Ιδαίον Αντρο: Η σπηλιά που γεννήθηκε ο Δίας

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου “Ιδαίον Άντρον” και του περιβάλλοντος αυτού χώρου», θα προχωρήσει η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος και όχι ο Δήμος όπως γράψαμε εκ παραδρομής.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 30-3-2011 έως 5-4-2011

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->