«Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 5η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

«Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 3966/24.01.2011».

Μοιραστείτε το

-

-->