Archive for Μαΐου 2012

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – Ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς & Αχλαδιάς-Μηλιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

Για τη Φόμοψη

-Η επικράτηση βροχερού και υγρού καιρού την περασμένη άνοιξη έδωσε σημαντικές προσβολές. Παρατηρούνται συμπτώματα σε κληματίδες (μικρά μαύρα στίγματα) και επάρκεια μολύσματος (πυκνίδια).
-Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται στα πρώτα βλαστικά στάδια (έξοδος φύλλων και πρώτα φύλλα) όταν το μήκος της βλάστησης είναι 1-3 εκ. και ευνοούνται με υγρό καιρό.
Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με δύο προληπτικούς ψεκασμούς, ο πρώτος στην έξοδο των φύλλων και ο δεύτερος όταν αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα .
Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε περίπτωση απουσίας βροχών μπορείτε να κάνετε μία επέμβαση μεταξύ των σταδίων έξοδος φύλλων και πρώτα φύλλα.


Για το Ωϊδιο ή Χολέρα
Η προστασία πρέπει να αρχίζει από τα βλαστικά στάδια πρώτα φύλλα και εμφάνιση σταφυλιών.
Η πρώιμη αντιμετώπιση του, μειώνει τα αρχικά μολύσματα και περιορίζει σημαντικά τις θερινές προσβολές.
Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 – 6 εκατοστά (στάδια πρώτα φύλλα και εμφάνιση σταφυλιών).


Για την Θρίπα
Οι προσβολές αρχίζουν από τα εκπτυσσόμενα μάτια. Σε αμπέλια που παρουσιάστηκαν συμπτώματα την περασμένη χρονιά να γίνει προληπτική συνδυασμένη αντιμετώπιση με το ωίδιο.


Ζιζανιοκτονία
Στην πλειονότητα των αμπελώνων επικρατεί η ξινήθρα. Δημιουργεί ένα φυσικό χειμερινό χλοοτάπητα που επιδρά ευνοϊκά ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη (προστατεύει από τη διάβρωση, αυξάνει τη συγκράτηση και τη διείσδυση του νερού, βελτιώνει την υφή του εδάφους και το κάνει προσβάσιμο μετά από βροχή). Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια και περιορίζει την ανάπτυξη άλλων θερινών ζιζανίων.
Μην καταστρέφετε την ξινήθρα. Σε αμπέλια με ξινήθρα συνιστάται ζιζανιοκτονία μόνο κατά μήκος των γραμμών κι εφόσον υπάρχουν επιζήμια ζιζάνια.


Β) ΕΛΙΑ

Για το Κυκλοκόνιο

Η καταπολέμηση της ασθένειας την άνοιξη στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης. Μολύνσεις γίνονται με βροχερό ή πολύ υγρό καιρό και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ευπαθείς ποικιλίες είναι η θρουμπολιά και η τσουνάτη ενώ η κορωνέϊκη είναι πιο ανθεκτική.
Σε υγρές περιοχές και ελαιώνες με ευαίσθητες ποικιλίες συνιστάται ένας προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο εφόσον υπάρξει πρόβλεψη βροχής ή σημειωθούν έντονες δροσιές στο ξεκίνημα της νέας βλάστησης (2 – 5 εκατ.).
Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την εκδήλωση της ασθένειας.

Για τα Ακάρεα Eriophyidae

Τα ακάρεα προκαλούν ζημιές σε φύλλα, άνθη και νεαρούς καρπούς της ελιάς. Κατά την περίοδο του σχηματισμού των ανθοταξιών και των νεαρών καρπών προκαλούν ζημιές στην παραγωγή λόγω ανθόπτωσης και αντίστοιχα πρόωρης καρπόπτωσης.
Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, όταν αναπτύσσονται μεγάλοι πληθυσμοί, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική φυλλόπτωση με επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους.
Συνιστάται ένας ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση (φούσκωμα -κρόκιασμα των ανθέων) ή κατά το σχηματισμό των πρώτων 3 – 4 ζευγών φύλλων και επανάληψη αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, όταν το μικρό καρπίδιο έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας.
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.

Για τον Πυρηνοτρήτη

Οι προνύμφες της διαχειμάζουσας γενιάς (φυλλοφάγου) συμπληρώνουν την ανάπτυξη τους τρεφόμενες με τις ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση. Οι ζημιές που προκαλούνται αυτή την εποχή είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν καμία επέμβαση.

Για την Καλόκορη

Είναι έντομο που προκαλεί, κατά περιοχές και περιστασιακά, πτώση των ανθοταξιών και μειωμένη καρπόδεση. Αυτή την περίοδο οι νεαρές νύμφες έχουν μετακινηθεί από τα ελαιόδεντρα στην αυτοφυή ποώδη βλάστηση που βρίσκεται κάτω από την κόμη των δέντρων. Αφού διατραφούν από τα άνθη αυτών των φυτών θα επιστρέψουν αργότερα (νύμφες και ενήλικα) στα ελαιόδεντρα και θα ζημιώσουν τη νεαρή βλάστηση και τους μίσχους των ανθοταξίων της ελιάς προκαλώντας ανθόπτωση.
Υπενθυμίζουμε τη σημασία της όψιμης καταστροφής της αυτοφυούς βλάστησης (μετά τα μέσα Απριλίου) στους ελαιώνες των περιοχών που ενδημεί η καλόκορη, ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου στα ελαιόδεντρα.

Για Ξυλοφάγα έντομα:

Οι επεμβάσεις που διατηρούν τα ελαιόδεντρα ζωηρά (λίπανση, άρδευση, αφαίρεση ασθενών, καχεκτικών και ξηρών κλάδων) περιορίζουν τις ζημιές από ξυλοφάγα έντομα.
Συνιστάται να κόβονται και να καίγονται τα ξηρά κλαδιά το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου.

