Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαβούλευση με φορείς του Δήμου Ανωγείων τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου.

Υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση για όλα τις παραμέτρους της διαβούλευσης καθώς και την ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου.

Από την ενημέρωση του περιεχόμενου της πρόσκλησης διαπιστώθηκε ότι οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί για όλες τις παρεμβάσεις δεν είναι επαρκείς για την υλοποίηση σημαντικών και ολοκληρωμένων ιδιωτικών επενδύσεων..

Παράλληλα όμως δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις οι οποίες με μικρό κόστος μπορούν να συμβάλλουν πολλαπλασιαστικά στους στόχους του Τοπικού Προγράμματος.

Τέτοιες δράσεις είναι η Συνεργασία και η δικτύωση, τα έξυπνα χωριά, η εξοικονόμηση ενέργειας, η κυκλική οικονομία κ.α

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ανωγείων και όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή συμμετοχή τους.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδήλωση διαβούλευσης με τους κατοίκους της περιοχής

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->