Από το επιχειρησιακό σχέδιο που είχε υποβληθεί

από το Δήμο Ανωγείων για το πρόγραμμα “Κοινωφελούς Εργασίας”

Α’ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου Ανωγείων είναι, έντονο και χαρακτηρίζεται σ’ όλη του την έκταση από βουνά και λοφώδεις εξάρσεις, φαράγγια και μικρά και μεγάλα οροπέδια.

Το εκπληκτικό φυσικό τοπίο του δήμου συνδέεται παράλληλα και με περιοχές μεγάλης αρχαιολογικής αξίας όπως το Ιδαίο Άντρο και η Ζώμινθος. Στα γεωγραφικά όρια του δήμου βρίσκονται περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 οι οποίοι φιλοξενούν μοναδικά φυσικά οικοσυστήματα. Επίσης η περιοχή ανήκει στο Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη. Όλος αυτός ο φυσικός πλούτος απαιτεί ιδιαίτερη προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση καθώς καθημερινά απειλείται από εξωγενείς παράγοντες.

Ο Δήμος Ανωγείων αποτελείται από 2 οικισμούς. Στους δύο αυτούς οικισμούς αναπτύσσονται σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Θεωρείται, λοιπόν, σημαντικό, οι κάτοικοι των οικισμών του δήμου, αλλά και οι επισκέπτες, να ζουν σε ένα καλαίσθητο, καθαρό και ασφαλές αστικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού προτείνονται, μέσω του παρόντος προγράμματος, οι παρακάτω ενέργειες:

1) Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας και του αρχαιολογικού πλούτου

α) Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

Τα δάση και τα άλση του δήμου Ανωγείων προέρχονται κυρίως από αναδασώσεις. Μοναδικά παραδείγματα αυτοφυή δασών, και εξαιρετικής σημασίας περιβαλλοντικοί θησαυροί, είναι το δάσος των Βρουλιδίων και της Ζωμίνθου. Τα δάση και τα άλση του δήμου αποτελούν τουριστικό προορισμό καθ’  όλη τη διάρκεια του χρόνου γι’ αυτό και η προστασία τους κρίνεται επιτακτική.

Στο δήμο Ανωγείων υπάρχουν τα παρακάτω δάση και άλση:

  Δάσος Βρουλιδιών

  Δάσος Ζωμίνθου

  Άλσος Ψαρολογάκη

  Άλσος Βασιλέα

Για την προστασία και ανάδειξή τους θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

  Εργασίες καθαρισμού

  Φυτεύσεις και κέντρισμα δένδρων

  Κλάδεμα

  Καθαρισμός των ρεμάτων τους από διάφορα υλικά (μπάζα, σκουπίδια κ.λπ.)  που έχουν συσσωρευτεί στις κοίτες τους

  Καθαρισμός ξερών χόρτων και χαμηλής υποβλάστησης για την αποφυγή πυρκαγιών, ειδικά τους θερινούς μήνες

  Αποψίλωση της άγριας βλάστησης που φύεται στις άκρες των δρόμων και στα ρείθρα των πεζοδρομίων

  Καθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου


β) Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού Αρχαιολογικών Χώρων

Στο Δήμο Ανωγείων υπάρχουν δύο σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, του Ιδαίου Άντρου και της Ζωμίνθου.

Για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες

  Εργασίες καθαρισμού

  Φυτεύσεις και κέντρισμα δένδρων

2) Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

α) Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

Στο Δήμο Ανωγείων λειτουργούν Παιδικός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, ΚΑΠΗ, Κέντρο Υγείας, ΚΕΠ, Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα, κ.α.

Για τη συντήρηση των παραπάνω κτιρίων θα πραγματοποιηθούν:

  Καθαρισμός και αποκατάσταση προσόψεων

  Απολυμάνσεις αιθουσών

  Καθαρισμός και συντήρηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων

  Μικρά κατασκευαστικά έργα (αν απαιτούνται)


β) Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

Ο δήμος Ανωγείων διαθέτει δημόσιους χώρους όπως χώρους άθλησης, κοιμητήριο, κ.α, που η καθημερινότητα της χρήσης τους έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλαπλών φθορών. Η έλλειψη συντήρησής τους δημιουργεί και κινδύνους ασφάλειας των χρηστών τους.

