Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Φρυσάλη Xαραλάμπου του Γεωργίου , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου  2012 και ώρα 10.00 το πρωί,  και αφού έλαβε υπόψη :

1.Τη δράση του καθ’ όλη τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, με τη συμμετοχή του στην οργάνωση του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. με κορυφαίο γεγονός την συμμετοχή του στη Μάχη στο Σφακάκι και

2. Το γεγονός ότι με τη παρουσία του τίμησε την Ανωγειανή κοινωνία, με τον ήπιο και ταπεινό χαρακτήρα του

Α π ο φ ά σ ι σ ε

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους οικείους του εκλιπόντος.

2.Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο  στην κηδεία του.

3. Να κατατεθεί στη μνήμη του εκλιπόντος αντί στεφάνου, το ποσό  των  100, 00 €  στο  ΚΑΠΗΔήμου Ανωγείων.

4. Το ψήφισμα, να δοθεί στους οικείους του και να δημοσιευτεί στον τύπο.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων

Η Πρόεδρος

Εύη Βρέντζου

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->