Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 2 εργαστήρια (workshops) στις 29-30 Ιανουαρίου 2020 στο Κέντρο Ενημέρωσης του Γεωπάρκου Ψηλορείτη στα Ανώγεια με θέμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου.
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου GEO-IN “ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS” το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τον πλούτο και την αξία του αβιοτικού, βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, να παρουσιάσει τις υποδομές, τις δράσεις αλλά και τις υπηρεσίες που το Γεωπάρκο έχει αναπτύξει και διαθέτει στους επισκέπτες, να ενημερώσει για τις ευκαιρίες-δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τομείς που σχετίζονται με τον Γεωτουρισμό και παράλληλα να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας των επιχειρηματιών και των συλλογικών φορέων με το Γεωπάρκο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Το πρώτο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου απευθύνεται σε επαγγελματίες / ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, ταβέρνες, γραφεία εναλλακτικού τουρισμού, παραγωγή τοπικών προϊόντων, λαϊκή τέχνη, κ.α ) ενώ το δεύτερο που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι, ορειβατικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.)
Θα ακολουθήσει κοινή εκδρομή το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, για όλους τους συμμετέχοντες σε περιοχές του Γεωπάρκου καθώς και σε καλές πρακτικές όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.

Μοιραστείτε το

-

-->