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ

Για το Φουζικλάδιο
Οι συχνές βροχές της περασμένης άνοιξης ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας και εκδηλώθηκαν σημαντικές προσβολές ιδιαίτερα σε αχλαδιές.
Η κρίσιμη περίοδος για μολύνσεις είναι από το στάδιο της πράσινης κορυφής (μπουμπούκι 1,5 εκ.) μέχρι το στάδιο του καρπιδίου. Την περίοδο αυτή τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται. Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε περίπτωση πρόβλεψης βροχών στα κρίσιμα στάδια, να επεμβαίνετε προληπτικά πριν την εκδήλωση των βροχών ή θεραπευτικά εντός 48 ωρών μετά τη βροχή.
Οι αχλαδιές, όπου σημειώνονται και οι σοβαρότερες προσβολές, να καλύπτονται και σε περιόδους που εκδηλώνονται έντονες δροσιές.

Για το Βακτηριακό Κάψιμο
Το βακτήριο προκαλεί την καταστροφή ανθέων, κλαδίσκων, κλάδων έως και ολόκληρου του δέντρου. Τα δέντρα είναι πολύ ευαίσθητα στη μόλυνση και ιδιαίτερα οι αχλαδιές, όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός στην άνθηση (μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες πάνω απ 18οC και σχετική υγρασία μεγαλύτερη απ 60%).
Προληπικοί ψεκασμοί μέχρι το στάδιο της πάσινης κορυφής με χαλκούχα σκευάσματα και απ την πράσινη κορυφή μέχρι και την πώση των πτάλων με Λαμιναρίν ή Aureobasidium pullulans, περιορίζουν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Επιθεωρείτε τα δέντρα τακτικά μετά την άνθηση. Αν διαπιστώνονται ύποπτα συμπτώματα (μικρά ή μεγάλα τμήματα σαν καμένα από φωτιά) να αφαιρούνται προσεκτικά μαζί με υγιές τμήμα 20 – 25 εκ. και να καίγονται άμεσα. Τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά την αφαίρεση των ύποπτων τμημάτων με οινόπνευμα του εμπορίου.


Ένας από τους τελευταίους «μεγάλους» της Κρητικής Μουσικής έφυγε την Παρασκευή το πρωί από τη ζωή.

Ο λαουτιέρης Νίκος Μανιάς απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας φτωχότερη την κρητική μουσική και παράδοση, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του και τους κρητικούς που αγάπησαν την αυθεντική του φωνή και τη μοναδική μουσική προσέγγιση της κρητικής παράδοσης.

Ο Νίκος Μανιάς ήταν παντρεμένος με τη Δήμητρα Μανιά, με την οποία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, μία κόρη και έναν γιο και είχαν δημιουργήσει μία αγαπημένη οικογένεια. Ο ίδιος ήταν πάντα ο εκφραστής της κρητικής παράδοσης και μέχρι την τελευταία του στιγμή δεν έκρυβε την αγάπη του γι’ αυτήν.

Ο Νίκος Μανιαδάκης (Μανιάς), ο «Άρχοντας της Κρητικής μουσικής» – το “Αηδόνι της Κρήτης”, γεννήθηκε το 1931 στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Τελευταίο παιδί μιας επταμελούς οικογένειας με μουσική παράδοση, παίρνει στα 16 του χρόνια το 1947, δώρο από έναν θείο του μια λύρα που όμως εγκατέλειψε γρήγορα για χάρη του λαγούτου, όπου υπηρέτησε ευλαβικά για πάνω από 60 χρόνια. Από το 1958 σε ηλικία 27 ετών μέχρι και σήμερα ζει στο αγαπημένο του Ρέθυμνο, με τη σύζυγο του και τα παιδιά του.

Με πρότυπό του, τον Γιάννη Μαρκογιαννάκη (Μαρκογιάννη) και με την κληρονομιά του περιβόητου συντοπίτη του θρυλικού λαγουτιέρη – τραγουδιστή Σταύρου Ψυλλάκη (Ψύλλου) (που υπήρξε ο πρώτος καταγεγραμμένος Ρεθεμνιώτης λαγουτιέρης του 20ού αιώνα), ο Νίκος Μανιάς ξεκίνησε την καριέρα του βάζοντας αρκετά ψηλά τον πήχη… Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση κάνει το 1947, σε ηλικία 16 ετών σε έναν γάμο δίπλα στον συγχωριανό του λυράρη, Κυριάκο Μαυράκη.

Σταθμός στην πορεία του η γνωριμία του με τον Κώστα Μουντάκη το 1953 σε ένα πανηγύρι στον Κουρνά Αποκορώνου, από όπου ξεκινά μια 25ετής συνεργασία. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά σε συνεργασία με τον Κώστα Μουντάκη ήταν με τίτλο: “Σαν το ζητιάνο έρχομαι” και κυκλοφόρησε το 1953 σε δίσκο 78 στροφών.

Το 1960 ξεκίνησαν μια περιοδεία στην Αμερική επίσης με τον Κώστα Μουντάκη που κράτησε αρκετούς μήνες. Ακολούθησαν ακόμη τρία ταξίδια με τον Μουντάκη, και αρκετά ακόμη με τους Νίκο Σωπασή, Λεωνίδα Κλάδο, Νίκο Ξυλούρη και Βασίλη Σκουλά σε Καναδά, Γερμανία, Αυστραλία κ.α.

Έχει συνεργαστεί με αρκετούς καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως τον Θανάση Σκορδαλό, τον Γιάννη Μαρκογιαννάκη, τον Γεράσιμο Σταματογιαννάκη & τον γιο του Στέλιο, τον Γιώργη Καλογρίδη, τον Γιώργη Καλομοίρη, τον Μαρκοβαγγέλη, τον Ροδάμανθο Ανδρουλάκη, τον συγχωριανό του, τον άλλο μεγάλο τραγουδιστή Μανώλη Κακλή, τον Νίκο Σωπασή, τον Λεωνίδα Κλάδο, τον Μιχάλη Τσαγκαράκη, τον Βαγγέλη Μαρκογιαννάκη, τον Στέλιο Μπικάκη, τον Κώστα & Μανώλη Βερδινάκη, τον Παντελή Κρασσαδάκη, τον Μιχάλη & τον Αντώνη Φραγκιαδάκη, τον Ηλία Παλιουδάκη, τον Μανώλη Κονταρό και τον αείμνηστο Γιώργο Τσουρουπάκη, τον Μανώλη Λαρεντζάκη, τον Γιώργο Χαλκιαδάκη, τον Γιώργο Μανωλιούδη, τον Χρήστο Στιβακτάκη, τον Μιχάλη Γεωρβασάκη κ.ά.

