Την Ένταξη της   Πράξης “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΙΣΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου” στον Άξονα Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης” υπέγραψε ο  Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης μετά την υποβολή του έργου από τον Δήμο Ανωγείων. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο Περιλαμβάνει :

1.       Υδρευτικά και Αποχετευτικά δίκτυα στον οικισμό Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων: Το νέο υδρευτικό δίκτυο αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ DN 110mm- 10at, μήκους 279m, DN 110mm-16at, μήκους 40m και DN 90mm-10at, μήκους 387m. Θα κατασκευασθεί επίσης νέα δεξαμενή ύδρευσης, χωρητικότητας 100 m3.

2.       Το αποχετευτικό δίκτυο αποτελείται από αγωγούς PVC , Σειράς 41, μήκους 768m, DN 200mm και 33 φρεάτια. Όσον αφορά τη διαχείριση των επεξεργασμένων λυμάτων αυτά θα αντλούνται και θα συλλέγονται σε νέα δεξαμενή, χωρητικότητας 50 m3, για επαναχρησιμοποίηση για την άρδευση επιλεγμένης αρδευτικής ζώνης.

3.       Το νέο  αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ DN 63mm-10at, μήκους 125m (καταθλιπτικός) και DN 110mm-16at, μήκους 126m (δίκτυο άρδευσης).

4.       Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων: Περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης κεντρικής επαρχιακής οδού με νέο  αντιολισθηρό σταμπωτό ασφαλτοτάπητα και κατάλληλο-επαρκή διακοσμητικό  οδοφωτισμό, σε μήκος 230m (2.045 m2) .

5.       Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων: Η Ε.Ε.Λ. θα αποτελείται από προκατασκευασμένες μονάδες και θα έχει  δυναμικότητα εξυπηρέτησης 200 ισοδυνάμων κατοίκων, με μέγιστο ημερήσιο  υδραυλικό φορτίο 48m3/d (μεταφορά-τοποθέτηση-εγκατάσταση των συστημάτων  βιολογικής επεξεργασίας, οικοδομικές εργασίες, κατασκευή δεξαμενών-οικίσκων, υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες, σύνδεση, δοκιμές – ρυθμίσεις και πλήρη  λειτουργία

6.       ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας): Περιλαμβάνεται η ηλεκτροδότηση της Ε.Ε.Λ. και του ηλεκτροφωτισμού του κεντρικού Δρόμου

 

Παραδοτέα πράξης:

 

 • Αγωγοί ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ DN 110mm-10at, DN 110mm-16at, DN 90mm-10at
 • για το 1ο υποέργο
 • Νέα δεξαμενή ύδρευσης, χωρητικότητας 100 m3 για το 1ο υποέργο.
 • Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC Σειράς 41, DN 200 για το 1ο υποέργο.
 • Φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων για το 1ο υποέργο.
 • Νέα δεξαμενή συλλογής επεξεργασμένων λυμάτων, χωρητικότητας 50 m3 για το 1ο υποέργο.
 • Νέο αρδευτικό δίκτυο από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ DN 63mm-10at και DN 110mm-16at για το 1ο υποέργο.
 • Αναγκαίες λοιπές εργασίες: χωματουργικές, οδοποιίας, οικοδομικές για το 1ο υποέργο.
 • Αντιολισθηρός σταμπωτός ασφαλτοτάπητας σε μήκος 230m και διακοσμητικός οδοφωτισμός κεντρικού δρόμου για το 2ο υποέργο.
 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, πλήρης, με όλες τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες, υδραυλικές και ηλ/κες εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτροδοτήσεις από τη ΔΕΗ της Ε.Ε.Λ. και του ηλεκτροφωτισμού του κεντρικού δρόμου για το 4ο υποέργο.

