Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση έως 30/04/2020 λόγω χρεών μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  στο Δήμο για επανασύνδεση, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο μέτρο.

Σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπεται συγκεκριμένα η παροχή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το βοήθημα – ανάλογα με το ύψος της οφειλής – θα χορηγείται με απόφαση τριμελούς επιτροπής που έχει συσταθεί στο Δήμο και θα καλύπτει το 30 έως και το 100 % της οφειλής (ανάλογα με το ύψος της) ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωπος του Δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.

Προϋποθέσεις

Η διαδικασία και το ύψος του βοηθήματος καθορίζονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ως εξής:

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει :

-να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

-Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού ορίζονται ως εξής:

   Μονοπρόσωπο νοικοκυριό  9.000 €

   Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 €.

   Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750€ .

   Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 €.

   Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 €.

   Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 €

   Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 €  και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 €, με ανώτατο όριο τα 31.500 €.

   Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 € ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 €.

 Τα περιουσιακά κριτήρια έχουν ως εξής: η αξία της ακίνητης περιουσίας (με τον υπολογισμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 € για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 € για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 €

. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.)

   Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων για την επιτροπή αξιολόγησης επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Δικαιολογητικά:

   Μαζί με την αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν :

την τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1),  το Ε9, το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης και όποιο άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό κρίνει η επιτροπή.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση (χωρίς τέλη επανασύνδεσης).

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται ως εξής:

   Για συνολικές οφειλές έως 6.000 € θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, από 6.000 έως 9.000 € θα καταβάλλεται το 75%, από 9.000 έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 50% της οφειλής και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 30 % της οφειλής.

 Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου Ανωγείων και στα τηλέφωνα 2834031484 ,2834031411.

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->