Η δεξιοτεχνία του τον κατατάσσει στους αξιόλογους λαγουτιέρηδες της Κρήτης. Ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο και μια σειρά από “Ταμπαχανιώτικα” τραγούδια που αποτέλεσαν σταθμό στην καριέρα του, όπως το “Αμέτε με εις την εκκλησιά”, το “Πες μου και γιάντα την χτυπάς” κ.ά.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ορεινού Αγώνα “Psiloritis Race”, Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ανωγείων  και ο Δήμος Ανωγείων σας καλούν στην τελετή έναρξης και στην εκκίνηση του Διεθνούς Ορεινού αγώνα “Psiloritis Race”, που θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής 27 Μαΐου στην τοποθεσία οροπέδιο Νίδας, κάτω από το σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου

“Καλώς ήλθατε στην ΕΛΛΑΔΑ… Καλώς ορίσατε στην ΚΡΗΤΗ… και στο ψηλότερο βουνό της, τον ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, όπου ανατράφηκε ο Δίας.”

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 07:30 π.μ. το πρωί της Κυριακής 27 Μαΐου 2012, από την τοποθεσία οροπέδιο Νίδας του Ψηλορείτη.

Ο Αγώνας αποτελεί κριτήριο συμμετοχής του Olympus Marathon

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες,

Η ιδέα για ένα ορεινό αγώνα στην Κρήτη, με υψηλές όμως διεθνείς προδιαγραφές, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2008 στον Όλυμπο. Η αγάπη μας για το βουνό που ανατράφηκε ο Κρηταγενής Δίας, τον Ψηλορείτη, η προβολή της φυσικής ομορφιάς τού ορεινού του όγκου αλλά και όλης της Κρήτης, μεταμόρφωσε τελικά την ιδέα σε πράξη. Με τη συμπαράσταση και την αγκαλιά των ανθρώπων που αγαπούν την Κρήτη και λατρεύουν το ορεινό τρέξιμο στη φύση, οργανώνουμε αυτό τον αγώνα που έχει την επωνυμία “Psiloritis Race” (PR).

Ο διεθνής ορεινός αγώνας «Psiloritis Race» αποτελεί μια αθλητική συνάντηση που προβάλλει τη σωματική άσκηση σε συνδυασμό με το περιβάλλον και την επαφή με τη φύση. Ο αγώνας, εκτός από τη μοναδικότητα της Ορεινής Κρήτης και τη συναρπαστικότητα που προσφέρει ένα μοναδικό ορεινό άθλημα αντοχής και περιπέτειας μαζί, στοχεύει να προσελκύσει αλλά και να αναδείξει έλληνες και ξένους αθλητές που αφοσιώνονται στο ορεινό τρέξιμο, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία ενός επίπονου αγώνα διάρκειας επτά περίπου ωρών. Γι’ αυτό και οι αθλητές που θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον Psiloritis Race (PR) θα εφαρμόσουν τη φιλοσοφία της ημιαυτονομίας, μεταφέροντας ελάχιστο υποχρεωτικό εξοπλισμό που θα τους προσφέρει τόσο ασφάλεια όσο και αυτάρκεια στη διάρκεια του αγώνα, παρά τη συστηματική και σε τακτά χρονικά διαστήματα τροφοδοσία της διοργάνωσης.

Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα Psiloritis Race (www.psiloritisrace.com) για να φιλοξενηθούν όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα, καθώς επίσης και ένα χώρο στο Facebook που αγκαλιάστηκε από 4500 φίλους από όλο τον κόσμο. Η ανταπόκριση έχει υπερβεί κατά πολύ κάθε προσδοκία της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία, μέσω της οργανωτικής αρτιότητας αυτού του καινοτόμου αγώνα που με πολύ μεράκι και φροντίδα διοργανώνεται, στοχεύει στην προσέλκυση από χρονιά σε χρονιά όλο και περισσότερων αθλητών .

Με τη δική σας συμμετοχή, είτε ως αθλητές είτε ως εθελοντές είτε ως θεατές, αλλά και τις ιδιαίτερα χρήσιμες επισημάνσεις σας ή τα σχόλιά σας, θα μας βοηθήσετε να στοχεύσουμε σε ένα άριστο αποτέλεσμα αφού ο αγώνας ανήκει αποκλειστικά σε σας. Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στον αγώνα με όποιον τρόπο επιλέξετε εσείς.

Τρέξε στα βήματα του Δία.

“Σαν ανεβείς στην κορυφή του Ψηλορείτη στης Ίδης το βουνό φαίνεται όλο το κορμί απ’την ωραία Κρήτη γιατί να θέλεις ν’ανεβείς στον ουρανό;

Πρίνοι, κυπαρισσόδεντρα, σφεντάμοι χαμηλά κρατούν τους βράχους στέρεα , θεμέλια του βουνού , ψηλά οι μαδάρες λιάζονται , χαίρονται το χιονιά πετροβολούν τσ’ αέρηδες και στα κρεμνά του κτίζονται φωλιές του αητού.

Στα βοσκοτόπια πρόβατα χαμηλόθωρα και σβέλτες αίγες κερασφόρες βοσκαρίζουνε της πέτρας τ’αχαμνά γαλακτοφόρα φρύγανα.

