Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων στη συνεδρίαση του  την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, αποφάσισε τη διεύρυνση της Ειδικής Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου  η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του συνιστάται για την μελέτη και την εισήγηση συγκεκριμένων θεμάτων και κατόπιν να καταθέσει γνωμοδοτική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση αυτή έχει να κάνει με την έκφραση γνώμης για την αρχιτεκτονική μελέτη και τη μελέτη διαχείρισης στο   Άλσος Ψαρολογάκη -«Πάρκο Ηρώων» πριν έλθουν για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν πρώτο και καθοριστικό βήμα για την περαιτέρω ενημέρωση του κόσμου και όσων ενδιαφέρονται στην κατεύθυνση υλοποίησης των αποφάσεων του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε κάθε Δημότη των Ανωγείων αλλά και σε όποιον πιστεύει ότι τον ενδιαφέρει το θέμα και έχει άποψη και γνώμη επ’αυτού, να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Δήμου στο τηλέφωνο 28340 32500 και να δηλώσει την συμμετοχή του στην Ειδική Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->