Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του δεύτερου Φωτοβολταϊκού Συστήματος, ισχύος 51,03 kWp, με σκοπό τον ενεργειακό συμψηφισμό (VirtualNet – Metering) μέρους των καταναλώσεων των αντλιοστασίων της γεώτρησης στη θέση Αγρίδια και της γεώτρησης στη θέση Κορίτσι καθώς και της μονάδας επεξεργασίας νερού (ταχυδιυλιστήριο) η οποία επεξεργάζεται το νερό της λιμνοδεξαμενής Γωνομιού του Δήμου Ανωγείων.

Τοποθετήθηκαν 93 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 550Watt τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπά ποιότητας, με πιστοποίηση κατά IEC 61215, IEC 61730 -1, IEC 61730-2 και διεθνή χρήση, ΕΝ 61730-1, ΕΝ 61730-2 και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπό ISO 9001:2008. 

 

Μοιραστείτε το

-

-->