Υπογράφτηκε αυτές τις μέρες σύμβαση για την τοποθέτηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στο σύνολο των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ανωγείων αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους αυτού.

Ο ανάδοχος προέκυψε με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε χώρα στις αρχές το καλοκαιριού. Η σύμβαση δίνει περιθώριο τεσσάρων μηνών στον ανάδοχο, Αντώνιο Βρέντζο, για την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης του Δήμου.

Η προμήθεια και εγκατάσταση αυτή γίνεται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και στοχεύει στην αναβάθμιση της ασφάλειας και τελικά ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Μοιραστείτε το

-

-->