Archive for Ιουνίου 2014

«Δεν θα ξεπεράσεις τις συγκρούσεις σου αν προσπαθήσεις να τις επιλύσεις αλλά όταν τις κατανοήσεις σε βάθος…» Silo, Αργεντινός φιλόσοφος και συγγραφέας (Ιδρυτής του Νέου Ανθρωπισμού)

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 10.30 π.μ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στα Ανώγεια, το πρώτο από τα τέσσερα σεμινάρια, ενός Κύκλου με θέμα :”Μη Βία-Το διαβατήριο για το Μέλλον”, με κεντρικό συντονιστή και εισηγητή τον κ. Κώστα  Κλώκα  μέλος του Ανθρωπιστικού Κινήματος από το 1990.

Τα σεμινάρια ξεκίνησαν στο Ηράκλειο το Φθινόπωρο του 2012 από το διεθνή Οργανισμό “Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς βία” και τα έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 300 άτομα. Στη συνέχεια αναπαράχθηκαν στην Αθήνα, τη Χαλκίδα, τη Θήβα και τη Λαμία ενώ πρόσφατα μεταφράστηκαν στα αγγλικά και στα τούρκικα για να αναπαραχθούν και στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια συλλογή θεωρητικών και βιωματικών εργασιών βγαλμένα από την 45ετή εμπειρία του ρεύματος του Νέου Ανθρωπισμού.
Πρόκειται για μια πρόταση για την προσωπική και κοινωνική κρίση.

4 σεμινάρια μελέτης και περισυλλογής, 5 ώρες το καθένα (20 ώρες σύνολο) • Ποια είναι η κρίση που βιώνουμε σήμερα; • Τι είναι η βία; • Πώς μπορεί η ζωή μου να δίνει απάντηση στην προσωπική και κοινωνική κρίση; • Πως μπορώ να φωτίσω την κατεύθυνση της ζωής μου; Η συμμετοχή είναι ελεύθερη ενώ αιτήσεις μπορείτε να κάνετε στο τηλ .6937880733

«Έφυγε» από τη  ζωή ο Εμμανουήλ Χαιρέτης  ή Φωλιάς σε ηλικία 79 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Παρασκευή στις 2 μ.μ. από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μετόχι. Η ΑΝΩΓΗ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια της στους οικείους του.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.        Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.        Το άρθρο 78 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93, τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 5. 5.        Την υπ΄ αριθμ. 43/10.2.2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) με θέμα: «Έγκριση του Προγραμματισμού προσλήψεων για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες της ΔΕΥΑΡ για το 2014 (Συμβάσεις ορισμένου χρόνου)».
 6. 6.        Την υπ’ αριθμ.ττ2101/20.2.2014 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρεθύμνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα), προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. 7.        Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/139/25693/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής  της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
 8. 8.        Το υπ’ αριθμ. 7981/17.4.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 9. 9.        Το (ΦΕΚ 662/Β΄/20.4.2011) συγχώνευσης των ΔΕΥΑ Ρεθύμνης και ΔΕΥΑ Αρκαδίου και σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης» (Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης).
 10. 10.   Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 309/Β΄/14.2.2012) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ρεθύμνης).
 11. 11.   Την υπ’ αριθμ. 2401/4.6.2014 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ρεθύμνης) περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας.

 

Διαβάστε την συνέχεια... »

Με θεατρικά δρώμενα από θεατρική ομάδα της Ιεράπετρας, βουβό Ανωγειανό πηδηχτό μέσα στο σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου από τον Πολιτιστικό σύλλογο, ξενάγηση στην Ζώμινθο, αλλά και  υπαίθρια διαβίωση σε κατασκήνωση στην Αγία Μαρίνα όπου θα λάβουν χώρα και κρητικά παραδοσιακά γλέντια, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το τριήμερο κατασκηνωτικό επιμορφωτικό σεμινάριο από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων ,σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κ.Π.Ε Στυλίδας -Υπάτης ,που ξεκινάει αύριο Παρασκευή 20 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή.Θέμα του Σεμιναρίου:«Υπαίθρια Διαβίωση και Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: Ανασαίνοντας την Μνήμη»

Το Κ.Π.Ε. Ανωγείων και το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης συνδιοργανώνoυν στο πλαίσιο του δικτύου «Γεωμυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια» και σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειάς του ΚΠΕ Ανωγείων, με την Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Κρήτης, το Δήμο Ανωγείων και το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη (συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τα Γεωπάρκα), κατασκηνωτικό επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των Εκπαιδευτικών των Περ/κων εν. εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Ανωγείων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 20-21-22 Ιουνίου 2014 στα Ανώγεια και στον Ψηλορείτη. Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και τους εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

Σάββατο 21 Ιουνίου 2014
Πρωί:
09:00-09:30 Αναχώρηση για το βουνό
Βιωματικά Εργαστήρια
10:00-11:00:Παρουσίαση Γεωπάρκου Ψηλορείτη, Π.Ο. ΚΠΕ Ανωγείων
11:00-12:30:Αρχαιολογική Ζώνη Ζωμίνθου: ξενάγηση, Γιάννης Γεωργίου, αρχαιολόγος
12:30-13:00 Άφιξη στην περιοχή της κατασκήνωσης
Στήσιμο σκηνής –επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας-
ασφάλεια στη διαμονή- ασφαλές άναμμα φωτιάς και
εξοπλισμός.
14:00-17:00: Προετοιμασία Φαγητού-Γεύμα
Απόγευμα :
17:00-17:30: Προετοιμασία, επιλογή εργαστηρίων.
17:30-19.30: Βιωματικά Παράλληλα Εργαστήρια: Οροπέδιο Νίδας
• Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού με ποδήλατα(mountain bike) (Π.Ο.ΚΠΕ Βρέντζος Βαγγέλης, Αλατσάκης Γιώργος)

