Σημαντικές οι επισημάνσεις του συνεδρίου για τους ορεινούς Δήμους της χώρας, στο επίσημο κείμενο του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 21-23 Νοεμβρίου στον Βόλο.

Στο συνέδριο συμμετείχε ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ, ο οποίος εκδήλωσε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο ψήφισμα του συνεδρίου :

“Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τη ΚΕΔΕ ένα νέο, διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ.

Ένα μοντέλο που απαντά στις ανάγκες των δήμων για τις επόμενες δεκαετίες, αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά, διασφαλίζει ότι κανένας δήμος δεν θα εισπράττει μελλοντικά λιγότερα χρήματα από όσα εισπράττει σήμερα, ενώ στηρίζει στην πράξη τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, αποτελώντας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής.”

Σε άλλο σημείο του κειμένου γίνεται αναφορά :

“Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ορεινότητα και νησιωτικότητα, ζητούμε:

Την ειδική νομοθέτηση για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εργασίας και εκπαίδευσης, για τη στήριξη και ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών.

Δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει τις μικρές ορεινές και νησιωτικές περιοχές ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στο ΥΠΕΣ, με αρμοδιότητα την προαγωγή της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.”

 

Μοιραστείτε το

-

-->