-Απορρίμματα προς αποκομιδή να βγαίνουν από το προηγούμενο βράδυ!!!

Το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων για το καλοκαίρι του 2020 ορίζεται  ως εξής αρχής γενομένης την 1η Ιουλίου 2020:

-Κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη  και Παρασκευή στις 06:00 το πρωί θα γίνεται  η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων.

-Κάθε Τετάρτη στις 09:00 το πρωί θα γίνεται η αποκομιδή  της ανακύκλωσης.

-Κάθε δεύτερη Τρίτη στις 06:00 το πρωί θα γίνεται η αποκομιδή του γυαλιού.

Παρακαλούνται οι δημότες να βγάζουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα την προηγούμενη το βράδυ μόνο τις αντίστοιχες μέρες και όχι άλλες  δηλαδή την Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη) .

Για τα ογκώδη αντικείμενα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Δήμο στο 2834032500 για τον προγραμματισμό της αποκομιδής τους

Τα σημεία συλλογής είναι τα ισχύοντα μέχρι σήμερα. Θα ακολουθήσει γενικός επανασχεδιασμός σημείων συλλογής από τον Οκτώβριο 2020 και μετά από σχετική διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ανωγείων έχει εκδηλώσει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για το περιβάλλον και τους ενεργειακούς πόρους ξεκινώντας το καλοκαίρι του 2018 την εφαρμογή:

-της ανακύκλωσης συσκευασιών για χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, λευκοσίδηρο με ένα σύστημα 42 μπλε κάδων,

-της ανακύκλωσης γυαλιού με ένα σύστημα 15 κίτρινων κάδων,

-της ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών με ένα σύστημα 10 κατασκευών από plexiglass,

-της ανακύκλωσης λαμπτήρων με ένα σύστημα 10 κατασκευών από ενισχυμένο χαρτί, όπως και

-της ανακύκλωσης ογκωδών ηλεκτρικών συσκευών με ένα container.

Σημειώνεται ότι λόγοι ανωτέρας βίας είχαν οδηγήσει στο προσωρινό σταμάτημα της ξεχωριστής αποκομιδής της ανακύκλωσης όμως πλέον ο Δήμος είναι σε θέση να επανεκκινήσει το σχετικό πρόγραμμα. 

Υπογραμμίζεται ότι μαλλιά προβάτων όπως και ψόφια ή σφαγμένα πρόβατα αλλά και εντόσθια ή προβιές δεν έχουν θέση σε κανενός είδους κάδου.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους Δημότες που έχουν συμμετάσχει έμπρακτα στην ανακύκλωση και καλεί και τους υπόλοιπους να πράξουν ανάλογα εντάσσοντας  τη συνήθεια αυτή στην καθημερινότητά τους, προστατεύοντας το περιβάλλον και τελικά τα Ανώγεια.

Μοιραστείτε το

-

-->