Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ανωγείων με οκτώ θέματα ημερήσιας διάταξης. Θυμίζουμε ότι όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.

Αναλυτικά:

«Πρόσκληση σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων » .

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην  τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων,  που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 31η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,  του έτους 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 7:00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέματα

1.

Περί υποβολής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 181692 ΕΞ 2022/12-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και τη σχετική εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων.

2

Περί έγκρισης του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων έτους 2023,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 256 και του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/25-01-2023 έγγραφο Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων.

3.

Περί έγκρισης κάλυψης, δαπανών του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» για την χρονική περίοδο 2022-2023 και λοιπών λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, με το ποσό των 30.000,00 € και απόδοσή του στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 14 του Ν. 4071/2012 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22/25-01-2023 έγγραφο Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων.

4.

Περί  έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 και της παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το υπ’ αριθμ. 1/16-01-2023 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής.

5.

Περί χορήγησης παράτασης για την υπηρεσία «ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» στο πλαίσιο της «ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», σύμφωνα με την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

6.

Περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχόμενων / παραδοτέων υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου για το έτος 2023, της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων για το έτος 2023,  της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής μηχανολογικού εξοπλισμού για το έτος 2023 της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  για το έτος 2023, της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  για το έτος 2023 και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων για το έτος 2023.

7.

Περί συγκρότησης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2023.

8.

Περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής της Υπηρεσίας «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων».

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->