Ο Δήμος Ανωγείων σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτίθεται να προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπών για την κατάθεση προτάσεων, παραγωγή σκέψεων και προβληματισμών σε θέματα αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούνται οι δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις παρακάτω επιτροπές όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε στη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κα Όλγα Σκουλά 2834032503 σε ημέρες και ώρες γραφείου, είτε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Εύη Βρέντζου αποστέλλοντας email στο proedroς@anogeia.gr. Ο κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής μέχρι δύο επιτροπές.

Οι επιτροπές τις οποίες το Δημοτικό συμβούλιο προτίθεται να συγκροτήσει είναι οι παρακάτω και οι αρμοδιότητές τους ενδεικτικά είναι :

1. Επιτροπή Παιδείας

Κατάθεση σκέψεων, απόψεων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των σχολείων (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας), σε θέματα προγραμμάτων κατάρτισης, οργάνωσης βιβλιοθήκης, εισηγείται σχετικά με την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων, συνεργάζεται με τις σχολικές επιτροπές και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κ.λπ.).

2. Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων

Κατάθεση σκέψεων, απόψεων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που σχετίζονται με κάθε είδους πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα και σκοπό έχουν την ενίσχυση του πολιτιστικού και αθλητικού ιδεώδους των Ανωγείων.

3. Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  του Δήμου

Κατάθεση σκέψεων, απόψεων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, καθώς και την ενίσχυση του προορισμού «Ανώγεια»  (branding) σε τοπικό και υπέρ-τοπικό επίπεδο.

4. Επιτροπή Αγροτικών Ζητημάτων

Κατάθεση σκέψεων, απόψεων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία) και τη βελτίωση ποιότητας ζωής και συνθηκών υγείας και εργασίας του τοπικού πληθυσμού.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->