Τις τελευταίες μέρες , μετά και την περιβόητη ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Π.Ε. Ρεθύμνου, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Αυτό συμβαίνει διότι, οι αγρότες, οι μικροϊδιοκτήτες γης βλέπουν πάλι μπροστά τους, μετά το κτηματολόγιο,  έναν Γολγοθά, για να αποδείξουν τον χαρακτήρα της περιουσίας τους. Ως εκ τούτου, η αγανάκτησή τους είναι δίκαιη.

Τα “προβλήματα” που αναδεικνύονται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δεν είναι αστοχίες, αλλά οι στόχοι και τα αποτελέσματα της αστικής πολιτικής στη γη και τη χρήση της, όπως αυτοί εξυπηρετούν τα κάθε φορά επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων. Οι γρήγορες διαδικασίες ανάρτησης και ενστάσεων δείχνουν ακριβώς αυτούς τους σχεδιασμούς. 

Μια μεγάλη μερίδα βιοπαλαιστών αγροτών και εργαζομένων που διατηρούν μικρό κλήρο για τις ανάγκες της οικογένειάς τους σε λάδι κλπ, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα μεγάλα κόστη της διαδικασίας αντιρρήσεων – ενστάσεων, έτσι θα αναγκαστεί να παρατήσει τη γη του. Αυτό θα διευκολύνει την, αναγκαία για την καπιταλιστική ανάπτυξη, συγκέντρωση της γης, που, αρχικά και μέσω του κράτους θα καταλήξει στα χέρια των λίγων, των μεγάλων ομίλων που κατασκευάζουν και εκμεταλλεύονται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και άλλων επενδυτών.

Επιπλέον, δημιουργείται θέμα με την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν καλλιεργούνται, είναι επιλέξιμες και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Η μη ακριβής αποτύπωσή τους θα αμφισβητήσει τη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής ή της επιλεξιμότητας βοσκήσιμων εκτάσεων, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν.

Η “νέα πολιτική για τα δάση” αποτελεί στρατηγική της ΕΕ και στο πλαίσιο της “πράσινης ανάπτυξης” αναγνωρίζει τη δράση των μονοπωλιακών ομίλων στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα. Η κυβέρνηση της ΝΔ προχωράει ολοταχώς τις διαδικασίες ολοκλήρωσης με τους δασικούς χάρτες, συνεχίζοντας στο έδαφος που άνοιξε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό κρίκο στην μετά το 2020 δασική στρατηγική της “πράσινης” ανάπτυξης, της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση (ΝΔ) όπως και οι προηγούμενες (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ).

Το ζήτημα των δασικών χαρτών είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί ώστε να διαμορφωθεί ένα “καθαρό επενδυτικό τοπίο” στην πολιτική γης. Το “ξεκαθάρισμα” αυτό, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και των μικροϊδιοκτητών, είναι προϋπόθεση ώστε το κράτος να “ξέρει τι έχει στα χέρια του”. Πρόκειται να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός για κερδοφόρες επενδύσεις από μονοπωλιακούς ομίλους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, στην Ενέργεια (ΑΠΕ), στις Κατασκευές ή όπως αφορά κυρίως το νησί  μας, στον Τουρισμό. Στόχος είναι η επιτάχυνση διάφορων διαδικασιών στο πλαίσιο επενδυτικών δραστηριοτήτων. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών και κτηματολογίου, ως “μεγάλων αναπτυξιακών εργαλείων” που θα επιτρέψει να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση κλπ.).

Η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών στη βάση των λαϊκών αναγκών προϋποθέτει διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, το δρόμο της εργατικής εξουσίας, που με την κοινωνική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, της βιομηχανίας, του τουρισμού, των δασών, γενικότερα της γης και των φυσικών πόρων, και με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, μπορεί να διασφαλίσει την ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση και την ανάπτυξη της παραγωγής με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία.

Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιούργησε χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα:

-Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός τους χαρακτήρας.

-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από το κράτος (επαρκής χρόνος ενστάσεων, κάλυψη του κόστους κλπ.), ώστε να μην επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα από τις ενστάσεις – αντιρρήσεις για τα προβλήματα που το ίδιο το κράτος δημιούργησε.

-Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία.

-Να εξασφαλίσει το αναγκαίο επιστημονικό κλπ. προσωπικό, τα μέσα και τους πόρους στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι κατάλληλες διαδικασίες και για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως αυτή των αντιρρήσεων, αλλά και για την απαραίτητη και ουσιαστική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->