Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας – Παρουσίαση στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης

«ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ)»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου Ανωγείων, θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική ενημερωτική παρουσίαση – συνάντηση φορέων και υπηρεσιών με την συμμετοχή στελεχών της ομάδας μελέτης της ένωσης των οικονομικών φορέων με την επωνυμία «1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με τον δ.τ. PRISMA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ, 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ       5. ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» που έχει αναλάβει κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ)».

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τις χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου, όπως ορίζονται στο αρθ. 1 του Ν. 4447/2016. Αντικείμενο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ανωγείων είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα καθοριστούν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, οικιστικές και προς πολεοδόμηση εκτάσεις του Δήμου, περιοχές προστασίας και σημεία ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.ά..

Στόχος είναι το υπό σύνταξη ΤΠΣ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες, ανάγκες και αναπτυξιακές  δυνατότητες του Δήμου μας, με απώτερο σκοπό την θεσμοθέτηση της πλέον βιώσιμης πρότασης χωρικής οργάνωσης δίνοντας παράλληλα ώθηση στην αναπτυξιακή τροχιά του Δήμου Ανωγείων.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να παραθέσει τις απόψεις του ηλεκτρονικά στο εξής email: [email protected]

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->