Ψηλορείτη”.

19:30 Βαγγέλης Μαρκάκης ,χημικός Διευθυντής τμήματος Ρεθύμνου Γενικού χημείου του Κράτους,”Ποια και γιατί πλεονεκτούν τα κρητικά ζωικά και φυτικά προϊόντα”.

19:40 Γιάννης Χαραλαμπάκης ,μέλος ομάδας παραγωγών,Διευθυντής Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου,”Εμπειρίες από τη συμμετοχή μου σε ομάδα παραγωγών”.

19:40-21:00 Ερωτήσεις-Ανοιχτή συζήτηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εσπερίδας θα λειτουργεί μπουφές με καφέ.

 

Οι Οργανωτές:

Δήμος Ανωγείων

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων

Κτηνοτροφικός σύλλογος Ανωγείων

Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανωγείων

Αναπτυξιακή Εταιρία Α.Κ.Ο.Μ.Μ.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτης

Αγροτικός Σύλλογος Ανωγείων

Μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Σεισάρχων.

 

-->