Στις δυο φωτογραφίες που σας παρουσιάζει η ΑνωΓη  βλέπουμε την εικόνα της Λιμνοδεξαμενής στο Γωνομιό  κατά τους τελευταίους μήνες .

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 10 Ιουνίου 2013 αμέσως μετά δηλαδή την αποκατάσταση της βλάβης που είχε εμφανιστεί με αποτέλεσμα η Λιμνοδεξαμενή να χάσει όλο το νερό που είχε συσσωρεύσει.

Η δεύτερη φωτογραφία είναι πριν από μια εβδομάδα όπου βλέπουμε την κατάσταση να είναι πολύ καλή και τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει ολοένα με τις βροχοπτώσεις και του τελευταίου μήνα.

Ελπίζουμε όλοι να μην εμφανιστεί κανένα άλλο πρόβλημα στο μεγάλο αυτό έργο ώστε τα Ανώγεια να έχουν αφθονία νερού τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση καθώς ενδεχόμενες βλάβες έχουν δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος που δεν καλύπτεται εύκολα.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->