Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων ενημερώνει τους Δημότες ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή της Εισοδηματικής Ενίσχυσης των νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών ,των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ,εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τα 4.700€.

 

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :

α) σε 600€ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000€

β) σε 300€ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700€

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό ,καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου ,της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Νέα παράμετρος είναι ότι βασικό στοιχείο για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Με τον όρο οικογένεια νοούνται οι σύζυγοι με ή χωρίς τέκνα καθώς και η μονογονεϊκή οικογένεια με προστατευόμενα τέκνα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια ( για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη)

 

Δικαιολογητικά

– Αίτηση του δικαιούχου

– Φωτοτυπία ταυτότητας

– Αντίγραφο του εκκαθαριστικό σημειώματος 2014

– Έντυπο Ε1

– Υπεύθυνη Δήλωση περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια

– Βεβαίωση Δημάρχου για τον τόπο κατοικίας επί 2ετίας

– Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με ΙΒΑΝ

 

Διαδικασία

Αιτήσεις παραλαμβάνονται από την Διευθύνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης –Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έως τέλος του έτους 2014.

 

Για πληροφορίες –διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ανωγείων , τηλ.2834031411, 2834031484

Μοιραστείτε το

-

-->