Με σημείωμα του στην ΑΝΩΓΗ, ο Δήμος Ανωγείων ενημερώνει τους δημότες για την πορεία υλοποίησης τεσσάρων μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και αρκετών υπό-έργων που εντάσσονται σε αυτά. Αναλυτικά:

1) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το πρώτο πακέτο επιχορηγήσεων για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της χώρας στις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης (Π.Δ.99/2017) για την απρόσκοπτη και ασφαλή φιλοξενία των παιδιών.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η επιχορήγηση 1 εκατ. ευρώ σε επτά δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στους Δήμους Ανωγείων, Αγίου Βασιλείου, Αρταίων, Ιλίου, Ξηρομέρου, Ιάσμου και Νέας Προποντίδας, ενώ συνολικά θα διατεθούν 95 εκατ. ευρώ στους 325 δήμους της χώρας για το σύνολο των 1.700 λειτουργούντων σταθμών.

Συνολικά δηλαδή από τους 325 Δήμους της χώρας, ο Δήμος Ανωγείων ανήκει στους 7 πρώτους οι οποίοι αιτήθηκαν και πήραν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό ανά σταθμό, αυτό των 50.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του Σταθμού ήταν η ύπαρξη άδειας λειτουργίας για αυτόν, η οποία αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2018.

Στόχος του Δήμου Ανωγείων είναι να γίνουν εργασίες εκσυγχρονισμού των συστημάτων ψύξης, των θερμαντικών σωμάτων, των πλακιδίων κουζίνας, των παλαιωμένων κουφωμάτων του κτηρίου, των επικαλύψεων των τοίχων, τμήματος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, των επίπλων και των παιχνιδιών.

2) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Επίσης έχουν εγκριθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών 202.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών στο Δήμο Ανωγείων, για τα οποία έχει ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου. Η διαδικασία δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου αυτού θα γίνει μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δια του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και η κατασκευή του έργου πιστεύουμε ότι θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2019.

3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών έχει επίσης εγκρίνει για το Δήμο Ανωγείων το ποσό των 105.000 ευρώ για την προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. Για την προμήθεια αυτή έχει γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 για την «προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου» ύψους 50.000 ευρώ, την «προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για το όχημα πολλαπλών χρήσεων» ύψους 49.600 ευρώ και την «προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για τον μικρό εκσκαφέα» ύψους 5.400 ευρώ.

Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι δύο συνοπτικοί διαγωνισμοί για την «προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου» και την «προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για το όχημα πολλαπλών χρήσεων», και η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης των αναδόχων μέσω συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και της μετέπειτα συμβασιοποίησης των προμηθειών. Οι εν λόγω προμήθειες θα είναι στην κατοχή και χρήση από το Δήμο Ανωγείων το αργότερο έως το καλοκαίρι του 2019.

4) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Σχετικά με το «κέντρο προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη», προϋπολογισμού 1.040.000,00 ευρώ και χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» , ο Δήμος έχει βγάλει και είναι στον αέρα διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενα-τμήματα: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας», «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης», «Προβολή – προώθηση του Κέντρου», «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου» και καταληκτική ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου 2018. Αναμένεται η υλοποίηση του εν λόγω έργου να ξεκινήσει μέσα στο 2019.

Τέλος ο Δήμος έχει καταθέσει ή είναι στη διαδικασία να καταθέσει προτάσεις στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν α) κτηνοτροφική οδοποιία ύψους 807.520 ευρώ β) εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 1.240.000 ευρώ γ) εκσυγχρονισμό του συστήματος ύδρευσης 2.892.532 ευρώ ενώ μελετούνται και άλλες προτάσεις για το ίδιο πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Ανωγείων έχει καταθέσει α) στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ αίτηση για χαρτογράφηση του συστήματος ύδρευσης ύψους 50.000 ευρώ, β) στην Περιφέρεια Κρήτης αίτηση για ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος γυμνασίου -λυκείου ύψους 500.000 ευρώ και γ) στην Περιφέρεια Κρήτης στη δράση για την ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού, τρεις αιτήσεις συνολικού ύψους 628.900 ευρώ και δ) στο πρόγραμμα Leader οκτώ αιτήσεις συνολικού ύψους 679.090 ευρώ

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->