Για τον εξωραϊσμό των παραπάνω χώρων θα πραγματοποιηθούν εργασίες

  Καθαρισμού και αποκατάστασης

  Μικρά τεχνικά έργα


3) Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

α) Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής παιδιών

Στους οικισμούς του Δήμου Ανωγείων υπάρχουν μικρά πάρκα, σημεία πρασίνου σε πεζοδρόμια και πλατείες καθώς και παιδικές χαρές – παιδότοποι.

Για τη φροντίδα των παραπάνω χώρων θα πραγματοποιηθούν:

  Καθαρισμός πάρκων και άλλων χώρων πρασίνου, καλλιεργητικές εργασίες (άρδευση, λίπανση, κλάδεμα κλπ) και φυτεύσεις

  Καθαρισμός παιδικών χαρών και μικρές κατασκευαστικές εργασίες


4) Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

Τα ρέματα αποτελούν, ως γνωστό, ένα φυσικό αντιπλημμυρικό σύστημα που η ανθρώπινη παρουσία, με διάφορους τρόπους, μειώνει την αποτελεσματικότητά τους και τα μετατρέπει σε εστίες μόλυνσης και ενίοτε πυρκαγιών. Λόγω του φαινόμενου της αυξημένης βροχόπτωσης που παρατηρήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες είναι επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός των ρεμάτων που βρίσκονται στους οικισμούς του δήμου αλλά κυρίως στην περαστική ζώνη.

Εκτός, όμως, από τα ρέματα, σε εστίες μόλυνσης μετατρέπονται συχνά και οι άκρες των δρόμων όπου συσσωρεύονται σκουπίδια, άχρηστα αντικείμενα, κλαδιά, ξερά φύλλα κ.α με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.


Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  Καθαρισμός των ρεμάτων τους από διάφορα υλικά (μπάζα, σκουπίδια κ.λπ.)  που έχουν συσσωρευτεί στις κοίτες τους

  Καθαρισμός ξερών χόρτων και χαμηλής υποβλάστησης για την αποφυγή πυρκαγιών, ειδικά τους θερινούς μήνες

  Αποψίλωση της άγριας βλάστησης που φύεται στις άκρες των δρόμων και στα ρείθρα των πεζοδρομίων

  Καθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου


Για όλες τις παραπάνω ενέργειες, που σχετίζονται με τον τομέα παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον, απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες ατόμων:


Ειδικότητα          Αρ. ατόμων

Τεχνολόγος γεωπόνος   1

Εργάτης γενικών καθηκόντων   2

Εργατοτεχνίτης Ξυλουργός ή Υδραυλικός ή ελαιοχρωματιστής  2

Χειριστής μηχανημάτων               1

Οδηγός φορτηγών          1

Σύνολο 7

Οι δράσεις της μονάδας θα εκτείνονται στο σύνολο των οικισμών του δήμου ενώ η υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται, οχήματα, κλαδευτήρια φτυάρια, δέντρα κ.α. θα παρέχονται από τον Δήμο και βάση του Προϋπολογισμού του Δήμου.

Η ενέργεια 1 αφορά :

1.    Τη διαχείριση και προστασία 2 δασών

2.    Τη διαχείριση και προστασία 2 αλσυλλίων

3.    Τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό 2 αρχαιολογικών χώρων

4.    Τη συντήρηση και αποκατάσταση 5 δημοτικών κτιρίων

5.    Την αποκατάσταση 2 δημοσίων χώρων – παιδικές χαρές


Γ’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Όπως σε όλους τους δήμους έτσι και στο δήμο Ανωγείων, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας είναι αυξημένες. H λειτουργία δομών εξυπηρέτησης ανηλίκων ή ηλικιωμένων, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η παρούσα οικονομική κρίση και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που αντιμετωπίζει η αγροτική ενδοχώρα, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση φαινόμενων που χαρακτήριζαν παλαιότερα μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκπαίδευση.

