ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, υπερασπιζόμενο την ανάγκη της συνεχούς αυξανόμενης χρηματοδότησης των Δήμων από την Κεντρική Διοίκηση για την απόκτηση ή ενίσχυση σημαντικών υποδομών τους,ζητεί την απρόσκοπτη συνέχιση και όπου απαιτείται την αναγκαία χρονική παράταση των προσκλήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους που εντάσσονται στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος Ι και ΙΙ. Κρίνεται άκρως σημαντικό να παραμείνει η υφιστάμενη χρηματοδοτική στήριξη των Δήμων,καθώς αυτή όπως έχει αποδειχθεί,παρέχεται με θεσμικά μέσα και εργαλεία που διευκολύνουν την εκταμίευση της. Ειδικότερα για το Δήμο μας το όποιο «πάγωμα», η όποια ακύρωση ή μη παράταση προσκλήσεων του εν λόγω προγράμματος συνεπάγεται την μη εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση σημαντικών έργων για την ανάπτυξη του και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενδεικτικά, τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, η δημιουργία νέων αθλητικών χώρων ή η αναβάθμιση των υφιστάμενων που εκκρεμούσαν για δεκαετίες δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να παγώσουν για τους προσχηματικούς λόγους που αναφέρει ο Υπουργός, το κράτος πρέπει και έχει συνέχεια.Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρήσει το σχεδιασμό του και να μην προχωρήσει στην απόφαση κατάργησης του προγράμματος “Φιλόδημος

Μοιραστείτε το

-

-->