– Περιβαλλοντικά παιχνίδια, Κατασκευή Οrigami, (Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα(μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Βάμου), Βασιλάκη Ασπασία νηπιαγωγός-συγγραφέας, μέλη Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.(Παράρτημα Κρήτης)

– Υπαίθρια γεωπεριβαλλοντικά παιχνίδια-προσανατολισμός στα μονοπάτια του μύθου και της μνήμης, Φιλιππάκη Αμαλία, δασκάλα, υποδιευθύντρια σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, Καραογλανίδης Δημήτρης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

– «Τα τοπωνύμια του Ψηλορείτη από την αρχαιότητα έως σήμερα» Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Καλομοίρη Αγάπη
Π.Ο.ΚΠΕ Ανωγείων
20:00-21:00:Βιωματικό Εργαστήριο μέσα στο Ιδαίο Άντρο(1500μ.)
– Ξενάγηση στο σπήλαιο, Γαβριλάκη Ειρήνη, Αρχαιολόγος

– Θεατρικό δρώμενο «Η Αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα», Τσαντηράκη Σοφιά(μέλος Π.Ο.ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης), Κονταξάκη Σοφία, Ανδρέου Ελένη μέλη Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.(Παράρτημα Κρήτης) και Δασκαλάκη Πόπη, μέλος θεατρικής ομάδας Δήμου Ιεράπετρας

– «Στα βήματα των Κουρητών»: Χορευτικό δρώμενο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων

Επιστροφή στο χώρο της κατασκήνωσης
21.00-22:00: Προετοιμασία παραδοσιακού φαγητού-Δείπνο
22.00-24.00: Κρητική Βραδιά με Ανωγειανούς Καλλιτέχνες:
Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων
Κυριακή 23 Ιουνίου 2013
09:00-09:30: Πρωινό
09:30-10.00: Προετοιμασία, επιλογή εργαστηρίων.
10:00-11:00 Το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, Χαράλαμπος Φασουλάς,
δρ. Γεωλογίας, ΜΦΙΚ
11:00-13:00: Βιωματικά Παράλληλα Εργαστήρια:
– «Η εξέλιξη της ζωής: Μύθοι και πραγματικότητα.» Κουτμάνης Παναγιώτης Συλεούνης Στυλιανός,Κουραβάνας Γεώργιος Π.Ο. ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης
«Ανασκάπτοντας το παρελθόν μέσα από τη Φύση, το Μύθο και την Τέχνη» Π.Ο.ΚΠΕ Ανωγείων , Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Βρέντζος Βαγγέλης, Καλομοίρη Αγάπη, Αλατσάκης Γιώργος,
– Η χρήση των μύθων στην δημιουργική γραφή, Γιαννακουδάκης Λευτέρης, βιολόγος, συγγραφέας
13:00-14:00: Αξιολόγηση Σεμιναρίου-Ερωτήσεις –Συζήτηση
14.00-15.00: Γεύμα
15.00: ΛΗΞΗ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δυο νέα 25ωρα τμήματα με θέμα ¨Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Ιουνίου στο Κ.Δ.Β.Μ. Ανωγείων. Οι ενήλικοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την εκπαιδεύτρια διαιτολόγο-διατροφολόγο για τη σχέση υγείας-διατροφής και πώς να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση όσον αφορά την επιλογή και κατανάλωση των κατάλληλων υγιεινών διατροφών. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα υγείας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, χοληστερίνη, ουρικό οξύ κ.α.. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν τέλη Ιουλίου και θα πραγματοποιούνται στο χώρο του ΚΑΠΗ.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και  Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

“Η οικογένεια του Εμμανουήλ Σταυρακάκη (Μερτζάνη) θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και συγχωριανούς που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας ,αλλά και για την ηθική τους στήριξη από την πρώτη ημέρα της ασθένειας του δικού μας ανθρώπου μέχρι και την τελευταία του πνοή.

Ιδιαίτερα θέλουμε να αναφερθούμε και να ευχαριστήσουμε τους κάτωθι:

-Τον ιατρό κ. Φουντουλάκη και την ιατρό κ. Ειρήνη Ξυλούρη, καθώς και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Αιματολογικής κλινικής του ΠΑ.ΓΝ.Η .

-Το Κέντρο Υγείας Ανωγείων και το προσωπικό του για την πολύτιμη βοήθεια τους στην διάρκεια της ασθένειας του.

-Όλους τους Ανωγειανούς, τους φίλους και τους ανθρώπους από κάθε γωνιά της Κρήτης που βρέθηκαν στον αποχαιρετισμό του Μερτζάνη και μίλησαν για αυτόν με τα θερμότερα λόγια.

Η συμπαράσταση όλων υπήρξε πολύτιμη σε όλο τον πολύμηνο αγώνα που έδωσε. Σας ευχαριστούμε θερμά.”

 

Η οικογένεια του Μερτζανομανώλη

-->