Η έννοια «ελεύθερος χρόνος» είναι ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για το παιδί και τον ηλικιωμένο. Πρόκειται για τον χρόνο εκείνο κατά τον οποίο το παιδί αναπτύσσει πρωτοβουλίες, διευρύνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με δραστηριότητες που το ίδιο επιλέγει, ενώ στον ηλικιωμένο δίνεται η δυνατότητα άσκησης νέων δραστηριοτήτων οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον του και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του.

Ιδιαίτερα στους αγροτικούς οικισμούς της ενδοχώρας της Κρήτης δεν υπάρχουν αρκετές δυνατότητες επιλογής δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με την πληθώρα επιλογών στα αστικά ή ημιαστικά κέντρα. Πέρα, όμως, από την έλλειψη επιλογής, για πολλές οικογένειες, δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε τέτοιες δραστηριότητες.

Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών είναι και η χρήση του διαδικτύου. Τα παιδιά, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, εξοικειώνονται με την τεχνολογία και ιδιαίτερα με τη χρήση των Η/Υ. Το διαδίκτυο έχει αντικαταστήσει τη χρήση των βιβλιοθηκών καθώς οποιαδήποτε πληροφορία και γνώση μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου με το πάτημα ενός κουμπιού. Η χρήση, όμως, του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενη από τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθούν τα «σκοτεινά μονοπάτια» του. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση γι’ αυτόν τον έλεγχο είναι η γνώση χρήσης Η/Υ από τους ίδιους τους γονείς.

Με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες:


Προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες:


1)   Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους

Για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των εφήβων που διαμένουν στα Ανώγεια, όπου δεν πραγματοποιούνται σχετικές δραστηριότητες, προτείνεται η δημιουργία των παρακάτω τμημάτων:

α) Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

β) Τμήμα Μουσικής

γ) Τμήμα Θεατρικής Αγωγής

Τα παραπάνω τμήματα θα φιλοξενηθούν σε αίθουσες του Δήμου ή σε σχολεία της περιοχής.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τις 15:00 έως τις 21:00 καθημερινά.


2)   Μαθήματα χρήσης Η/Υ σε γονείς

Τα μαθήματα χρήσης Η/Υ θα απευθύνονται σε ενήλικες των οποίων τα παιδιά φοιτούν στην α’ βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε 5 τμήματα 10 ατόμων σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο που θα παραχωρήσει ο δήμος.

Τα μαθήματα θα εστιάσουν σε δύο βασικές θεματικές ενότητες:

α) η πρώτη θα αφορά μαθήματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες, τα κοινωνικά δίκτυα και τις σχετικές εφαρμογές, και

β) η δεύτερη θα εστιάζει στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να γνωρίσουν οι γονείς τους κινδύνους που ενέχει η περιήγηση στο διαδίκτυο αλλά και κυρίως τους τρόπους προφύλαξης.

Επιπλέον η εκπαίδευση των γονέων στην χρήση Η/Υ θα αποτελέσει ένα επιπλέον επαγγελματικό εφόδιο σε όσους από τους γονείς είναι άνεργοι και αναζητούν εργασία αλλά και σε εκείνους που η έλλειψη της συγκεκριμένης γνώσης τους προκαλεί πρόβλημα στην εργασία τους.


3)Αθλητισμός για όλους

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από μεγάλη υποκινητικότητα. Η κινητική δραστηριότητα παρατηρείται να απουσιάζει τόσο από την καθημερινότητα των ενηλίκων όσο και από των νεαρών ατόμων και των παιδιών. Παράγοντες όπως το καθημερινό απαιτητικό πρόγραμμα των παιδιών και των εφήβων που εστιάζει πιο πολύ σε καθιστικές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα, αλλά και το μοντέλο ζωής των περισσότερων γονιών που δεν εμπεριέχει διάθεση και χρόνο για άσκηση, δημιουργούν τις συνθήκες που ευνοούν την υποκινητικότητα και την κακή υγεία (σωματική και ψυχική).

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου των κατοίκων του δήμου προτείνεται η δημιουργία των παρακάτω τμημάτων:

α) «Άσκηση στην τρίτη ηλικία»: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ασκήσεις βασικής γυμναστικής, με μεγαλύτερη έμφαση στις ασκήσεις ευλυγισίας των αρθρώσεων. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλει στην ευεξία και σωματική ανάταση των ηλικιωμένων δημοτών.

