Ψηφίστηκε χτες το βράδυ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων η πρόταση της αντιπολίτευσης ”Μπορούμε για τα Ανώγεια”με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Δραμουντάνη για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας ενάντια στην επιχειρούμενη μεταφορά εκτός Κρήτης της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύου και Πληροφοριών, γνωστό ως ENISA, έδρα η οποία βρίσκεται τώρα στο Ηράκλειο. Την πρόταση ψήφισαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου ενώ μειοψήφησε μόνο ο Αντώνης Ρούλιος της ”Λαικής Συσπείρωσης”.

Το πλήρες κείμενο της πρότασης έχει ως εξής:


ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ»


ΘΕΜΑ: Κατάθεση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη μεταφορά της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) από το Ηράκλειο σε πόλη της Βόρειας Ευρώπης.


Ως γνωστόν, σε αμφιβολία έχει τεθεί τους τελευταίους μήνες η τύχη του ENISA και η παραμονή της έδρας του στο Ηράκλειο. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου η απομάκρυνση του Οργανισμού από το Ηράκλειο, παρουσιάζεται ως μια απόφαση ειλημμένη.

Η εγκατάσταση του ENISA στην Κρήτη, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό αποκεντρωμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στη χώρα μας και λειτουργεί ως ο εκτελεστικός της βραχίονας στο ολοένα και αυξανόμενης σημασίας ζήτημα της ασφάλειας του Διαδικτύου, δεν ήταν τυχαία, καθώς συμβάλλει, στην επίτευξη ενός εκ των βασικότερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περιφερειακή ανάπτυξη.Η δε επιτυχημένη λειτουργία του οφείλεται εν πολλοίς στην διασύνδεση του με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο τον φιλοξενεί.

Δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η έκφραση θέσης σε κρίσιμα ζητήματα τοπικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να εισάγουμε, εκτός ημερησίας διατάξεως, στην σημερινή συνεδρίαση το ακόλουθο ψήφισμα, προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων:

Εκφράζει την σθεναρή αντίθεση του στην «ανοιχτή» διεκδίκηση του ENISA από ομάδα Βορειοερωπαικών κρατών, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ζητούν ξεκάθαρα πλέον, όμως, χωρίς βάσιμα και ουσιώδη επιχειρήματα, την μεταφορά του ENISA εκτός Κρήτης και Ελλάδας,

Διαμαρτύρεται για την εντελώς ασαφή και αναβλητική στάση που τηρεί επί του σοβαρού αυτού ζητήματος η επίσημη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, την ώρα που καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί οριστικά και αμετάκλητα η παραμονή του ENISA στο Ηράκλειο, η σημασία της παραμονής του οποίου στην περιοχή μας είναι προφανής και επιβεβλημένη, και

Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να μην εφησυχάζουν σχετικά με το μείζονος σημασίας ζήτημα του ENISA, αλλά να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, συσσωρεύοντας το απαραίτητο εκείνο διπλωματικό κεφάλαιο, προκειμένου να επιλυθεί άμεσα, οριστικά και αμετάκλητα το ζήτημα της παραμονής του ENISA στην Κρήτη και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βρεθούμε μελλοντικά προ τετελεσμένων γεγονότων και να χάσουμε τον Οργανισμό μέσα από τα χέρια μας.

Ανώγεια, 30 Ιανουαρίου 2012

Ο Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του συνδυασμού «Μπορούμε για τ’ Ανώγεια»


Γιάννης Δραμουντάνης


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Δημοτικής παράταξης «Μπορούμε για τ’ Ανώγεια»


Βασίλης Σμπώκος Μύρος Σκουλάς Δημήτρης Κονιός


Γιάννης Αεράκης Θεμιστοκλής Καλομοίρης

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->