“Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Ανωγείων,στις  3 Αυγούστου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται μέχρι 3/8/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, από την οποία μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, στο τηλέφωνο 697-6134192.”

ΑΝΩΓΕΙΑ 30/6/2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, Εμμανουήλ Κοντογιάννης.

Μοιραστείτε το

-

-->