Τυριά της τρύπας ξακουστά απ’τα τυροκομιά του Δία στα μιτάτα του θα βρεις να τα προσφέρουνε φιλόξενα οι βοσκοί του . Σαν έρθει η ισοπεδότρα νύχτα σε τέτοιο τόπον όμορφο και φέρει ο Ορφέας ύπνο στο κορμί σου για ν’αναπαυτείς , όλα μπορείς να τα ονειρευτείς . Και σαν ξυπνήσεις το πρωί με τη δροσιά , απάνω στο βουνό με ζωντανή φωνή θ’αναφωνήσεις : δεν θέλω να βρεθώ στον Ουρανό ! “


Πρόγραμμα Αγώνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2012

05:00                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

07:30                 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 35 km ΑΠΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ NIΔΑΣ  
(ANΩΓΕΙΑ)

09:00                 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 8,5 km ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΜΑΡΙΟΥ

09:15                ΕΚΚΙΝΗΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 2 km ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΤΑΣ    
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

09:30                ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2 km

09:45                ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 8,5 km

10:30                AΦΙΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 35 km

13:00                 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ)

13:30                TEΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 
14:00                 ΓΕΥΜΑ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ)

14:30                ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 35 km

16:00                ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ)Συνέντευξη στο Γιώργη Μπαγκέρη

Η κουβέντα μας με τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη έγινε αρχικά με αφορμή τα έργα που τον τελευταίο μήνα γίνονται στο χωριό μας που δίχως υπερβολή θυμίζει εργοτάξιο από άκρη σ’ άκρη .Ο Δήμαρχος μας ανέλυσε τα έργα που εκτελούνται και αυτά που βρίσκονται στα άμεσα πλάνα να γίνουν, ενώ η συζήτηση μας επεκτάθηκε και σε άλλα φλέγοντα θέματα για τον τόπο μας. Τα προβλήματα με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας, το θέμα της λιμνοδεξαμενής, η μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου, το κλείσιμο του Κ.Ε.Π. το Ιδαίον Άντρο και η αξιοποίησή του, ήταν μόνο μερικά από αυτά που αναλύσαμε με τον κ. Κεφαλογιάννη που απευθύνεται στους Aνωγειανούς ζητώντας υπομονή για την ταλαιπωρία των έργων, αλλά και συστράτευση δυνάμεων για θέματα ζωτικής σημασίας.

Η συνέντευξη έχει ως εξής:

Κύριε δήμαρχε, τον τελευταίο μήνα κυρίως παρατηρείτε στο χωριό ένας πραγματικός οργασμός από έργα. Πείτε μας για αυτό που λαμβάνει χώρα.

Να πούμε αρχικά ότι όλα τα έργα που λαμβάνουν χώρα δεν είναι ξεκομμένα από όλες τις διεργασίες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Τι θέλω να πω; Αυτή την στιγμή είναι σε επανεκκίνηση θα έλεγα 5 έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Πράσινη Ανάπτυξη, με χρήματα από την περιφέρεια Κρήτης και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο λόγος που τα έργα αυτά ξεκίνησαν πέρυσι, σταμάτησαν και άρχισαν πάλι τώρα ήταν λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και των εργολάβων, αλλά και η ροή της χρηματοδότησης που τους αναγκάζει μην μπορώντας να βρουν πόρους για αυτά τα έργα, να σταματάνε, να περιμένουν εξόφληση και μετά να συνεχίζουν.


Πείτε μας αναλυτικά πια είναι αυτά τα πέντε έργα;

Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το πρώτο είναι η αγροτική οδοποιία που πέρυσι έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε πάλι.

Δεύτερο είναι η κτηνοτροφική οδοποιία  που επίσης θα ξαναρχίσει τώρα.

Τρίτο είναι η παιδική χαρά στο Περαχώρι η οποία είναι σε φάση ολοκλήρωσης και να πούμε ότι θα είναι η πρώτη παιδική χαρά που θα είναι ενεργειακά ανεξάρτητη, όλα τα φώτα της θα αντλούν την ενέργεια από τον ήλιο.

Το τέταρτο έργο είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του ΑΚΟΜΜ και η τοποθέτηση ανελκυστήρα για διευκόλυνση των ΑΜΕΑ,που όπως βλέπουμε είναι σε εξέλιξη. Μένει να τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι,το τσιμέντο και ο εξωτερικός φωτισμός.

Το πέμπτο έργο που είναι σε εξέλιξη είναι η διαμόρφωση των δυο πλατειών  του Αγίου Γεωργίου [Μειντάνι] και Αγίου Ιωάννη [Αρμί].

Στο Αρμί μένουν ακόμα κάποιες τσιμεντοστρώσεις ενώ στο Μεϊντάνι θελήσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση πέρα από αυτό που είχε η μελέτη. Μια φορά σκάβουμε την πλατεία μια φορά αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα. Θέλουμε να ενοποιήσουμε τον κεντρικό και τον περιφερειακό δρόμο μέσω του στενού από του Σπαλάτζη που κατεβαίνει στου Μπενταφούτη. Πιστεύουμε ότι θα βγει  κάτι καλό. Αυτά είναι τα πέντε έργα της πράσινης ανάπτυξης.

Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων αυτών;

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης καθορίζεται εν πολλοίς και από την ροή των χρηματοδοτήσεων, ωστόσο η πλατεία θα ολοκληρωθεί άμεσα. Υπήρξε μια καθυστέρηση που οφειλόταν σε κάποιες δράσεις που έπρεπε να κάνουμε μια και την σκάψαμε. Είχε να κάνει κυρίως με θέματα αποχέτευσης που μας ανέφεραν χωριανοί μας σε κάποια σπίτια, όπως επίσης και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης που περνάει από εκεί. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι υποδομές στο Μειντάνι και ήδη ο εργολάβος θα αρχίσει να την στρώνει και να την διαμορφώνει. Η πλατεία θα έχει πλέον και μια ενιαία μορφή και με την διαμόρφωση του κεντρικού δρόμου. Πιστεύω ότι είναι εφικτός στόχος στις αρχές Ιουνίου η πλατεία να έχει ολοκληρωθεί και να έχει δοθεί προς χρήση.


