Με απόφαση του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανωγείων καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Σεπτεμβρίου 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ  το απόγευμα , στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020 , και του προγράμματος Δράσης .
  2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2020- 31/12/2020
  3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή  και ενός αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση από 1/1/2021-31/12/2021
  4. Επικαιροποίηση και έγκριση  της κατάστασης των μελών.
  5. Γενικά θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό.

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->