Με την πραγματοποίηση δοκιμαστικής άντλησης  στη γεώτρηση στην θέση «Ξυλογιάννη δέτης», που ανορύχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στα πλαίσια ενός προγράμματος ερευνητικών γεωτρήσεων που είχαμε  καταρτίσει με την καθοδήγηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλεξόπουλου Απόστολου, ολοκληρώθηκε μια φάση της αναζήτησης υδατικών πόρων για την ικανοποίηση υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών των Ανωγείων.

Με την συνεχή παρακολούθηση όλων των εργασίων από  τον κ. καθηγητή και τον γεωλόγο κ. Τάκη Σοφίου, ολοκληρώθηκε με γρήγορους ρυθμούς, στις 10 Αυγούστου 2023, η διεύρυνση και σωλήνωση της γεώτρησης, μέχρι βάθους 460 μέτρων. Η στάθμη του νερού σταθεροποιήθηκε στα 328 μέτρα βάθος.

Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία της δοκιμαστικής άντλησης, για να υπολογιστεί η παροχή εκμετάλλευσης, το βάθος τοποθέτησης της αντλίας και η επιλογή της κατάλληλης αντλίας.

Έγινε τριήμερη δοκιμαστική άντληση με συνεχή μέτρηση της παροχής άντλησης και της μεταβολής της στάθμης του νερού. Η αντλία για τη δοκιμαστική άντληση τοποθετήθηκε σε βάθος 410 μέτρων. Καταγράφηκε συνολική πτώση στάθμης μόνο 25 μέτρα και με την περάτωση της άντλησης είχαμε πολύ γρήγορη αναφορά της στάθμης στην αρχική της θέση.

Τα δεδομένα που προέκυψαν :

Παροχή νερού : 45 κυβικά μέτρα ανά ώρα.

Ποιότητα νερού: Άριστη. Όλες οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι που αναλύθηκαν από πιστοποιημένο εργαστήριο, πληρούν στο έπακρο  τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επόμενα βήματα

Θα εκπονηθεί μελέτη αξιοποίησης και μεταφοράς νερού στις δεξαμενές του Δήμου και μελέτη κατασκευής, ανάντι και πλευρικά της θέσης που έχει γίνει η γεώτρηση, προστατευτικού αναχώματος,με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία και την αποφυγή ρύπανσης του υδροφορέα από πιθανές διαρροές του παρακείμενου αποχετευτικού αγωγού.

Θα συνεχιστεί το ερευνητικό πρόγραμμα με τη ανόρυξη νέων εφεδρικών υδρογεωτρήσεων ξεκινώντας από τη θέση “Σπαστήρας”.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι επισκευαστικές εργασίες στην λιμνοδεξαμενή “Γωνομιού”, με σκοπό την μείωση των διαρροών κατά την επαναλειτουργία της λιμνοδεξαμενής.

Παράλληλα έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους για την πραγματοποίηση γεωφυσικών διασκοπήσεων από το Πολυτεχνείο Κρήτης στην θέση “Βαρσαμά” για την καλύτερη απεικόνιση του υπεδάφους στην περιοχή θεμελίωσης του φράγματος.

Δήλωση του Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη

” Κάθε βήμα που κάνουμε ως δημοτική αρχή και ως Ανωγειανοί, προς τη διασφάλιση επάρκειας του νερού, μας γεμίζει αισιοδοξία και χαρά. Τα Ανώγεια εδώ και δεκαετίες βιώνουν τον προβληματισμό σε σχέση με το μέλλον που σχετίζεται με την επάρκεια για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης.

Γνωρίζουμε τα δεδομένα που υπάρχουν και την διαφαινόμενη κρίση σχετικά με το νερό, σε ολόκληρο τον κόσμο, τη χώρα μας και την Κρήτη. Οργανωνόμαστε, μελετούμε, κινούμαστε προς την κατεύθυνση όλων όσων ενισχύσουν τα αποθέματα και την επάρκεια νερού, πάντα με τη συνεργασία των δημοτών μας.

Το νερό οφείλουμε να το σεβόμαστε. Λειτουργούμε με στόχο την ασφάλεια στην επάρκεια και τα μέτρα για την ορθή χρήση. Προχωράμε σε έργα, γεωτρήσεις, αυτοματισμούς και όλα όσα συνεισφέρουν στη διατήρηση των αποθεμάτων νερού.

Οι υδάτινοι πόροι, η στάθμη των νερών στις ορεινές περιοχές, η κλιματική κρίση, είναι από τα βασικά, μεταξύ άλλων, δεδομένα που η δημοτική αρχή λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, ώστε τα Ανώγεια να μην έρθουν αντιμέτωπα με μία κρίση νερού. Όλοι μαζί, συνεργαζόμαστε για ένα μέλλον σχετικά με το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό και κάθε νίκη που καταφέρνουμε μας οδηγεί στο να είμαστε ακόμα πιο προσεχτικοί, βάζοντας ο καθένας μας ξεχωριστά τον προγραμματισμό χρήσης στη συνείδηση του αλλά και την οικιακή του οικονομία.

Η στιγμή για τα Ανώγεια είναι σημαντική. 45 κυβικά νερού. Δίπλα στο χωριό. Όνειρο ανέλπιστο.

Ευχαριστίες προς πολλούς αλλά ξεχωριστές ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Απόστολο Αλεξόπουλο για την μακρόχρονη, άμισθη,  συνεργασία του με το Δήμο Ανωγείων, στον γεωλόγο Τάκη Σοφίου για την άμισθη επίβλεψη του. Τον Αλέκο Νταγιαντά για την πολύχρονη επιμονή του και την υπομονή του, την Πόπη Σφακιανάκη και την Τεχνική μας Υπηρεσία για την επιμέλεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται. Τέλος ευχαριστούμε την κ. Βάσω Μπαλιάκα και τους συνεργάτες της για τον επαγγελματισμό που επέδειξε στην εκτέλεση των εργασιών.”  

Μοιραστείτε το

-

-->