Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου Ανωγείων για τη σύσταση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών μέσα από τη χρήση ΑΠΕ.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης με την απόφασή του με αριθμό 324/7-2-2023 καταχώρησε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) το καταστατικό της Ενεργειακή Κοινότητας της οποίας στόχοι είναι:

Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
Η διαχείριση, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
Η προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
Η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανωγείων.

 


Επιπλέον, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» έχει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να προβαίνει αυτοδύναμα ή να συμμετέχει σε δράσεις που αποβλέπουν:

Στη διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή κοινοτικούς πόρους

Στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.

Σε δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

 


Η Ενεργειακή Κοινότητα Ανωγείων είναι αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης και μέλη της είναι:

Ο Δήμος Ανωγείων,

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων»

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου, αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ»,

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανωγείων με διακριτικό τίτλο «Ν-Ιδαία Συνεργασία»,

Ο Γαλακτοκομικός Κτηνοτροφικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανωγείων και

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ανωγείων

 


Με τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας ο Δήμος Ανωγείων επιτυγχάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια συμμετοχής των τοπικών αρχών και επιχειρήσεων στην ενεργειακή μετάβαση του δήμου με τη χρήση πηγών καθαρής ενέργειας (βιομάζα, φωτοβολταικά συστήματα κ.λπ), προωθώντας ταυτόχρονα την αειφορία και την αλληλέγγυα οικονομία.


 

 

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη

 

«Πολύ Σημαντική η ίδρυση της ενεργειακής Κοινότητας Ανωγείων. Αποκτάει ο Δήμος μας ένα εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου μας μέσα από την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου πέρα από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αφήσει έχει κοινωνικό πρόσημο.

Στόχος μας να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου και των ενεργοβόρων μονάδων που διαθέτει, όπως γεωτρήσεις, βιολογικός καθαρισμός κ.α.

Τελικό αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους λειτουργίας των δημοτικών υποδομών είναι η  ελάφρυνση των τελών και φόρων των δημοτών μας.

Στοχεύουμε όμως παράλληλα, στο να  μηδενίσουμε την ενεργειακή φτώχεια στην περιοχή μας. Οργανώνουμε έτσι τα επόμενα  βήματα ώστε με την υλοποίηση των πρώτων έργων, να προσφέρουμε  δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που αδυνατούν λόγω οικονομικής ένδειας να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος για την καθημερινότητα τους.

Μοιραστείτε το

-

-->