Αυτές τις ημέρες και μέχρι το τέλος του 2019 (για λίγες ημέρες ακόμα δηλαδή) “τρέχει” η προθεσμία που αφορά την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με την ρύθμιση αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα να διαγραφούν πρόστιμα και προσαυξήσεις ανάλογα από το πλήθος των δόσεων, οι οποίες θα μπορεί να είναι μέχρι και 120.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη προθεσμία με καταληκτικό ορίζοντα την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, του 2020.

Αφορά εκείνες-ους που δεν έχουν δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά του ακινήτου τους στους Δήμους.

Συγκεκριμένα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά στο Δήμο για να πληρώνουν δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και το τέλος ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέχρι 31 Μαρτίου του 2020, χωρίς να πληρώσουν κανένα ποσό (είτε με τη μορφή προστίμου, είτε με τη μορφή τέλους αναδρομικά).

Δηλαδή, έχουμε πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν δήλωναν σωστά τα τετραγωνικά τους, αρκεί να το πράξουν έως το τέλος του Μάρτη.

“Αυτό ουσιαστικά ανακουφίζει ιδιοκτήτες ακινήτων ,που δεν έχουν δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά στους Δήμους. Επίσης ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες οι οποίοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις πληρώνουν όταν θέλουν να κάνουν μία μεταβίβαση ή γονική παροχή στα παιδιά τους, είτε δωρεά, είτε να πουλήσουν ένα ακίνητο. Εκεί βρίσκουν μπροστά τους την υποχρέωση να πληρώσουν πολύ μεγάλα ποσά στους Δήμους με τη μορφή προστίμων και προσαυξήσεων στα ποσά για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα”.

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->