Η πολιτική αστάθεια στην χώρα σας φοβίζει, με την έννοια της καθυστέρησης πληρωμής κάποιων κονδυλίων για παράδειγμα;

Nα σου πω τι πιστεύω. Είπα και πριν πως ότι συμβαίνει δεν είναι ξεκομμένο από το γενικότερο πλαίσιο. Μην ξεχνάμε πως το να γίνονται έργα σε ένα τόπο, πέρα από την ψυχολογική ανάταση που υπάρχει σημαίνει και κίνηση χρήματος. Να σου πω ένα στοιχείο σε Παγκρήτιο επίπεδο. Είμαστε από τους λίγους δήμους που καταφέραμε να δημοπρατήσουμε τα έργα της πράσινης ανάπτυξης, να τα συμβασιοποιήσουμε. Γιατί αν θυμόμαστε πριν 8 μήνες ο εμπνευστής αυτού του προγράμματος Περιφερειάρχης Κρήτης είχε πει ότι λόγω του περιορισμού των δημοσίων επενδύσεων σταματάμε να δίνουμε εγκρίσεις δημοπράτησης. Εμείς καταφέραμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από αυτό. Υπάρχει όμως σαφώς ελεγχόμενη ροή χρηματοδότησης. Η πολιτική αστάθεια δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το  οτιδήποτε. Πιστεύω όμως ότι η σιγουριά θα επανέλθει. Και αυτό που λέω για να μην παρεξηγούμε δεν έχει να κάνει με κάποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρώπη είναι κάτι δεδομένο και η πορεία μας δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ξεκομμένη από την Ευρωπαική Ένωση.

Για τον κεντρικό δρόμο θα γίνει μονοδρόμηση που ίσως αποτελέσει και λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υφίσταται;

Πριν 4 χρόνια είχαμε κάνει μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία ανέδειξε κάποια στοιχεία αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο, η αρχική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή πρότασης ήταν η υιοθέτηση του σχεδίου της μονοδρόμησης του κεντρικού, η διατήρηση ως αμφίδρομης κυκλοφορίας του Λαγκού και του περιφερειακού δρόμου, καθώς και η μονοδρόμηση κάποιων στενών για να μην υπάρχουν μποτιλιαρίσματα. Ωστόσο η μελέτη αυτή ανέδειξε και το στοιχείο της έλλειψης χώρων στάθμευσης. Οπότε η κατεύθυνσή της μελέτης έλεγε: Επιδιώξετε να βρείτε χώρους στάθμευσης και αν αυτό δεν γίνεται διατηρήστε τους χώρους στάθμευσης στον κεντρικό δρόμο. Άρα ως προς την γνώση της κατάστασης το πρώτο βήμα ολοκληρώθηκε.


Τι κατεύθυνση θα έχει ο μονόδρομος στον κεντρικό δρόμο;

Η κατεύθυνση δεν θα μπορούσε να μην έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περισσότεροι που έρχονται στο χωριό, φτάνουν από το Ηράκλειο  η πορεία  λοιπόν προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω, έχει να κάνει με το ότι δεν έπρεπε να αλλάξουμε την εμπασιά του χωριού. Όσον αφορά την στάθμευση η μελέτη ανάπλασης που έγινε διατηρεί χώρους αριστερά και δεξιά του δρόμου. Μειώνει αν θέλεις τις θέσεις κατά 10%  στο σκεπτικό ότι στα στενά που υπάρχουν πρέπει να κάνουμε μια ζώνη ασφαλείας με τα αυτοκίνητα που μπαίνουν από εκεί ώστε να υπάρχει ορατότητα.

Ο Δήμος συνεχίζει την προσπάθεια ανεύρεσης χώρων στάθμευσης; Με αγορά οικοπέδων ή με άλλους τρόπους;

Θυμάμαι όταν ξεκίνησα ως δήμαρχος είχαμε πάρει ένα χρηματοδοτικό  πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης, τον Θησέα και ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε έργα ”βιτρίνας”, επιλέξαμε να το τροποποιήσουμε και να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Δώσαμε τότε 600.000 ευρώ για εκπόνηση μελετών που μας έδωσε τις βάσεις και δώσαμε άλλα 600.000 για αγορά οικοπέδων και για την διαπλάτυνση του περιφερειακού δρόμου που είναι έργο ζωτικής σημασίας για την κίνηση του χωριού.


Σε τι θέσεις βρίσκονται οι εκτάσεις που αγοράσατε;

Αγοράσαμε αρκετά οικόπεδα. Για παράδειγμα στην είσοδο του Περαχωριού από την πλευρά της Καμάρας. Αγοράσαμε ένα οικόπεδο στην παιδική χαρά στο Μετόχι όπου εκεί κάναμε την μελέτη του πολιτιστικού πάρκου. Επίσης αγοράσαμε 1,5 στρέμμα δίπλα στο ΑΚΟΜΜ. Θα σου πω αυτό. Οι επισκέπτες είναι συνηθισμένοι να παρκάρουν κάπου κεντρικά και μετά να κάνουν βόλτα στο χωριό με τα πόδια. Και πρέπει να τους εξασφαλίσουμε μια ασφαλή διέλευση  με τα πόδια και αυτό είχε να κάνει με την ανάπλαση. Είχα ξεκινήσει τότε επαφές με αρκετούς οικοπεδούχους μέσα στο χωριό,τα οποία οικόπεδα είχαν χαρακτηριστεί στο σχέδιο πόλης του 1986 ως πράσινα. Δηλαδή δεν μπορούν να οικοδομηθούν! Θέλαμε να αγοράσουμε εκτάσεις. Υπήρξε μια υπέρμετρη εκτίμηση της ιδιοκτησίας. Είχα ορίσει εξαρχής μια συγκεκριμένη τιμή και για το συμφέρον του δήμου δεν μπορούσα να ξεφύγω απόαυτή. Λόγω αυτού δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα σοβαρό αριθμό μικρών χώρων στάθμευσης εντός του χωριού. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα έχω αναπτύξει μια άλλη θεωρία: Εντάξει τώρα δεν μπορούμε να αγοράσουμε και οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Άρα λέω το εξής: Όποιος έχει ένα χώρο και δεν τον χρησιμοποιεί τώρα ή στα επόμενα πέντε χρόνια, ο Δήμος διατίθεται να τον πάρει, να τον διαμορφώσει ώστε να παρκάρουν εκεί άνθρωποι που μένουν κοντά και όταν στο μέλλον θα θελήσει να οικοδομήσει να το κάνει αυτό με μεγάλη άνεση χωρίς πρόβλημα από εμάς.