β) «Άσκηση στην παιδική ηλικία»: Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών με σκοπό τη φυσική άσκηση και την αθλητική αγωγή και όχι την προπόνηση κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένα αθλήματα. Στόχος είναι η σωστή κινητική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών.

γ) «Άσκηση εφήβων και ενηλίκων»: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής γυμναστικής, σουηδικής γυμναστικής, μυϊκής ενδυνάμωσης, Fitness.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Ανωγείων


Για τις παραπάνω ενέργειες, που σχετίζονται με τον τομέα παρέμβασης Εκπαίδευση, απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες ατόμων:


Ειδικότητα          Αρ. ατόμων

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής      1

Δάσκαλος μουσικής       1

Εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής            1

Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής         1

Κοινωνικός επιστήμονας              1

Εργοθεραπευτής             1

Σύνολο 6


Η ενέργεια 2 αφορά :

1.    Την άθληση 60 ατόμων (10 ηλικιωμένων και 50 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων)

2.    Την εκπαίδευση στη μουσική 30 παιδιών

3.    Την εκπαίδευση στο θεατρικό παιχνίδι 20 παιδιών

4.    Την εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής 30 γονέων

5.    Την συμβουλευτική υποστήριξη 30 ατόμων

6.    Την εργασιοθεραπεία 30 ηλικιωμένων


ΣΤ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για τη διευκόλυνση, της λειτουργίας του δήμου προτείνεται η παρακάτω ενέργεια:

Δημιουργία Επιστημονικής Ομάδας για την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Η επιστημονική ομάδα θα αναλάβει την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Σχεδίου Πόλης καθώς και την επικαιροποίηση μελετών. Τέλος θα μπορεί να αναλάβει και την επικαιροποίηση της βάσης του ΤΑΠ για τα ηλεκτροδοτούμενα και μη κτίρια.

Για την παραπάνω ενέργεια, που σχετίζεται με τον τομέα παρέμβασης Διοικητική Οργάνωση, απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες ατόμων:

Ειδικότητα          Αρ. ατόμων

ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός               1

Σύνολο 1


Η ενέργεια 3 αφορά :

1.    Την διεκπεραίωση  150 ενστάσεων που αφορούν το σχέδιο πόλης

2.    Την επικαιροποίηση  2 μελετών
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πέραν των προσωπικών τους στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι είναι άνεργοι, διευκρινίζοντας αν είναι μακροχρόνια άνεργοι, νέοι άνεργοι, βραχυχρόνια άνεργοι ή αγρότες, προσκομίζοντας το δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση αγρότη με εισόδημα κάτω των 10.500 ευρώ το 2010.

Έξτρα μοριοδότηση προβλέπεται για τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, τους έγγαμους άνεργους ή τους άνεργους με προστατευόμενα μέλη, κατάσταση που πρέπει να βεβαιωθεί με σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δελτίο ανεργίας, ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σημασία στην επιλογή των ατόμων που θα καλύψουν τις θέσεις έχει και το οικογενειακό εισόδημα – όπως αυτό αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – η βεβαιωμένη αναπηρία

Ανάλογα με τη θέση και τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να προσκομίζονται οι τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά για τη γνώση χειρισμού Η/Υ και ξένων γλωσσών ή για την εργασιακή εμπειρία.

Αφού ελέγξετε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων επιλογής και των προσόντων σας, όπως ορίζονται στην Ανακοίνωση (βλ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ή/και στις παρούσες Οδηγίες, τα αριθμείτε σε εμφανές τους σημείο και ακολούθως τα καταγράφετε με την ίδια σειρά αρίθμησης στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε την ημερομηνία και το ονοματεπώνυμό σας κάτω από το κείμενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, την οποία και υπογράφετε μετά από προσεκτική ανάγνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν αντίγραφο των απαραίτητων δικαιολογητικών στους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Κρήτη: κ. Αδραμύτογλου Ευθύμιος, 210-5271

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->