Με πρόσφατες αποφάσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ενέκρινε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων, καθώς και δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα για τον Δήμο μας εγκρίθηκαν 5.770€ για την θέρμανση των σχολείων και 29.594€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

 

Μοιραστείτε το

-

-->