Περιγράφετε δηλαδή μια ιδιότυπη μορφή ενοικίασης χώρου;

Σαν ένα άτυπο ενοίκιο. Το ενοίκιο που θα μπει αν θέλεις θα είναι μια ταμπέλα εκεί που θα λέει ότι ο χώρος αυτός ανήκει σε αυτόν και έχει παραχωρηθεί δωρεάν,κάτι που είναι και όμορφο να αποδίδεται. Έχουμε ήδη θετική ανταπόκριση και θα το παλέψουμε περισσότερο στο μέλλον για να γίνει πραγματικότητα.


Άρα κ. Δήμαρχε είστε αισιόδοξος ότι θα γίνει και η μονοδρόμηση;

Ναι φυσικά. Τα πάντα όμως να ξέρεις ότι επαφίενται και στο φιλότιμο των ανωγειανών ,που πιστεύω ότι υπάρχει στον μέγιστο βαθμό, αν δεν το πίστευα θα έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά! Ένας επισκέπτης που βλέπει μονόδρομο έχει άλλα αντανακλαστικά από ότι σε ένα διπλής κατεύθυνσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουμε την εικόνα του χωριού με την συμπεριφορά μας.


Κάνετε έργα και για την αποχέτευση του χωριού;

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ,με αρκετό δρόμο ακόμα για να ολοκληρωθεί η αποχέτευση του χωριού. Αυτή τη στιγμή εκτελείτε από το Κέντρο Υγείας και βγαίνει στο Μετόχι. Περιλαμβάνει και την περιοχή του συνοικισμού και τμήματα του Περαχωριού που δεν είχαν τον κεντρικό αγωγό και περιλαμβάνει και κάθετα στενά που συνδέουν το Περαχώρι με το υπόλοιπο χωριό. Είναι σημαντική παρέμβαση η αποχέτευση. Όταν κάναμε τα τρία προηγούμενα έργα που αφορούσαν την αποχέτευση τότε το Γ’ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης χρηματοδοτούσε όλο το φάσμα των ενεργειών, δηλαδή και τον κεντρικό αγωγό και τις συνδέσεις με τους ιδιώτες, καθώς και το δίκτυο ύδρευσης. Το καινούριο πρόγραμμα [ΕΣΠΑ] δεν χρηματοδοτούσε όλα αυτά παρά μονάχα τον κεντρικό αγωγό. Πήραμε το ρίσκο και την ευθύνη, τώρα που σκάβεται το χωριό να κάνουμε τουλάχιστον τις ιδιωτικές συνδέσεις της αποχέτευσης. Αυτό αποτελεί επιπρόσθετο κόστος για τον Δήμο.

Να πω σε αυτό το σημείο για τα έσοδα του Δήμου. Από 1-1-2012 δεν έχει μπει ούτε 1 ευρώ στα ταμεία μας! Ενώ τον Ιανουάριο υπογράφτηκε η παράδοση στους δήμους της 4ης δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 85.000 ευρώ και έπρεπε μέχρι τον Απρίλιο να δοθεί η πρώτη δόση της ΑΤΑ ύψους 55.000 ευρώ, παρόλα αυτά δεν έχει μπει ούτε ευρώ στα ταμεία. Ακόμα δηλαδή και τα υπογεγραμμένα δεν εκτελούνται!Τα προβλήματα όμως τρέχουν και θέλουν αντιμετώπιση, χωρίς όμως να εκθέσουμε την αξιοπιστία μας προς τους εμπόρους και εργολάβους, οι οποίοι τόσα χρόνια έχουν καλή εικόνα για το Δήμο Ανωγείων. Εκτελείτε λοιπόν η αποχέτευση. Εκτελείτε η ανάπλαση από το κέντρο υγείας ως το Αχλαδάκι. Έχουμε πάρει ήδη την έγκριση από τον Ο.Π.Α.Α.Χ. [Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου] ύψους 986.000 ευρώ για την διαμόρφωση των στενών από τον κεντρικό δρόμο μέχρι τον δρόμο του Λαγκού και της περιοχής του Συνοικισμού. Σε ολοκλήρωση είναι στα Σίσαρχα το σχολείο, μένουν μόνο τα ηλεκτρολογικά καθώς και η διαμόρφωση της περιοχής στο Μουρή που είχε χρηματοδοτήσει η τότε Νομαρχία Ρεθύμνου.


Είπατε για τον συνοικισμό. Άλλο ένα σημείο του χωριού που μένει αναξιοποίητο για δεκαετίες. Τι  σκοπεύετε να κάνετε;

Η περιοχή εκεί αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή για μένα ένα στόχο, ο συνοικισμός για όσους ξέρουν από Αθήνα, είχε σχεδιαστεί από το μελετητικό γραφείο του Πικιώνη, ενός από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της Ελλάδας. Θέλω να αποτελέσει σημείο προσδιορισμού μια νέας εποχής για τα Ανώγεια. Θέλουμε αφενός να αναβαθμίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο και παράλληλα να δούμε το θέμα της ιδιοκτησίας εκεί με τη βοήθεια και νομικών. Να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο αυτό. Εμείς θέλουμε στους πυρήνες αυτούς να ζήσουν άνθρωποι, δεν θέλουμε ούτε να βγάλουμε από το σπίτι του κανένα αλλά ούτε και να παραμείνει το σημερινό χάλι στην περιοχή.


