Εγκρίθηκε πρόταση που υπέβαλλε το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

Η πρόταση έχει τίτλο «Ψηφιακό Αποθετήριο – Παρατηρητήριο Γεωπάρκου Ψηλορείτη» και συνολικό προϋπολογισμό 74.400 €

Αντικείμενο αποτελεί ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που θα λειτουργεί ως Παρατηρητήριο του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και άλλων αξιόλογων στοιχείων του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, μιας περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO.

Στόχος είναι η αποτύπωση και ψηφιακή απόδοση χρήσιμων δεδομένων και στοιχείων σχετικά με το φυσικό (βιοτικό και αβιοτικό) και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.

Σκοπός είναι να συγκεντρωθεί, να τεκμηριωθεί και να οργανωθεί κατάλληλα υφιστάμενο επιστημονικό και αρχειακό υλικό που αποτελούν τεκμήριο για την περιοχή, το οποίο θα μπορεί αφενός να διαμοιράζεται εύκολα με τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αφετέρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του νέου τουριστικού προϊόντος που δημιουργείται σε περιφερειακό επίπεδο και σχετίζεται με το brand της UNESCO.

Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για την ασφαλή διαφύλαξη, διάσωση, τεκμηριωμένη απόθεση, οργάνωση και διάθεση πολύτιμου αρχειακού υλικού, σχετικού με τη γεωποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα και άλλων αξιόλογων τοπικών στοιχείων που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό της UNESCO (π.χ Λαϊκή τέχνη, τοπικά προϊόντα).

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->