Η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανωγείων, έχει οριστεί για την Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 7 μ.μ με 17 συνολικά θέματα συζήτησης και λήψης απόφασης. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά, στις 9 μ.μ ειδική συνεδρίαση για την υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής επιτροπής. Τα συμβούλια είναι ανοιχτά χωρίς περιορισμούς για το κοινό, με τη συμμετοχή του κόσμου να είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη ανάγνωση των προβλημάτων της κοινωνίας από τους δημοτικούς φορείς.
 
Αναλυτικά. Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης στις 7 μ.μ είναι τα εξής:

 

1

Περί έγκρισης της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό  391/16-2-2023 του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

2

Περί εύρεσης χώρου για την τοποθέτηση μίας (1) Γωνιάς Ανακύκλωσης με Πολύκεντρα Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό  760/7-3-2023 του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

3

Περί κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027 του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 15556/24-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την εισήγηση της Δ/νσης   Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

4

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 88367/22-12-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση ποσού 11.382,00 €, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

5

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων για το έργο «Αναβάθμιση , Βελτίωση και Συντήρηση δρόμου στην περιοχή Πετραδολάκια – Σκίνακα Δήμου Ανωγείων».

6

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων για το έργο «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου “Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της  χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας”» και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

7

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, υποβολή αίτησης  του Δήμου Ανωγείων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων , φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών το οποίο υλοποιείται μέσω του φορέα Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

8

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 84068/17-03-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την «Δημιουργία video εικονικής πραγματικότητας 360 σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Ανωγείων»

9

Περί αιτήματος του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων για επιχορήγηση του προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για: την διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος με διεθνή αξιολόγηση, την συμμετοχή της ομάδας στα Παγκρήτια πρωταθλήματα σκακιού ράπιντ (γρήγορου χρόνου,) την διοργάνωση στα Ανώγεια ενός εκ των παγκρητίων πρωταθλημάτων ράπιντ κ.α. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10

Περί αιτήματος του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «ΙΔΑΙΟΙ»  για επιχορήγηση του προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για: την διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος με διεθνή αξιολόγηση, την συμμετοχή στα Παγκρήτια πρωταθλήματα σκακιού ράπιντ (γρήγορου χρόνου), την διοργάνωση στα Ανώγεια ενός εκ των παγκρητίων πρωταθλημάτων ράπιντ και για ποικίλες δράσεις πολιτισμού που προγραμματίζονταισύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11

Περί αιτήματος  του Αθλητικού Ομίλου <<ΑΕΤΟΣ Ανωγείων>> για επιχορήγηση του,  για την λειτουργία των ακαδημιών  για την σεζόν 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12

Περί  έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής  Επιτροπής Γυμνασίου &  Λυκείου  Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 και της παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

13

Περί χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας  της υπηρεσίας: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» Τμήμα 3 «Προβολή – προώθηση του κέντρου», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

14

Περί συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής του φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή Κτιρίου Αστεροσχολείου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 και την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων.

15

Περί δωρεάς  υλικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανωγείων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων.

16

Περί έγκρισης της Προμήθειας ειδών διαβίωσης σε ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 και την εισήγηση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

17

Περί έγκρισης κάλυψης διαμονής και διατροφής ψυχολόγου από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του παιδιού»,  στα πλαίσια δράσεων που θα υλοποιηθούν στα Σχολεία του Δήμου Ανωγείων.

 
 Για την Ειδική συνεδρίαση στις 9 μ.μ:
 

Θέματα

Περί υποβολής της Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Α & Β Εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->