Επιτέλους το Κράτος σε ένα φλέγον θέμα λόγω του δύσκολου χειμώνα πράττει τα αυτονόητα. Μετά τις οργισμένες αντιδράσεις από ορεινούς κυρίως δήμους που κόπηκαν πριν λίγο καιρό από το επιπλέον επίδομα θέρμανσης στα σχολεία  των πέντε εκατομμυρίων ευρώ ,το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την απόφαση του για χορήγηση επιπλέον  επτά εκατομμυρίων ευρώ σε δήμους της χώρας αποκλειστικά για πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία.

Πρόκειται για την αποκατάσταση μιας αδικίας που ήθελε δήμους όπως τα Ανώγεια να υπόκεινται στην Δ’ Ζώνη του πετρελαίου θέρμανσης αντί για την Α’ ή την Β’ ζώνη και να παίρνουν χρήματα που δεν κάλυπταν τις ανάγκες για θέρμανση στα σχολεία.

Οι μαζικές αντιδράσεις από Δήμους και Μέσα Ενημέρωσης φαίνεται πως έφεραν αποτέλεσμα καθώς στην λίστα που δόθηκε από το Υπουργείο για το επιπλέον επίδομα βρίσκονται  ορεινοί δήμοι κατά μεγάλο ποσοστό και στο τέλος του πίνακα βλέπουμε και αυτούς στην Κρήτη που θα λάβουν το επίδομα ,ανάμεσα τους ευτυχώς και τα Ανώγεια.

Ο Δήμος Ανωγείων θα λάβει περίπου 20.000 ευρώ .Από την Κρήτη επίδομα θα λάβουν επίσης οι παρακάτω:

Άγιος Βασίλειος-Ρέθυμνο 36.489 ευρώ

Αμαρίου-  12.818,22 ευρώ

Καντάνου – Σελίνου Χανίων 29.790,08 ευρώ

Σφακίων Χανίων 13.934,79 ευρώ

Αναλυτικά η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ο αναλυτικός πίνακας όλων των Δήμων που θα λάβουν επίδομα έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Β. Καρακικέ – Μ. Γαρίου

Τηλ.: 2131364814 και 2131364816

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την

κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές

συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄)

και τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) περί μειονοτικών

σχολείων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/2343 Α/15-01-2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.),

με την οποία ενεγράφη πίστωση ποσού 7.000.000,00 €, στον Προϋπολογισμό μας

οικονομικού έτους 2013 (στον υπό φορέα 07-120 ΚΑΕ 2299).

6. Τη με Α.Π. 2163/24-01-2013 Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού 7.000.000,00 € σε

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Ειδικός

Φορέας 07 120 ΚΑΕ 2299.

7. Το χρηματικό ποσό της πίστωσης που βρίσκεται στη διάθεσή μας, βάσει της

προαναφερόμενης απόφασης.

1

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΝ-0ΓΜ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, βάσει των ανωτέρω, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που

τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης

φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού

7.000.000,00 € σε Δήμους της Χώρας αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη

δαπανών θέρμανσης των σχολείων, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΚΩΔ. ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ για

την κάλυψη

δαπανών

θέρμανσης

55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 65.092,72

55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13.334,36

55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 41.055,79

55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 204.533,26

55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16.075,80

55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6.140,82

55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 28.532,89

50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8.180,45

50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 32.677,95

55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 112.048,08

55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.675,64

55609 ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 33.599,07

55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 47.350,13

55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 169.289,32

55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 245.874,16

55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 35.375,53

56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.232,01

56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.114,27

56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 114.131,58

51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13.733,44

51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.535,72

51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.462,74

51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8.457,17

51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 82.097,69

57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 136.046,88

57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 25.737,57

57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 52.257,75

57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 3.370,25

57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 17.823,18

55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 82.223,92

55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 131.490,10

2

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΝ-0ΓΜ

55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 58.341,87

55430

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 86.919,54

55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.546,80

55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87.424,45

55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 102.382,28

55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112.543,51

55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 429.927,32

55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 130.227,84

55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 222.209,06

55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77.187,48

55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 156.293,60

55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 196.913,28

55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 93.394,96

55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66.786,42

55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77.881,72

53325

ΒΟΡΕΙΩΝ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.060,30

53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.157,04

53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 277,70

53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17.267,78

53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 198.327,01

53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.677,38

53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.646,51

53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.657,76

55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 23.579,10

55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 128.145,10

55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 35.734,71

55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 53.179,21

54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 328,19

54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 115.636,06

54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 378,68

54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14.452,93

54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20.877,86

54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 28.956,35

55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 92.435,64

55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 42.071,28

54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 14.705,38

54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44.002,54

54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 25.093,82

54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 308.030,43

54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 19.931,16

54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 46.905,75

54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 30.344,84

57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 28.123,25

3

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΝ-0ΓΜ

57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 26.860,99

57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 152.784,51

57206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 14.768,50

55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 49.165,21

55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 50.642,06

55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 130.909,46

55911 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 34.901,62

56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 47.738,85

56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 172.501,08

56101 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 22.872,23

57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 12.269,21

57303 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 13.228,53

57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 114.512,64

57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 17.532,86

56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 7.939,64

56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 23.844,18

56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 17.116,31

56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 25.169,56

56211 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 12.206,10

56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 153.832,18

56216 ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 32.995,60

54405 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27.731,95

54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16.485,18

54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 153.882,68

54421 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17.356,14

56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 30.269,10

56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 36.719,28

56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 70.207,16

56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 38.574,81

56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22.468,31

50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.356,41

53108

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 14.962,04

53102

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 9.691,83

50305

ΔΙΣΤΟΜΟΥ –

ΑΡΑΧΟΒΑΣ –

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 49.039,75

51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 40.241,18

54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27.824,92

53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 29.298,79

51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 43.054,94

59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20.321,57

59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.439,04

51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 30.638,68

59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 36.489,50

4

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΝ-0ΓΜ

59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.818,22

59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 20.098,26

59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 29.790,08

59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.934,79

ΣΥΝΟΛΟ 7.000.000,00

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α.1214 του Προϋπολογισμού Εσόδων οικονομικού

έτους 2013 των δικαιούχων Οργανισμών και της κατηγορίας εσόδων «Έκτακτες

επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

– Γραφεία Γενικών Γραμματέων

2. Δήμους της Χώρας (ως ο ανωτέρω πίνακας)

3. Υπουργείο Οικονομικών Γ.Λ.Κ

Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Τμήμα Α΄

Πανεπιστημίου 37

Τ.Κ.101 65

4. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

& Θρησκευμάτων

Γραφείο Υπουργού

5. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ακαδημίας 40

Τ.Κ.10174 -ΑΘΗΝΑ

6. ΚΕΔΕ

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8

Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ

7. Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων

Πρωτ/θμιας & Δευτ/βμιας Εκπ/σης Θράκης

Π. Τσαλδάρη 56-58

Τ.Κ. 691 00 -ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Αν. Υπουργού

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικον. Υπηρεσιών

5. Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπ. Αυτ/σης

6. Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

5

 

Μοιραστείτε το

-

-->