Υπάρχουν εξελίξεις και με το Ιδαίον Αντρον και το περίπτερο που είναι εκεί;

Μία σημαντική εξέλιξη είναι ότι βγήκε η διαπιστωτική πράξη του περιπτέρου στο Ιδαίον Άντρο. Είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό για το χωριό. Στόχος από την αρχή είναι η αξιοποίησή του προς όφελος των Ανωγείων. Πάνω στο σπήλαιο εκτελούνται δυο εργολαβίες, μια από το δήμο και μια από πλευράς της Εφορίας Σπηλαιολογίας- Παλαιοανθρωπολογίας ύψους 500.000 ευρώ η οποία θα έχει να κάνει με την ομαλή πρόσβαση των επισκεπτών, την έκδοση εισιτήριων και την διαμόρφωση όλου του χώρου. Να σου πω για το περίπτερο. Είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης μιας σειράς μελετών για την ανακαίνιση του. Έχουμε την διαβεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι θα δοθούν 900.000 ευρώ για αυτό, είναι θέμα χρόνου το έργο να ενταχθεί οριστικά. Σαν δήμος έχουμε πάρει την απόφαση να δημιουργούμε τις υποδομές και να τις δίνουμε  σε φορείς ή ομάδες νέων, ένα μείγμα ντόπιων αλλά και επιχειρηματιών με γνώση του αντικειμένου, ώστε να λειτουργήσουν αυτές τις υποδομές. Θα σου μεταφέρω μια εικόνα. Θα δεις πολύ κόσμο να ανεβαίνει πάνω προς το σπήλαιο. Και αναρωτιέσαι. Μα που πάει όλος αυτός ο κόσμος; Τι αντικρίζει εκεί; Εμείς λέμε. Ένας επισκέπτης από όλες τις φυλές του κόσμου να μπορεί να πηγαίνει προς το σπήλαιο, γνωρίζουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος εκεί. Έχει όμως η Νίδα! Έχει να κάνει περισσότερο με το μυθολογικό στοιχείο της σπηλιάς και την παντοκρατορία του Δία. Θέλουμε λοιπόν ο επισκέπτης να νιώθει το δέος και την προστασία της περιοχής όταν φτάνει εκεί. Κάποιος που θα ανεβαίνει να μπορεί στο περίπτερο να λαμβάνει μια πρώτη πληροφόρηση και για το περιβάλλον αλλά και για την ιστορία του χωριού. Θα έχει εκεί Ανωγειανούς  ξεναγούς-ιχνηλάτες, με γαϊδουράκια να ανεβάζουν τον επισκέπτη από το μονοπάτι. Θα μπορεί επίσης κάποιος με άλογο να κάνει μια διαδρομή στην περίμετρο της περιοχής της Νίδας. Κάπως έτσι μπορεί να λειτουργήσει και πιστεύω πολύ σε αυτό το πλάνο.

Διαβάστε την συνέχεια... »

Μετά τους ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκαν αρκετοί Aνωγειανοί κτηνοτρόφοι τις προηγούμενες ημέρες και που θα λήξουν την ερχόμενη Παρασκευή, για τον αριθμό των αιγοπροβάτων που έχουν στην κατοχή τους,  ήρθε και η ώρα της υποβολής και της κτηνοτροφικής δήλωσης για το 2012,με την προθεσμία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ανωγείων, να λήγει στις 31 Μαΐου. Η  ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Ανωγείων ενημερώνει ότι οι κτηνοτροφικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο από 21 έως 31 Μαΐου.

Κάθε κτηνοτρόφος θα πρέπει να έχει μαζί του:

1.Τρεις κτηνοτροφικές δηλώσεις συμπληρωμένες σύμφωνα με τις τελευταίες μεταβολές του μητρώου.

2.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

3.Υπεύθυνη δήλωση με τον αριθμό των ζώων.

Παρακαλούμε να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία γιατί δεν θα δοθεί παράταση.

Ρεπορτάζ ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ

Στα Ανώγεια βρέθηκε  το βράδυ της Κυριακής ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κ. Ανδρέας Ξανθός, ανοίγοντάς ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο την προεκλογική περίοδο στο χωριό μας εν όψη της εκλογικής αναμέτρησης της 17ης Ιουνίου.

Ο κ. Ξανθός ήταν ο άνθρωπος που στις εκλογές της 6ης Μαΐου κέρδισε την βουλευτική έδρα στο Ρέθυμνο σπάζοντας το δίπολο ΠΑΣΟΚ- ΝΔ μετά από αρκετά χρόνια,με τον ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ να αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα στον νομό. Ειδικότερα στα Ανώγεια μετά τους 87 ψήφους και το ποσοστό του 3,8% στις εκλογές του 2009,ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ απογειώθηκε στους 207 ψήφους με ποσοστό 11,7%.

Ο κ. Ξανθός από το Αρμί όπου μίλησε ζήτησε την στήριξη από τον κόσμο για μια κυβέρνηση αριστεράς με στόχο η χώρα να απαγκιστρωθεί από τα δεινά του μνημονίου και να αρχίσει μια αναπτυξιακή πορεία. Το παρόν στην ομιλία έδωσε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Μετά την ομιλία του ο νέος βουλευτής Ρεθύμνου έκανε μια βόλτα στα καφενεία του χωριού συνομιλώντας με τους πολίτες για τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο.

Να αναφέρουμε τέλος και το κείμενο- κάλεσμα της εκλογικής επιτροπής του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ στο Ρέθυμνο που παρουσιάζει και τις θέσεις του κόμματος απευθύνοντας κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια αυτή:

«Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 με πολύ καθαρό τρόπο καταγράφηκε η βούληση του ελληνικού λαού να απεμπλακεί άμεσα η χώρα από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων που δύο χρόνια τώρα οδήγησαν στην διάλυση της οικονομίας και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία και την ανέχεια. Η ελληνική κοινωνία στην πλειονότητά της αποδοκίμασε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τις πολιτικές ηγεσίες εκείνων των κομμάτων που μέχρι χθες έσπερναν τον τρόμο και τον φόβο, με στόχο την άκριτη εκτέλεση των προσταγών της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με την ψήφο του, μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, όχι ως υποδοχέα της δυσαρέσκειας και της λαϊκής διαμαρτυρίας, αλλά ως εκείνον τον πολιτικό φορέα που από νωρίς είχε αναδείξει ένα εναλλακτικό σχέδιο ανατροπής των πολιτικών εκείνων που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν την οικονομία σε ασφυξία και την κοινωνία σε διάλυση.
Οι νέοι και οι νέες, οι άνεργοι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι πληγέντες συνταξιούχοι διαμόρφωσαν ένα διαρκώς ογκούμενο πολιτικό ρεύμα που αταλάντευτα έχει επιλέξει τη ρήξη τόσο με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που βάζουν τα κέρδη των τραπεζών και της οικονομικής ολιγαρχίας πάνω από τις ανάγκες και τις ζωές των ανθρώπων, όσο και με το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που οδήγησαν την Ελλάδα σε μια από τις πιο σκληρές κρίσεις που γνώρισε ποτέ ο τόπος μας. Δυστυχώς, με νωπό ακόμα το εκλογικό αποτέλεσμα, οι συνδιαχειριστές των βάρβαρων πολιτικών δείχνουν να μην έχουν καταλάβει τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία. Με απίστευτο κυνισμό, συνεπικουρούμενοι από τα γνωστά διαπλεκόμενα συμφέροντα, επιχειρούν να επιβάλλουν στην ελληνική κοινωνία μια μορφή πολιτικής αμνησίας. Ως δια μαγείας ξέχασαν τα πεπραγμένα τους, ξέχασαν τις πρακτικές του ρουσφετιού και της διαφθοράς, ξέχασαν τη ρητορική του εκφοβισμού και της καταστροφολογίας και προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τον ελληνικό λαό για την επιλογή του στην κάλπη, εγκαλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι δεν επιλέγει να συγκυβερνήσει μαζί τους και ουσιαστικά για την επιμονή του να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Δεν μας τρομάζουν, δεν μας ξεγελούν, δεν κάμπτουν την αγωνιστική μας προοπτική οριστικής ρήξης με τη μνημονιακή πολιτική, δεν θα μας καταστήσουν μέρος του προβλήματος. Θα υπηρετήσουμε με συνέπεια το πρόγραμμα που θέσαμε υπό την κρίση του ελληνικού λαού.
Τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών, σε συνδυασμό με εκλογικά αποτελέσματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον και συνεπώς απτές πολιτικές ευκαιρίες για ένα νέο προσανατολισμό στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας που διεξάγεται τούτη την περίοδο δεν είναι μια διαμάχη ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα για την διαμόρφωση των συσχετισμών πολιτικής ισχύος. Πρόκειται για μια μάχη ανάμεσα στους τραπεζίτες, την οικονομική ολιγαρχία και τους ποικίλους πολιτικούς τους εκπροσώπους από τη μια και τα συμφέροντα των μισθωτών, των ανέργων και των ελεύθερων επαγγελματιών από την άλλη.
Μας ενδιαφέρει απολύτως η διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς θέλουμε κυβέρνηση αριστεράς που θα υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτοί θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση μνημονίου. Αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο της διακυβέρνησης. Εμείς δε ζητάμε ούτε ζητήσαμε ποτέ από κανένα να κάνει δηλώσεις μετάνοιας. Ζητάμε όμως να σταματήσουν τα παιχνίδια στη πλάτη του ελληνικού λαού. Ζητάμε δηλώσεις ειλικρίνειας.
Καταθέσαμε μια δέσμη προτάσεων. Αν αποδέχονται τις προτάσεις αυτές ως βάση διαλόγου, αν μας διαβεβαιώσουν ότι δεν ισχύουν πια οι δεσμεύσεις τους προς την κα Μέρκελ και τη κα Λαγκάρντ, ότι από όποια θέση και αν βρεθούν θα εφαρμόσουν το μνημόνιο, και τα βάρβαρα μέτρα της λιτότητας, τότε, ενδεχομένως να έχει νόημα η συζήτηση. Αν όμως επιδιώκουν να μας οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση ομηρίας στις δικές τους δεσμεύσεις, τότε αυτό να το ξεχάσουν. Διότι η δέσμευση της ψήφου του ελληνικού λαού είναι σημαντικότερη από τις δικές τους δεσμεύσεις, που τις έδωσαν γραπτώς ερήμην του ελληνικού λαού.
Σ? αυτό το πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ διαμορφώνει μια πολιτική πρόταση 5 σημείων και καλεί όλες τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις του τόπου ενωτικά να αγωνιστούν για την εφαρμογή τους:
1. Άμεση ακύρωση εφαρμογής των μέτρων του μνημονίου και ειδικότερα των επαίσχυντων εκείνων νόμων που περικόπτουν περαιτέρω μισθούς και συντάξεις. 
2. Ακύρωση των νόμων που καταργούν στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και ειδικότερα του νόμου που ορίζει ότι άμεσα στις 15 Μάη καταργείται η μετενέργεια και παύουν οι συλλογικές συμβάσεις.
3. Προώθηση άμεσων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα για το βάθεμα της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, με πρώτες την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την καθιέρωση της απλής αναλογικής, καθώς και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
4. Δημόσιο έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα, που σήμερα παρ? ότι έχει πάρει κοντά στα 200 δις σε ρευστό και εγγυήσεις σε δημόσιο χρήμα, παραμένει στα χέρια των διοικητών που το χρεοκόπησαν. Ζητάμε να δοθεί τώρα στη δημοσιότητα η έκθεση της Black Rock. Να μετατραπούν οι τράπεζες σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
5. Δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για να διερευνήσει το επαχθές του δημόσιου χρέους, μορατόριουμ στην αποπληρωμή του και διεκδίκηση δίκαιης και βιώσιμης ευρωπαϊκής λύσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ρεθύμνου ευχαριστεί τους πολίτες που συντάχθηκαν μαζί του σε αυτήν την εκλογική μάχη και τους καλεί να πυκνώσουν τις γραμμές των πρωτοβάθμιων σωματείων, των ακηδεμόνευτων συνεταιρισμών, των κοινωνικών κινημάτων που μάχονται για τα ανθρώπινα, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και των πρωτοβουλιών ανασυγκρότησης της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»


-->