 

Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 634,529.75 (ποσό σε ευρώ).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 20 (μήνες)

 

Δήλωση Δημάρχου Σωκράτη Σ . Κεφαλογιάννη αναφορικά με την ένταξη του έργου :

«Πριν από μερικά χρόνια ο Δήμος μας συμμετείχε, με τον οικισμό Σείσαρχα, στην πρωτοβουλία που είχαν πάρει δεκαπέντε Δήμοι από την Κρήτη για την ίδρυση συνδέσμου με τίτλο «ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ». Με την συμμετοχή μας είχαμε σαν σκοπό να δεσμευθούμε προς μια διαδρομή διαρκούς διάσωσης και βελτίωσης τόσο του ιστορικού / αρχιτεκτονικού / πολεοδομικού τμήματός του οικισμού και των συνθηκών διαβίωσης όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών κατ’ αρχή προς τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας έτσι την αξία του πολιτισμού της καθημερινής ζωής.

Η πρωτοβουλία “Τα πιο όμορφα Χωριά της Κρήτης” ήταν μια καινοτομική πρόταση τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και μια ευκαιρία για τους μικρούς οικισμούς που με συγκροτημένη και οργανωμένη μορφή, αναδεικνύουν, διασώζουν και αξιοποιούν  την πολιτιστική και φυσική τους κληρονομιά.

Επειδή η Ποιότητα είναι το απαραίτητο στοιχείο προκειμένου ένας οικισμός να είναι σε θέση να ενταχθεί και να παραμείνει στην «Ένωση», ποιότητα πολεοδομικού – αρχιτεκτονικού ιστού, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα παραδοσιακών αξιών και δραστηριοτήτων, προχωρήσαμε στον προγραμματισμό δράσεων και έργων που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.

Με χαρά λοιπόν είδαμε να αποδέχεται η Περιφέρεια Κρήτης την πρόταση μας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μιας πρότασης που σκοπό έχει την ανάδειξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων με την επίλυση όλων των θεμάτων υποδομών και ποιότητας ζωής.

Συγκεκριμένα με το εν λόγω έργο θα έχουμε πολύ σύντομα: ανεξάρτητα αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του. Επίσης, θα αντικατασταθεί το παλαιό και προβληματικόυφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης με νέο ανεξάρτητο δίκτυο. Τα επεξεργασμένα λύματα θα αντλούνται και θα συλλέγονται σε νέα δεξαμενή, χωρητικότητας 50 m3,  για επαναχρησιμοποίηση για την άρδευση επιλεγμένης αρδευτικής ζώνης.

Περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση της υφιστάμενης κεντρικής επαρχιακής  οδού με νέο αντιολισθηρό σταμπωτό ασφαλτοτάπητα και  κατάλληλο-επαρκή οδοφωτισμό, σε μήκος 350m και τέλος περιλαμβάνεται η ηλεκτροδότηση της Ε.Ε.Λ. και του ηλεκτροφωτισμού του κεντρικού δρόμου.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις σε συνδυασμό με άλλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί όπως η ανακαίνιση του παλαιού δημοτικού σε καλλιτεχνικό σχολείο, η διαμόρφωση των πλατειών, η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου στο Μουρί η αγορά του διατηρητέου κτίσματος «Παυλομιχάλη», που φιλοδοξούμε να το αναστηλώσουμε και να στεγάσουμε εκεί το «σπίτι της τέχνης», θα αναβαθμίσουν συνολικά την εικόνα του οικισμού, τονώνοντας τα πολιτιστικά του χαρακτηριστικά και αποτελώντας πόλο έλξης για ντόπιους αλλά και επισκέπτες.

Σε όλα τα παραπάνω τον σημαντικότερο ρόλο τον διαδραματίζει ο άνθρωπος και ο οικισμός των Σεισάρχων έχει αποδείξει με την αγάπη των κατοίκων του αλλά και την πλούσια δραστηριότητα του Πολιτιστικού Συλλόγου των Σεισάρχων ότι μπορεί να υποστηρίξει και να πετύχει το όλο εγχείρημα και να έχουμε και στα Σείσαρχα μια σταθερή Βάση Πολιτισμού»

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->